پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘قابل گذشت’

سازوکار گذشت در جرایم قابل گذشت

  بسته حقوقی برای آشنایی با یک کار پسندیده در دعاوی؛  سازوکار گذشت در جرایم قابل گذشت      گروه حقوقی- ممکن است در ماه‌ آغازین امسال (93) در رسانه‌ها شنیده یا دیده باشید که اولیای دم از اجرام حکم گذشت کردند. اضافه بر این را هم شاید شنیده یا دیده باشید که کسی در […]