Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

بانک سوالات حقوقی احوال شخصیه(تابعیت، وصیت،…)

بانک سوالات حقوقی احوال شخصیه(تابعیت، وصیت،…)
 
احوال شخصیه(تابعیت)
 
سوال 1: آیا کودکی که در ایران از مادر ایرانی و پدر خارجی که برای مثال هر دو متولد آلمان هستند متولد شود ایرانی محسوب می شود ؟
 
پاسخ: این کودک ایرانی محسوب نمی شود البته بر خلاف فرض مذکور در سوال اگر مادر او در ایران متولد می شد می توان او را ایرانی به حساب آورد.
 
 
سوال2: آیا اگر فی المثل زن اوکراینی فاقد گذرنامه و پروانه اقامت معتبر با مردی ایرانی ازدواج کند می تواند شناسنامه ایرانی دریافت کند؟
 
پاسخ: بله، می تواند زیرا با ازدواج با مرد ایرانی تابعیت شوهر به او تحمیل می شود
 
 
سوال 3: آیا تغییر تابعیت زن بیگانه بر اثر ازدواج با مرد ایرانی از حیث قوانین کشوری که زن تبعه آن کشور محسوب می شود قابل پذیرش است؟
 
پاسخ: زن بیگانه پس از ازدواج با مرد ایرانی، ایرانی به شمار خواهد آمد چه قانون کشور مطبوع او این تغییر را بپذیرد چه نپذیرد. علت اینکه قانون گذار ما به تابعیت زن بیگانه پس از ازدواج با مرد ایرانی توجه نداشته و او را ایرانی به حساب اورده است برای این می باشد که در خانواده ایرانی وحدت تابعیت حکم فرما گردد.
 
سوال 4: آیا با ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه تابعیت ایرانی وی از بین می رود ؟
 
پاسخ: اگر به موجب قانون کشور شوهر ازدواج با زن ایرانی موجب تحمیل تابعیت آن کشور باشد با وقوع ازدواج ، تابعیت زن ایرانی به تابعیت کشور مطبوع شوهر تغییر پیدا می کند و اگر بر عکس برابر قانون آن کشور ازدواج تأثیری بر تابعیت زن ایرانی نگذارد تابعیت ایرانی آن زن همچنان محفوظ خواهد ماند.البته در حالت اخیر زن ایرانی با تقاضای کتبی به عنوان وزارت امور خارجه و با ارائه ی دلیل موجه می تواند درخواست ترک تابعیت ایران و کسب تابعیت کشور مطبوع شوهرش را بنماید.پذیرش این تقاضا منوط به نظر مساعد وزارت امور خارجه است.
 
سوال 5: در فرض بالا زن ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کند آیا حق داشتن اموال غیر منقول مثل خانه، زمین و … در ایران را دارد؟
 
پاسخ: در این فرض حق داشتن اموال غیر منقول به شرطی که موجب سلطه اقتصادی خارجی نگردد،محفوظ است. تشخیص این امر با کمسیونی مرکب از نماییندگان وزارت امور خارجه و وزارت کشور و وزارت اطلاعات می باشد.
 
سوال 6: در چه صورتی زنی که تابعیت ایران را بر اثر ازدواج با مرد ایرانی به دست آوره است ، می تواند به تابعیت اول خود برگردد؟
 
پاسخ: زنی که بر اثر ازدواج با مرد ایرانی دارای تابعیت ایران شده سات پس از جدا شدن از شوهر یا فوت او می تواند با دادن اطلاع به وزارت امور خارجه ایران به تابعیت اول خود برگردد.البته در صورت فوت شوهر ایرانی چنانچه از ان شوهر دارای اولاد باشد تا زمانی که اولاد به سن 18 سال نرسیده باشند نمی تواند به تابعیت اول خود مراجه نماید ولی پس از 18 سالگی فرزندان، این امر با شرایط گفته شده بلامانع است.
 
 
سوال 7: شخصی که در کشور مطبوع قبلی اش خدمت نظام وظیفه را انجام داده ، پس از کسب تابعیت ایرانی باز هم به خدمت نظام برود ؟
 
پاسخ: خدمت در کشور مطبوع قبلی رافع تکلیف خدمت نظام در ایران نیست مگر ان که میان دولت ایران و دولت مطبوع قبلی اش درباره معافیت از خدمت عهدنامه ای وجود داشته باشد.
 
 
سوال 8: آیا تحصیل تابعیت ایرانی از سوی بیگانه موجب تغییر تابعیت همسر و فرزندان او خواهد شد؟
 
پاسخ: همسر و فرزندان کمتر از 18 سال این شخص ایرانی محسوب خواهند شد ولی همسر او می تواند ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت ایرانی شوهر و فرزندان او یک سال پس از رسیدن به سن 18 سال تمام می توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت کشور سابق شوهر یا پدر را قبول کند.البته باید در این تقاضا گواهی دولت قبلی مطبوع شوهر یا پدرشان را مبنی بر اینکه آنان را تبعه خود خواهد شناخت پیوست نماید.
 
 
سوال 9: در مورد پرسش قبلی اگر تحصیل تابعیت ایرانی از سوی زن به عمل آید آیا شوهر و فرزندان او نیز ایرانی محسوب می شوند؟
 
پاسخ: خیر این حکم فقط در خصوص شوهر و پدر جاری است
 
 
سوال 10: آیا شخصی که از تابعیت ایرانی خارج شده می تواند به عنوان بیگانه وارد خاک کشور شود؟
 
پاسخ: بله منعی از این جهت وجود ندارد.
 
 
سوال 11: آیا خروج از تابعیت ایرانی تأثیری بر تابعیت همسر و فرزندان شخص دارد؟
 
پاسخ: نخست آنکه در ترک تابعیت ایران بین زن و مرد فرقی نیست ولی زن ایرانی دارای شوهر نمی تواند جدای از شوهر ایرانی اش تصمیم به ترک تابعیت ایران بگیرد. دوم آنکه دولت می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت <<زن ایرانی بی شوهر>> ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری بوده و کمتر از 18 سال تمام سن دارند و یا به جهات دیگری مهجور اند (برای مثال فرزندی که دیوانه است) اجازه دهد سایر فرزندان این زن که به سن 25 سال نرسیده اند نیز می توانند به پیروی از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت ایران را به عمل آورند.سوم آنکه زن و فرزندان کسی که تقاضای ترک تابعیت ایرانی را می کند چه فرزندان او صغیر باشد و چه کبیر از تابعیت ایرانی خارج نمی شوند مگر آن که اجازه هیات دولت شامل آنان نیز بشود.
 
 
سوال 12: پس از ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی وضعیت اقامت و اموال شخص چه می شود؟
 
پاسخ:این اشخاص باید ظرف 3 ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت،از ایران خارج شوند و در صورت عدم خروج از ایران اخراج و اموالشان فروخته خواهد شد.البته این مدت 3 ماه تا یک سال قابل تجدید نظر است.باید توجه داشت که درمورد اموال غیر منقول مثل زمین ، خانه و … این شخص باید متههد شود که ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت ایرانی این اموال را به اتباع ایران منتقل نماید.
 
 
سوال 13: چنانچه شخص ایرانی بدون رعایت شرایط گفته شده تابعیت کشور خارجی را به دست آورد آیا از حیث مقررات کشور ما خارجی محسوب می شود؟
 
پاسخ: تبعیت خارجی او بی اثر بوده و تبعه ایران به شمار می آید ولی در عین حال اموال غیر منقول او با نظارت دادستان به فروش می رسد و پس از کسب مخارج مربوط ، قیمت آن به او پرداخت خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت ، معاونت وزارت و عضویت مجلس و شوراهای شهر ، شهرستان و استان و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهند بود. البته هیات دولت می تواند بنا به مصالح و منافع ملی و سیاسی به پیشنهاد وزارت امور خارجه، تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه می توان اجازه ورود به ایران یا اقامت داد.
 
 
سوال 14: کسانی که خود یا پدرشان برابر مقررات قانون ایران تابعیت ایرانیشان را به تابعیت خارجی تبدیل کرده اند آیا می توانند دوباره به تابعیت ایرانی بر گردند ؟
 
پاسخ: اصل بر این است که درخواست آنان مورد پذیرش قرار گیرد مگر آنکه دولت ایران تابعیت ایرانیشان را به مصلحت نداند و برای این امر رعایت این شرایط لازم است:
 
1. مطابق مقررات قبلا تابعیت ایرانی اش را ترک کرده باشد.
 
2. از دولت درخواست کند.
 
3. بازگشت او به تابعیت ایران مخالف مصالح ملی نباشد.
 
سوال 15: طبق ماده 1194 قانون مدنی ، پدر ، جد پدری و وصی منسوب از طرف یکی از انان ، ولی خاص نامیده می شود. حال اگر یکی از افراد یاد شده از در این ماده از طرف خود ، مادر طفل را به عنوان وصی تعیین نماید ، آیا تنظیم چنین وصیت نامه ای صحیح است؟
 
پاسخ: تعیین مادر به عنوان وصی ( از طرف ولی خاص )، منع قانونی ندارد اما اگر مادر طفل دارای شوهر باشد رضایت شوهر وی در قبولی آن شرط است.
 
 
سوال 16 : اگر وصی فوت نماید ، آیا ورثه می توانند از دادگاه تقاضای تعیین وصی دیگری نمایند ؟
 
پاسخ: خیر ، زیرا وصیت کننده در زمان حیات خود شخصی را بعنوان وصی تعیین کرده تا سفارش های وی را در خصوص ثلث انجام دهد. در قانون ما موردی که دادگاه بتواند وصی دیگری تعیین کند پیش بینی نشده است.
 
 
سوال 17: شخصی وصیت می کند که همسرش تا زمانی که زنده است در خانه مسکونی وی سکونت نماید و ورثه حق ایجاد مزاحمت برای او را نخواهند داشت. با توجه به چنین وصیت نامه ای آیا وراث می توانند دادخواست فروش ملک را به دادگاه تقدیم نمایند؟ و آیا چنین خواسته ای قانونی است یا خیر؟
 
پاسخ: هیچ یک از وراث نمی توانند مزاحم حق سکونت همسر متوفی در منزل مسکونی او شوند ولی طرح دادخواست فروش ملک منافاتی با این حق ندارد. نانچه در خرید و فروشی که انجام می شود این حق رعایت شود ، فروش منزل بدون اشکال خواهد بود .
 
 
سوال 18: آیا پسر و دختر ایرانی که در آلمان قصد ازدواج دارند ، برای ازدواج باید به مامورین کنسولی و سیاسی در سفارتخانه ایران هم مراجعه کنند؟
 
پاسخ: الزامی وجود ندارد ولی ایرانیا مقیم خارج می توانند نزد کنسولگری ایران حاضر شده تا در انجا عقد ازدواجشان واقع و ثبت گردد.
 
 
سوال 19: اگر در مثال بالا زن، ایرانی و مرد آلمانی باشد بازهم کنسولگری ایران در آلمان صلاحیت برای انعقاد عقد برای ثبت ازدواج را داراست؟
 
پاسخ: خیر، کنسولگری ایران هنگام اجازه این کار را دارد که هر دو طرف ازدواج ایرانی باشند.
 
 
سوال 20: آیا اگر دختر ایرانی با بیگانه ی غیر مسلمان ازدواج کند یا با بیگانه مسلمان بدون اجازه دولت ازدواج کند اثری بر این ازدواج بار می شود؟
 
پاسخ: اگر یک زن مسلمان ایرانی با مرد غیر مسلمان خارجی (و حتی ایرانی) ازدواج کند این ازدواج باطل است و برابر قانون مدنی ایران حتی اگر یک زن مسلمان ایرانی با یک مرد مسلمان خارجی بدون اجازه دولت ازدواج کند دادگاههای ایران اثری بر این ازدواج مترتب نخواهند کرد برای مثال اولاد ناشی از این ازدواج وارث شناخته نمی شوند خلاصه انکه زن ایرانی چه مسلمان و چه غیر مسلمان برای ازدواج با بیگانه نیاز به اجازه مخصوص از دولت دارد و اگر زن ایرانی مسلمان با مرد غیر مسلمان ازدواج کند ازدواج باطل می باشد.
 
 
سوال 21: اگر دو نفر خارجی بخواهند در ایران معامله ای انجام دهند وضعیت اهلیت و خود قراردادشان تابع چه قانونی است؟ تابع ایران یا کشور دیگر؟
 
پاسخ: اگر یک نفر تبعه بیگانه بخواهد در ایران معامله ای کند (به جز در مورد مسائل خانوادگی یا ارث یا نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران )که مطابق قانون دولت کشور خودش برای انجام ان معامله فاقد اهلیت باشد و اهلیت او ناقص باشد این شخص برای انجام معامله در ایران چنانچه مطابق قانون ایران واجد اهلیت تشخیص داده شود معامله اش صحیح است ولی در خصوص اصل قرارداد و معامله این دو نفر خارجی در صورتی که با هم توافق داشته باشند می توانند آن را تابع قانون کشور دیگری والا اصل بر این است که تعهدات این دو نفر خارجی تابع قانون ایران یعنی قانون محل انجام معامله باشد.
 
 
سوال 22: اگر سندی که در خارج تنظیم می شود در کشور محل تنظیم مثلا ترکیه دارای قدرت اجرایی باشد ( برای مثال در ایران چک از جمله اسنادی است که بدون مراجعه به دادگاه می توان آن را به اجرا گذاشت یا سند ازدواج در خصوص مهریه از چنین قدرتی برخوردار است) آیا در ایران هم از این اثر برخوردار است؟
 
پاسخ: خیر چنین اثری ندارد و ذینفع باید برای استفاده از مزایای این سند و قدرت اجرایی بخشیدن به آن به دادگاه ایران مراجعه و از آن دادگاه حکم دریافت کند.
 
 
سوال 23: اگر حکمی از دادگاه کشور خارجی صادر شده باشد یا سند رسمی لازم الاجرایی در کشور بیگانه تنظیم شود آیا ذینفع می تواند در ایران آن را اجرا کند؟
 
پاسخ: فرض، حکم طلاقی از سوی دادگاه سوئد برای زن و مرد ایرانی صادر شده و در حکم مذبور مطابق قانون ایران مرد مکلف شده تا نفقه فرزندان مشترک را بپردازد آیا زن ایرانی می تواند آن حکم را اجرا کند . باید توجه داشت قوه اجرایی احکام دادگاه ها و یا قوه اجرایی اسناد به مسئله حاکمیت ملی و اقتدار هر کشور در چهار چوب مرزهای همان کشور است از این رو در این مسئله حکم صادره از دادگاه سوئد و یا اصولا هر سند رسمی لازم الاجرایی که در خارج از کشور تنظیم شده را نمی توان اجرا کرد مگر آنکه ذینفع مطابق قوانین ایران از دادگاه تقاضای صدور حکم به اجرا را بنماید.
 
