پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘عوارض’

رأی شماره ۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض سالانه بانکها و مؤسسات مالی اعتباری ( عوارض تابلو)

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۶۱۱  یکشنبه،۱۷ شهریور ۱۳۹۲  سال شصت و نه شماره ۱۹۹۵۶  رأی شماره ۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه ۲۱ مصوبه شماره ۳۵۵۹/۸۹/ش ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اراک با عنوان عوارض سالانه بانکها و مؤسسات مالی اعتباری قرض‌الحسنه و ابطال تعرفه […]

رای شماره 771 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض تابلوهای تبلیغاتی

    تاریخ: 18 دی 1391     ———————————————————- کلاسه پرونده: 452/89 ———————————————————- شماره دادنامه: 771 ———————————————————- موضوع رأی: ابطال مصوبه مورخ 3/11/1384 شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی  ———————————————————- شاکی: امیر حسین ظریف مقدم و حامد وفادار به وکالت از آقایان: 1- مجید عباس زادگان 2- هادی عطار جعفری 3- […]

دادنامه شماره 1477، 1478، 1479، 1480، 1481هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص( عوارض بناهای دارای کسری پارکینگ و عوارض استفاده از انشعاب و جریمه تأخیر در تأدیه عوارض)

  ابطال قسمتهائی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مربوط به سال 1384ـ1383 و ابطال قسمتهائی از مصوبات شورای اسلامی شهرهای مهریز و حمیدیا   شماره هـ/83/ 572 2/ 7/1387 تاریخ: 12/12/1386 شماره دادنامه: 1477، 1478، 1479، 1480، 1481 کلاسه پرونده: 83/572، 716، 84/619، 620، 85/182 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: 1ـ […]

دادنامه شماره 315 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع عوارض صدور پروانه ساختمانی

  تاریخ: 13 شهریور 1391 ——————————————————————————– کلاسه پرونده: 556/90 ——————————————————————————– شماره دادنامه: 315 ——————————————————————————– موضوع رأی: عدم ابطال بند 8 دستورالعمل عوارض صدور پروانه ساختمانی مصوب جلسات رسمی 257-30/10/1388، 255- 23/10/1388، 254- 21/10/1388، 253- 20/10/1388 و 252 -16/10/1388 شورای اسلامی شهر کرج ——————————————————————————– شاکی: مرتضی و مهرداد آبابایی ——————————————————————————– بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: […]