پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘مالک’

رابطه حقوقی کشاورز و مالک زمین چگونه است؟

 ارکان و ویژگی‌های عقد مزارعه در قانون رابطه حقوقی کشاورز و مالک زمین چگونه است؟  مزارعه در لغت به معنای «با همدیگر كاشتن» بوده و در اصطلاح عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد تا در آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم كنند. […]

چهاردیواری اختیاری نیست

 چهاردیواری اختیاری نیست در کشور ما خرید یا اجاره یک ملک احساس «چهار دیواری اختیاری بودن» به بعضی‌ها می‌دهد. یعنی بعضی‌ها فکر می‌کنند در صورتی که مالک عین یا منفعت مالی شوند می‌توانند هر کاری خواستند در آن انجام دهند. اما خواهیم دید که چهار دیواری همیشه اختیاری نیست.  حدود مالکیت مالک درست است که […]

قانون‌گذار برای نظم اجتماعی و جبران خسارت زیان‌دیده اهمیت ویژه‌ای قائل است

قانون‌گذار برای نظم اجتماعی و جبران خسارت زیان‌دیده اهمیت ویژه‌ای قائل است  مسئوليت مدني مالک   مسئوليت مدني که سابقا به‌عنوان يکي از شاخه‌هاي فرعي حقوق مدني مورد توجه قرار مي‌گرفت امروز با توجه به اهميت عملي و نظري آن، يکي از مباحث مهم اين رشته محسوب مي‌شود، زيرا مسئوليت به جبران خسارت، محدود به […]

رُقبی ، مبحثی در فقه و حقوق، به معنای سلطۀ مجانی بر منفعت با بقای عین به ملکیت مالک در مدتی

  رُقبی ، مبحثی در فقه و حقوق، به معنای سلطۀ مجانی بر منفعت با بقای عین به ملکیت مالک در مدتی معیّن. رقبی یا از رقبة، به معنای ملک، گرفته شده است، که در این صورت همیشه به صورت اضافه به کار می رود، مانند رقبة‌الارض، یعنی خود زمین، صرف¬نظر از ساختمان یا زراعتی […]