پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘معامله به قصد فرار از زندان’

معامله به قصد فرار از زندان

در یادداشت قبل بیان شد بسیاری از افراد پس از آن كه به دیگران بدهكار می‌شوند، برای این ‌كه بدهی خود را پرداخت نكنند، اموال خود را به نام اشخاص مورد اعتماد خود منتقل می‌كنند در واقع معامله ای صوری انجام می دهند بنابراین معامله زمانی صوری خواهد بود كه فردی با اخطار ابلاغیه دادگاه […]