گروه وکلای دادگستری

گروه وکلای دادگستری

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از وکلای پایه یک مجرب با قبول کلیه دعاوی در خدمت شما می باشد.

منبع قوی مقالات

منبع قوی مقالات

موسسه حقوقی عدل فردوسی دارای مجموعه کاملی از مقالات گروه های مختلف حقوقی می باشد.

قبول کلیه دعاوی

قبول کلیه دعاوی

شما می توانید کلیه دعاوی حقوقی ، خانواده ، کیفری ، دیوان عدالت و شهرداری ها را به ما بسپارید.

پیگیری دقیق و سریع

پیگیری دقیق و سریع

گروه وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی با پیگیری هر چه دقیق تر همیشه خواهان به ثمر رسیدن پرونده های خود هستند .

موسسه حقوقی عدل فردوسی

قبول کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، جزایی ، خانواده ، شهرداری ها و ...

ارائه خدمات حقوقی به عنوان مشاوره حقوقی - انجام وکالت در مراجع قضایی - اداری - مالی - ثبتی - دادگاه های خانواده -شهرداریها وکمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج - دادگاه های انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی - مرا جع مالیاتی و کمیسیون های ‌آن - هیئت های رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی - دیوان عدالت اداری - همچنین ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی .

Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

موسسه حقوقی عدل فردوسی

 

تنها بخشی از خدمات موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبت ۲۷۷۹۴ :

ارائه خدمات حقوقی به عنوان مشاوره حقوقی ، انجام وکالت در مراجع قضایی ، اداری ، مالی ، ثبتی ، دادگاه های خانواده ، شهرداریها وکمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج ، دادگاه های انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی ، مراجع مالیاتی و کمیسیون های ‌آن ، هیئت های رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ، دیوان عدالت اداری ، همچنین ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی .

قبول وکالت در کلیه دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری


قبول وكالت در كليه دعاوی ملکی از قبیل:

الزام به تنظیم سند رسمی، حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ، اجاره ، تخلیه اماکن تجاری و مسکونی و اداري ، خلع ید ، تصرف عدوانی ، فسخ مبایعه نامه، تنفیذ مبایعه نامه، ابطال سند، دعاوی مربوط به امور کمیسیون ماده 12 ، زمین شهری، اخذ دستور فروش ملک مشاع، ممانعت از حق، مزاحمت از حق، تجویز انتقال منافع، انجام امور ثبتی املاک ازقبیل:(تفکیک و اخذ صورتمجلس تفکیکی، افراز، تجمیع، اخذ اسناد مالکیت) تعدیل اجاره بها، مطالبه اجور معوقه و...

قبول وكالت در كليه دعاوی خانوادگی از قبیل:

مطالبه مهریه، مطالبه اجرت المثل ايام زوجيت، حضانت فرزند، ملاقات فرزند ، استرداد جهيزيه، تمكين و نشوز ، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، ابطال نکاح ، سلب حضانت، مطالبه نفقه زوجه، مطالبه نفقه فرزند مشترک ، نفقه اقارب، نامزدی و خسارات ناشی از برهم ‌ زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح ، نفی نسب، اثبات نسب ، اثبات زوجیت، رشد، حجر و رفع آن، امور راجع به غایب مفقود ‌ الاثر، قیمومت، داوري و...

انجام کلیه امور مربوط به شهرداری ها از قبیل :

پیگیری و اخذ پروانه ساختمانی جهت املاک : مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی پیگیری و اخذ پایانکار و گواهی عدم خلاف جهت املاک : مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی پیگیری و انجام کلیه مراحل تغییر کاربری املاک : مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی پیگیری و دریافت غرامت املاک واقع در طرح ها اعم از طرح‌هاي دولتي و یا شهرداري‌ها پیگیری و اعتراض به آراء بدوی و تجدید نظر صادره از کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها پیگیری و اعتراض به آراء صادره از کمیسیون های : ماده 7 باغات - کمیسیون ماده 77 – کمیسیون ماده 5 و کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها و امور مربوط به ساماندهی و مشاغل شهر

قبول وكالت دركليه دعاوی کیفری از قبیل:

چک بلامحل كيفري، قتل ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جعل و استفاده از سند مجعول، فروش مال غیر، تصرف عدوانی، تحصیل مال نامشروع، شهادت کذب، ترک انفاق و …

قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی از قبیل:

چک بلامحل حقوقي ، سفته ، رسید ، مطالبات ، انجام تعهدات،کلیه دعاوي مالي، ديه، مطالبه خسارت، بيع، اخذ گواهی حصر وراثت ، صدور حکم حجر، تنفیذ وصیت نامه، اصالت وصیت نامه، تقسیم ترکه ، مطالبه سهم الارث و غيرو...

بانک جامع مقالات حقوقی

بالغ بر هزاران مقاله ی مفید حقوقی

این موسسه با گردآوری بیش از هزاران مقاله متنوع حقوقی در گروه های مختلف مانند حقوق خصوصی ، کیفری ، آرای منتخب ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ... منبع مناسبی برای علاقه مندان و همچین دانشجویان رشته حقوق می باشد.

مشاهده وبلاگ مشاهده وبلاگ