پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘فوت’

در صورت فوت محكوم عليه، وصول ديه از ماترك متوفاي عاقله و يا بيت‌المال نياز به تقديم دادخواست ندارد

      در صورت فوت محكوم عليه، وصول ديه از ماترك متوفاي عاقله و يا بيت‌المال نياز به تقديم دادخواست ندارد      شماره و تاريخ نظريه : 803/34/7- 17/7/84     سؤال :     سرباز وظيفه‌اي به اتهام تيراندازي منجر به قتل شبه عمد به پرداخت ديه محكوميت حاصل مي‌نمايد كه بعداً […]

ملاك بودن مقررات زمان فوت براي صدور گواهي انحصار وراثت

  ملاك بودن مقررات زمان فوت براي صدور گواهي انحصار وراثت توجها به مواد 867 و 868 قانون مدني، به محض فوت، مالكيت ورثه نسبت به ماترك به طور قهري حاصل مي‌شود و استقرار آن منوط به پرداخت حقوق و ديون متوفي است كه بر تركه تعلق مي‌گيرد لذا ملاك اعلام ورثه (صدور گواهي انحصار […]

یک رای: ترخیص زودهنگام از بیمارستان جزء علت تامه فوت است یا تسریع در عوارض ضربه مغزی؟

پرونده کلاسه: … شعبه … دادگاه عمومی (جزایی) دادگستری … دادنامه شماره … شاکیان: 1- «ل – ش» 2- «م – ش» 3- «م – ش» 4- «گ – ش» 5 – «ز – ش» 6- «الف – ش» 7- «ح – ش» 8- «ر – ش» 9- «غ – ش» همگی به نشانی … […]

حاكميت قانون زمان فوت بر تركه

  نظريه‌هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه* حاكميت قانون زمان فوت بر تركه توجهاً به مواد 867 و 868 قانون مدني، به محض فوت، مالكيت ورثه نسبت به ماترك به طور قهري حاصل مي‌شود و استقرار آن منوط به پرداخت حقوق و ديوني است كه بر تركه تعلق […]

پرسش:فردی فوت کرده و از وی دو نفر صغیر باقی مانده است و صغار …

نشست قضایی دادگستری طبس، بهمن 87 پرسش: فردی فوت کرده و از وی دو نفر صغیر باقی مانده است و صغار نزد مادرشان زندگی می¬کنند. جد پدری صغار که ساکن شوشتر میباشد، به طبس مراجعه میکند و منزلی را که از متوفی باقی مانده و سهم صغار بوده، به مبلغ پنجاه و هشت میلیون تومان […]