• وکیل کیفری

  دعاوی کیفری و جزایی خود را به موسسه حقوقی عدل فردوسی بسپارید

  برای حل دعاوی کیفری خود به دنبال وکیل می گردید؟ مشکلات جعل سندی یا چک بلامحل دارید؟ سرقت یا کلاهبرداریی از شما شده است ؟ موسسه حقوقی عدل فردوسی با داشتن وکلای پایه یک دادگستری میتواند مشکلات شما را پیگیری کند . فروش مال غیر ، سرقت ، قتل عمد ، قتل غیر عمد تنها بخشی از دعاوی کیفری و جزایی هستند که میتوانید برای حل مشکل خود با ما تماس بگیرید.

  قبول وکالت در اغلب دعاوی کیفری و جزایی مانند :

  • وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری مشکلات چک بلامحل
  •  وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری مشکلات خیانت در امانت
  •  وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری مشکلات فروش مال غیر
  • وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری مشکلات شهادت کذب
  • وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری مشکلات سرقت و کلاهبرداری
  •  وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری مشکلات برای جعل سندی
  • وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری مشکلات ضرب وجرح
  • وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری مشکلات تصرف عدوانی
  •  وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری مشکلات ترک انفاق
  • و…
   

  تماس با موسسه حقوقی عدل فردوسی

   
وکیل کیفری در تهران | موسسه حقوقی عدل فردوسی