پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘پلاک ثبتی’

تجمیع چند پلاک ثبتی

نگاهی به شرایط حقوقی تجمیع چند پلاک ثبتی آمارها نشان می‌دهد اگر دست‌اندرکاران امر مسکن طی چند دهه گذشته موفق می‌شدند که سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی تولید کنند، شاید امروزه شاهد تعادل بین عرضه و تقاضا می‌بودیم اما با توجه به اینکه سطح تولید سیصد هزار واحد بوده و از طرفی با توجه […]