پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘آپارتمان‌نشینی’

گزاره‌های فرهنگی که باید درباره آپارتمان‌نشینی بدانید

گزاره‌های فرهنگی که باید درباره آپارتمان‌نشینی بدانید؛ آیین‌نامه رعایت حال همسایه گروه حقوقی – فرزانه سادات نورمفیدی: نزدیک به چهل سال است که به دلیل رشد شهرنشینی و پیشرفت جمعیت، آپارتمان‌نشینی در شهرهای ایران رواج پیدا کرده است. زندگی آپارتمان‌نشینی اگرچه هزینه‌های تامین مسکن را کاهش داده است، مشکلات خاص خود را دارد چون شما […]