 
سوال 24: اگر سندی در اسپانیا بر خلاف مقررات ان کشور توسط یک ایرانی تنظیم شود می توان ان را در ایران پذیرفت؟
 
پاسخ: فرض کنیم یک ایرانی می خواهد در اسپانیا وصیت نامه ای بنویسد و در اسپانیا نوشتن وصیت نامه باید رسمی باشد و این شخص آن را مطابق قانون کشور ما به شکل عادی تنظیم می کند در اینجا این سند اعتبار دارد؟ بله این شخص می تواند هم مطابق قانون کشور اسپانیا ( محل تنظیم) و هم قانون ایران (قانون ملی) به صورت رسمی یا عادی و خود نوشت تنظیم نماید.
 
 
سوال 25: خرید ملک توسط سفارتخانه های خارجی در ایران چگونه است؟
 
پاسخ: این درخواست از سوی دولت بیگانه از طریق سیاسی به عمل می آید و موافقت با آن به وسیله هیات دولت به عمل خواهد امد. این موافقت از طریق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام می شود.
 
 
سوال 26: آیا بیگانه ای که پروانه دائم ندارد می تواند در ایران مالک ملک شود؟
 
پاسخ: غیر موارد و شرایط گفته شده هیات دولت اجازه دارد پس از رسیدگی و موافقت کمسیون خاصی که به همین منظور تشکیل می دهد به بیگانه ای که پروانه اقامت دائم ندارد برای مسافرت های فصلی اش در سال های متوالی یا سیاحت و استفاده ییلاقی از شهرهای ایران اجازه خرید ملک برای سکونت بدهد به شرط آنکه درخواست کننده بهای معامله را از محل ارزی که به طور رسمی به کشور منتقل می سازد تامین کند.البته در حال حاضر مرجع قبول این درخواست در استان ها، استانداری و در تهران ریاست جمهوری است.
 
 
سوال 27: اگر بیگانه ای در ایران فوت کند و از خود اموالی اعم از منقول و غیر منقول به جا گذارد این اموال بین ورثه او مطابق قانون کدام کشور تقسیم می شود؟
 
پاسخ: اموال منقول یا غیر منقول که به عنوان ترکه ( یعنی اموال به جا مانده از متوفی ) اتباع خارجه در ایران وجود دارد از حیث تعیین ورثه یا مقدار سهم آنان از اموال متوفی ، وصیت و … تابع دولت مطبوع متوفی است. پس اگر یک مصری در ایران دارای اتومبیل و فرش و … باشد و در ایران و یا در کشور خودش یا هر جای دیگر دنیا فوت کند این که چه کسی ورثه او محسوب می شود و یا اینکه سهم پسر او برابر یا بیشتر از دختران اوست و یا اینکه می توانسته این اموال را به نفع دیگری وصیت کند یا نه …. همگی تابع مقررات مصر در باب ارث و وصیت می باشد. اما نحوه نگهداری اموال و حفظ آن و … مطابق قانون ایران انجام می شود.
 
 
سوال 28: اگر ایرانی در خارج از کشور فوت کند و اموالی نیز از خود در ایران با کشور دیگر به جا گذاشته باشد این اموال مطابق مقررات کدام کشور بین ورثه اش تقسیم می شود؟
 
پاسخ: ارث و وصیت از جمله مسائل مربوط به اموال شخصیه است که مانند ازدواج و طلاق تابع مقررات کشوری است که شخص تابع آن کشور محسوب می شود از این رو اموال این ایرانی چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان مطابق قانون ایران تقسیم می شود البته در مورد ایرانیان غیر شیعه ارث و وصیت و ازدواج و طلاق و … (اموال شخصیه شان) مطابق قواعد و اصول مذهبی است که شخص به آن مذهب تعلق دارد و در مثال ما اگر یک ایرانی مسیحی در خارج از کشور فوت کند تقسیم ارث او بر طبق مقررات و قواعد مذهبی او صورت می گیرد.
به نقل از:پایگاه اطلاع رسانی شوراهای حل اختلاف استان زنجان
http://www.shorazn.ir/Default.aspx?PageContentID=7&tabid=1866

برچسب ها:, , , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما