پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘گواهی’

اعتراض به گواهی حصر وراثت

  مرجع تصویب: قوه قضائيه  شماره ویژه نامه: ۷۶۳ سه‌شنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۳   سال هفتاد شماره ۲۰۴۰۱ نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه  شماره۲۹۰۲/۹۳/۷                                                             […]

صدور گواهی انحصار وراثت و تعیین تکلیف ماترک در آلمان

  صدور گواهی انحصار وراثت و تعیین تکلیف ماترک در آلمان به طور کلی تعیین تکلیف ماترک متوفی در آلمان ( مانند ملک، یا موجودی حساب بانکی و غیره) در اختیار دادگاه صالحه آلمان است و ورثه برای در اختیار گرفتن ماترک مربوطه ملزم به ارائه گواهی انحصار وراثت از دادگاه صالحه در آلمان میباشند […]

احراز وراثت

  دریچه   نظر به اینکه به دلیل تازگی موضوع حقوق سردفتری در ایران از حیث تحقیق و پژوهش، بسیاری از مطالب رسیده به ماهنامه «کانون» در شکل و قالب مقاله نمی‌گنجد لیکن ضرورت طرح موضوع و تبیین آن آشکار است و از طرفی ماهنامه با هدف اطلاع‌رسانی و هموار ساختن مسیر یافته‌های علمی پژوهشگران […]

آیا گواهی حصر وراثتی که قبلا صادر شده با تقاضای ذینفع قابل اصلاح است؟

  صورت‌جلسه هم‌اندیشی قضات محترم مجتمع قضایی شهید باهنر مورخ 4/8/90 و 11/8/90 با توجه به اصلاح ماده 496 قانون مدنی (تبصره اصلاحی) که مقرر کرده زوجه استحقاق دریافت سهم خود از بهای عرصه و اعیان زوج متوفی تا زمانی که ترکه تقسیم نشده را دارد آیا گواهی حصر وراثتی که قبلا صادر شده (در […]