پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك’

قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۲/۶/۸۲ و تطبيق آن با قانون قبلي

بحث علمي نشست قضايي جلسه مورخه  ۱/۸/۸۲ سخنران : جناب آقاي احمدي ( رياست محترم شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان قزوين ) تدوين و ويرايش : معاونت آموزش و تحقيقات دادگستري كل استان قزوين         با سلام خدمت همكاران محترم و معزز قضايي كه با احساس مسئوليت در جلسات آموزشي حضور فعال و شايسته دارند و […]