پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘قانون تشکیل’

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي شماره ویژه نامه: ۵۹۸         چهارشنبه،۲ مرداد ۱۳۹۲     سال شصت و نه شماره ۱۹۹۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شماره۲۵۸۴۶                                                                              ۳۰/۴/۱۳۹۲ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون […]