پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘ضرر’

ضرر برسانی، باید جبران کنی

هرآن چه باید درباره دیه بدانید   ضرر برسانی، باید جبران کنی     در ‏شریعت مقدس اسلام، قاعده‌ای وجود دارد که نقش زیادی در حقوق جزای کشور ما داشته است که از آن به قاعده «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام»‏ نام ‌می‌برند. به استناد این قاعده کسی حق ضرر رساندن چه مالی و چه بدنی […]

سوال درخصوص:در خصوص نسخ قوانین معارض با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب

  ۲۹۲ شماره پرونده ۱۴۴ـ ۱۹۲ ـ ۹۰ سؤال ـ  احتراماً، پیرو استعلام شماره ۸۶۷۰۰/۹۴ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۷ و عطف به نظریه شماره ۵۷۷۳/۸۷ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ آن مرجع محترم در خصوص نسخ قوانین معارض با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای […]

تبيين حقوقي مفهوم ضرر در بستر معاملات جديد

  معاملات از برخي مباني و قواعد پيروي مي‌کنند که صحت و بطلان آن را مشخص مي‌کنند. اين مباني در طول قرن‌ها در دل فقه و حقوق کشورمان پرورده شده است. اما تحولات سال‌هاي اخير، برخي موضوعات تازه را پيش‌روي فقها و حقوقدانان قرار داده است که بررسي آن با قواعد و ضوابط حقوقي نياز […]

ضرر و زیان

ضرر در لغت به معنای گزند، نقصان، زیان و مقابل نفع است و زیان به معنای نقصان، خسارت، ضرر و ضد سود می‌باشد؛ و آن‌چه که ضرر برساند و یا سبب زیان و خسارت و آسیب گردد زیان‌آور نامیده می‌شود.  بنابراین از لحاظ لغوی این دو کلمه مترادف یکدیگرند.   ضرر و زیان در قانون: […]