پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘گرفتن رشوه’

مجازات پرداخت و دريافت رشوه

  مجازات پرداخت و دريافت رشوه امروزه مشكل پرداخت و دريافت رشوه – براي انجام امور اداري كه از وظايف كاركنان اداري است- در تمام جوامع و كشورها چالشي براي دولت‌ها محسوب مي‌شود. رشوه داراي دو صورت است كه صورت اول آن ارتشا- گرفتن رشوه- و عبارت از اخذ (گرفتن) وجه يا مال يا اخذ […]