پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘كيفري’

چك از ضمانت‌اجرای كيفري برخوردار است

گفت‌وگو با دکتر حکیمی‌ها مدیر گروه حقوق دانشگاه امام حسین(ع) : چك از ضمانت‌اجرای كيفري برخوردار است مطالبه طلب از بدهكار و البته وصول محكوم‌عليه توسط محكوم‌له روش‌هايي دارد. اين روش‌ها براي هر سند خاص متفاوت است، از اين رو با دكتر سعيد حكيمي‌ها مدير گروه حقوق دانشگاه امام حسين(ع) به گفت‌وگو نشسته‌ايم تا اين […]

مسئوليت كيفري

  نوشته دكتر مرتضي محسني    مقدمه – اگر ادعا شود كه يكي از مباحث بسيار مشگل حقوق جزا همان مسئوليت كيفري است، مسلماً در اين ادعا سخني بگزاف گفته نشده است، زيرا در شرايط فعلي حقوق جزا لازمه اعمال مجزات به مجرمين وجود مسئوليت كيفري است. تا زماني كه فردي از جهت قانوني داراي […]

سن مسؤوليت كيفري در حقوق اسلام

    چكيده: بلوغ (سن مسؤوليت)، امري تكويني است، نه تشريعي و تعبدي؛ لذا در فرايند رشد طبيعي و در رابطه با عوامل اقليمي، وراثت و مانند آن ظهور پيدا مي‏كند. در قرآن كريم به سن خاصي در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معيارهايي همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نكاح» و «بلوغ اشد» […]

متن كامل سخنراني دكتر نجفي ابرندآبادي در همايش ملي پژوهش در نظام عدالت كيفري .

كليات عدالت كيفري : واژه عدالت كيفري يا عدالت جنايي مابين 20 تا 23 سال اخير از طريق منابع ترجمه‌اي و تأليفي كه مبتني بر برنامه‌ريزي خارجي بوده‌اند وارد واژگان علوم جنايي ما گرديده است اين اصطلاح ابتدا در دهةي 1920 ميلادي (حدود 90 سال پيش) در منابع حقوقي و فلسفي انگليس و توسط محققين […]

مجازات‌هايي که در انتظار پزشکان متخلف است

  مجازات‌هايي که در انتظار پزشکان متخلف است      با افزايش جراحي هاي مختلف اعم از زيبايي و يا غير زيبايي، مسئوليت پزشکان به طور جدي تري مطرح مي شود.  "حمايت" براي بررسي تخلفات و جرايم پزشکي با دکتر محمدرضا ساکي معاون پيشين دانشکده علوم قضايي و عضو هيئت علمي دانشگاه گفت و گويي […]

مسئوليت (مدني و كيفري) پزشك

  سيد محمد موسوي بجنوردي    در اين مقاله مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني مورد بحث قرار مي دهيم و هدف اين است كه روشن كنيم آيا مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير او است يا فراتر از آن نيز مي رود؟ و ديگر اينكه آيا پزشكي كه به قصد احسان […]

بزهكاري زنان و مسئوليت كيفري مخففه

    بخش حوادث در رسانه هاي مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلويزيون و … هميشه از پرطرفدارترين بخش ها محسوب شده و مي شود . درباره اين گرايش ، علل مختلفي بيان مي شود كه در اينجا قصد نداريم به كالبد شكافي آن بپردازيم . در اينجا ، در […]

بررسي تعليق تعقيب كيفري

بررسي تعليق تعقيب كيفري نويسنده : بابك عمراني طالقاني – بازپرس شعبه سوم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 18 تهران – موضوع اين نوشتار درخصوص تعليق تعقيب كيفري در سيستم جزايي ايران ، مواد و قوانين موجود در زمينه تعليق تعقيب و تغيير و تحولات اين قوانين است . همچنين سعي مي شود به اين […]