پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘عقدنامه’

اشتغال زوجه

مباحث حقوقی پیرامون اشتغال زوجه بر اساس بخشی از اصل بیست و هشتم قانون اساسی، «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.» آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به انتخاب یا دست کشیدن از شغلی خاص، از جمله مواردی است […]

اعتیاد زوج و تخلف از برخی شروط عقدنامه

   اعتیاد زوج و تخلف از برخی شروط عقدنامه   پدید آورنده : محمد الهویی نظری ، صفحه 75     طبق معمول گذشته در بررسی داستان این شماره با عنوان «سنگ زیرین آسیاب»، قبل از پاسخ حقوقی، به علل و جنبه هایی که موجب به وجود آمدن این مشکلات شده است، می پردازیم. و […]

ازدواج‌ دوم‌ زوج‌ با اجازه‌ دادگاه‌ و حق‌ طلاق‌ زوجه‌ به‌ استناد شرايط عقدنامه

    متن سئوال     براساس‌ بند دوازده‌ عقدنامه هاي‌ موجود، چنانچه‌ زوج ، همسر ديگري‌ بدون‌ رضايت‌ زوجه‌ اختيار كند زن مي تواند از دادگاه‌ تقاضاي‌ صدور اجازه‌ طلاق‌ نمايد و همچنين‌ در بند «ب » شرايط ضمن‌ عقد يا عقد خارج‌ لازم آمده‌ است : «زوج‌ به‌ زوجه‌ وكالت‌ بلاعزل‌ با حق‌ […]