پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘نفقه’

چگونه می‌توان نفقه را تعیین کرد؟

آشنایی با نحوه طرح دادخواست چگونه می‌توان نفقه را تعیین کرد؟ نفقه به همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني، بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به دلیل نقصان يا مرض گفته می‌شود. برای تعیین میزان نفقه، باید ملاک‌ها و معیارهایی را مورد […]

موارد عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه

موارد عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه     پرداخت و تامین نفقه زوجه در عقد دائم از جمله وظایف و تکالیف مرد است. اما پرسشی که مطرح می‌شود، این است که محدوده این تکلیف تا کجا است؟ و چه زمانی نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت که به […]

سازوکارهای قانونی دریافت نفقه

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛  سازوکارهای قانونی دریافت نفقه      بعد از مهریه، مهمترین موضوعی که در روابط مالی زن و شوهر اهمیت پیدا می‌کند، نفقه است. مباحث اقتصادی در خانواده‌هایی که جانب اخلاق را رعایت می‌کنند، موضوعي جانبی است اما در برخی خانواده‌ها که مرد تکالیف اخلاقی و قانونی خود را […]

زندگی در محیط خانواده نیز باید قانونمند باشد

زندگی در محیط خانواده نیز باید قانونمند باشد؛ آشنایی با جرايم خانوادگي     گروه حقوقی- خانواده نقطه کانونی اجتماع است. زمانی که افراد در خانواده قانونمدار باشند می‌توانیم توقع داشته باشیم در جامعه‌ نیز فردی منضبط و آراسته خواهند بود. برای قانونی زیستن در محیط خانواده باید بدانیم در خانواده چه اقداماتی قانونی است […]

بررسی مقررات مربوط به نفقه

بررسی مقررات مربوط به نفقه  زوجه چگونه می‌تواند نفقه حال و گذشته خود را مطالبه کند؟     در جامعه‌ای که ریاست خانواده بر عهده مرد است، قانونگذار او را موظف به تامین معاش خانواده می‌داند و تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او بر خانواده است البته در برخی موارد هم به […]

محل سکونت مشترک زوجین چگونه تعیین می‌شود؟

محل سکونت مشترک زوجین چگونه تعیین می‌شود؟  قواعد حقوقی قرار گرفتن زیر یک سقف     زن و شوهر به طور طبیعی زیر یک سقف زندگی می‌کنند و نهاد خانواده را تشکیل می‌دهند. حال پرسش این است که این محل سکونت چگونه باید انتخاب شود و به عبارت دقیق‌تر در صورت اختلاف نظر درباره محل […]

فرهنگی متفاوت برای نفقه در ایام زوجیت «دیدگاه»

فرهنگی متفاوت برای نفقه در ایام زوجیت «دیدگاه»     غلامرضا رسولی بعد از مهریه، مهمترین موضوعی که در روابط مالی زن و شوهر اهمیت پیدا می‌کند، نفقه است. مباحث اقتصادی در خانواده‌هایی که جانب اخلاق را رعایت می‌کنند، یک موضوع جانبی است اما در برخی خانواده‌ها که مرد تکالیف اخلاقی و قانونی خود را […]

ترك انفاق به دو صورت کیفری و حقوقی قابل پیگیری است

ترك انفاق به دو صورت کیفری و حقوقی قابل پیگیری است؛ دادگاه صالح براي رسیدگی به دعواي حقوقی پرداخت نفقه گروه حقوقی- يكي از شايع‌ترين دعاوي خانوادگي، دعواي حقوقي يا كيفري عدم پرداخت نفقه به زوجه است. درباره اینکه کدام دادگاه در خصوص اين موضوع پيچيده، صالح براي رسيدگي است با توجه به اينكه عمل […]