پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘مجهول‌المکان’

حقوق زوجه در جدایی از زوج مجهول‌المکان

گاهی اوقات ممکن است به واسطه حضور در سفر یا جنگ یا هر علت دیگری، زوج برای مدت‌های طولانی مفقود شود و در چنین شرایطی اگر چهار سال تمام از او خبری نشود، زوجه می‌تواند درخواست طلاق بدهد. اما اگر درخواست طلاق داد، چه کسی باید حق و حقوقش را بپردازد؟ ایفای نقش و انجام […]

تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱

مرجع تصویب: قوه قضائيه  شماره ویژه نامه: ۷۴۶ دوشنبه،۲۹ دی ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۵۳ نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه  شماره۲۰۵۱/۹۳/۷                                                                 […]