پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘شهود’

بخشنامه در خصوص حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی

مرجع تصویب: قوه قضائيهشماره ویژه نامه: ۱۲۷۲سه‌شنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۹سال هفتاد و شش شماره ۲۱۸۶۲   بخشنامه در خصوص حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی شماره۹۰۰۰/۲۷۲۸/۱۰۰ ۱۳۹۹/۱/۱۶ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور   با احترام تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۴۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۱ ریاست محترم قوه قضاییه در […]

فقدان شهادت شهود

گزارش نشست قضایی استان پاســخ بـه پرسـش‌های 446 و 447 تهیه و تنظیم: رضا ایران‌مهر – سپیده شهیدی   مجتمع قضایی ولی‌عصر(عج): آقای جعفری (رئیس شعبه 1004): قانون‌گذار در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر اعلام کرده است که قراردادهای اجاره باید به قید مدت اجاره و در دو نسخه تنظیم و به امضای […]

شرایط قانونی برای شهادت شهود در دادگاه

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد شرایط قانونی برای شهادت شهود در دادگاه گروه حقوقی-آزاده آقاجانی:در قرآن کریم توصیه شده است که هرگاه با کسی معامله‌ای کردید یا پولی به دیگران قرض دادید، آن را مکتوب کنید و دو شاهد برای آن بگیرید. این توصیه قرآنی، در شرایطی است که شهادت شهود می‌تواند […]