پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘ولی قهری’

دادخواست مطالبه نفقه علیه پدرشوهر

متن سئوال آیا زن می تواند علیه پدر شوهر دادخواست مطالبه نفقه بدهد از بابت مخارج (نفقه ) خود و فرزندان صغیر و ادعای این كه پدرشوهر ولی قهری صغار می باشد؟ متن پاسخ نظر به این كه موضوع سؤال می تواند شقوق مختلفی داشته باشد پاسخ هر فرض جداگانه بیان می شود. فرض اول […]

شرایط معامله به نمایندگی از دیگران

شرایط معامله به نمایندگی از دیگران بر اساس قانون، امکان اینکه شخص بتواند به نمایندگی از جانب یک طرف یا هر دو طرف معامله، اقدام به انعقاد قرارداد کند، صحیح و دارای آثار قانونی است. به عبارت دیگر، گاهی بنا به مصالحی، اشخاص ترجیح می‌دهند که از وکیل یا نماینده جهت انجام معاملات خود، استفاده […]

ولایت مادر در فقه و حقوق با نگرشی به اندیشه امام خمینی (ص)

  چکیده :ولایت در لغت به معنی سلطه و اقتدار است و در اصطلاح حقوق خانواده عبارت است از سلطه و اقتداری که قانونگذار به پدر و جدّ پدری جهت ادارة امور مالی و جانی طفل واگذار کرده است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا جعل […]

ولی قهری و اداره امور محجور

ولی قهری و اداره امور محجور محجور کسی است هستند که به علت کمی سن یا اختلال در وضعیت روانی و عقلی خود نمی‌تواند به راحتی و آزادانه در امور خود تصرف کند و اعمال حقوقی‌ که شخص با اراده خود انجام می‌دهد و قصد ایجاد تعهد دارد را انجام دهد؛ به همین دلیل قانون، […]

ولایت ابوین

ولایت ابوین / ضرابی، میترا   منابع : مجله مشکوة النور، شماره 11 خداوند در هر بعدی از زندگی برای انسان ولی و سرپرستی معین کرده است ; چرا که انسان هرگز نمی تواند راه پر مشقت زندگی را به تنهایی و بدون بهره گیری از افکار و تجارب دیگران طی کند. ابتدایی ترین جامعه […]