پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘کودک’

کودک آزاری عاطفی و مصادیق آن

    کودک آزاری عاطفی و مصادیق آن/ والدینی که کودکان را خدمتکار خویش می کنند!   بدرفتاری عاطفی دایره بسیار وسیعی دارد؛ رفتار و نگرش های منفی مداوم نسبت به کودک به صورت کلامی، به کار بردن الفاظ زشت در صحبت با کودکان و شوخی های منفی مکرر با کودک که سبب می شود کودک […]

بررسي راهکارهاي قانوني حضانت کودک

  حضانت و سر پرستي کودک در حالت عادي به عهده پدر و مادر است و مطابق ماده 1168 قانون مدني 'نگهداري اطفال هم حق و هم تکليف والدين است'، بر اين اساس پدر و مادر به طور يکسان در ايام زندگي مشترک مسوول حفاظت از فرزندان هستند و بحث حضانت فرزند زماني مطرح مي […]

تصویب قوانین جدید آنلاین برای وب سایتهای کودک

  اینترنت – کمیسیون تجارت فدرال (FTC)‌ امریکا ،قانون حمایت از حریم شخصی آنلاین کودکان (COPPA) را به روز رسانی کرد.قانون کوپا مصوب سال 1998 به عقیده بسیاری قدیمی شده بود و به دلیل سرعت توسعه فن آوری های آنلاین، بازنگری در این قانون ضروری به نظر می رسید. عمده ترین تغییرات به شرح ذیل […]