پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘رأی شماره ۱۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری’

رأی شماره ۱۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض بانکها

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۸۴۴ سه‌شنبه،۱۳ بهمن ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۵۷ رأی شماره ۱۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شماره ۶۵۴۰/ش الف د ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ و شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ […]