پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘نقش فرهنگ و هنر در پیشگیری از وقوع جرم’

نقش فرهنگ و هنر در پیشگیری از وقوع جرم

نقش فرهنگ و هنر در پیشگیری از وقوع جرم وقوع جرم متاثر از پیش زمینه های متعددی است. زنجیرهای از علل در کنار هم قرار میگیرند که منتهی به وقوع جرم میشوند. در این میان نقش هنر و هنرمندان قابل بررسی است. هنر هم میتواند در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد و هم میتواند […]