Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

بررسي اخلاقي رازداري در اهداي گامت و جنين

بررسي اخلاقي رازداري در اهداي گامت و جنين 

  نويسنده مسئول 
   کيارش آرامش
مرکز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
 ============================================
 
چکيده: 
منظور از رازداري، مخفي ماندن هويت و مشخصات اهدا کننده گامت يا رويان از سايرين، از جمله از فرزند حاصل از آن گامت يا رويان، و نيز مخفي ماندن هويت و مشخصات دريافت کنندگان گامت يا رويان از فرد يا افراد اهدا کننده است. در اين مقاله، پرسش از رازداري در قالب دو پرسش صورت بندي شده است: 1- از ديدگاه اخلاقي آيا اطلاعات مربوط به هويت اهداکنندگان و دريافت کنندگان گامت و رويان بايد توسط مراکزي ثبت و نگهداري شود تا درزماني  در آينده براي افرادي که صاحب حق دسترسي شناخته مي شوند، آشکارسازي گردد؟ 2- آيا دريافت کنندگان گامت يا رويان اهدايي از نظر اخلاقي موظفند که به فرزند حاصله اطلاع دهند که براي به دنيا آمدن آن فرزند از گامت يا رويان اهدايي استفاده شده است؟ در اين مقاله، نگارنده به بررسي و احتجاج به سود اين دو پاسخ به پرسش هاي فوق پرداخته است: در مورد پرسش اول، ثبت و نگهداري اطلاعات مربوط به هويت اهداکنندگان و دريافت کنندگان گامت و رويان در مراکزمربوطه و آشکار سازي آنها درزماني مناسب براي فرزند(ان) حاصله از نظر اخلاقي درست و الزامي است. در اين رابطه هم چنين به مانعي اشاره شده است که تا زمان برطرف نشدن آن، اجراي اين بايد اخلاقي را مي توان به تعويق انداخت.در رابطه با پرسش دوم،  مخفي داشتن هويت و مشخصات اهداکننده(هاي) گامت يا رويان از فرزند حاصل از آن، از نظر اخلاقي نادرست است و در نتيجه اخلاق حکم مي کند که نسب زيست شناختي فرزند آتي، به شيوه و در زماني مناسب براي او آشکارسازي شود. در اين مقاله از سه ديدگاه براي بررسي مدعيات پيش گفته اقامه برهان شده است: نخست از ديدگاه فريضه گرا (Deontological) و سپس از ديدگاه فايده گرا (Utilitarianistic) و در نهايت از ديدگاه اصول گرا (Principalistic) .
 
   

1201 KB

 

 
منبع:http://journals.tums.ac.ir/

برچسب ها:, , , , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما