پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘عنصرمادی جرم’

ضابطه‌اي براي اختلاف جرايم در اعمال قاعده تعدد مادي جرم

  .ضابطه‌اي براي اختلاف جرايم در اعمال قاعده تعدد مادي جرم* . .چكيده مفهوم واژه اختلاف در ماده47 قانون مجازات اسلامی منجر به برداشت‌هاي مختلفي از سوي حقوق‌دانان شده است و نتيجه اين اختلاف، افزايش يا كاهش ميزان مجازات بر محکوم علیه مي‌باشد. زيرا در اعمال قاعده تعدد جرم هنگامي‌كه جرايم از نوع مختلف باشند، […]