Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

حقوق زنداني

گرچه شخصي كه مرتكب جرم شده به واسطه ارتكاب جرم و به موجب قانون بايد مجازات شود اما حقوقي دارد كه بايد از سوي دستگاه قضايي و اشخاصي كه با دوران تحمل محكوميت سر و كار دارند رعايت شود. هنگامي يك شخص به عنوان زنداني پذيرفته مي‌شود كه با برگ رسمي و به امضا و مهر مقام قضايي صادركننده قرار يا حكم رسماً به زندان معرفي شود.
زندانياني كه به اداره زندان و اقدامات تأميني و تربيتي معرفي مي‌شوند دو دسته‌اند يا به موجب حكم قطعي دادگاه براي تحمل مجازات حبس به زندان معرفي مي‌شوند و يا به واسطه صدور قرار تأمين روانه زندان مي‌شوند كه اصطلاحاً به آن بازداشتي‌هاي تحت قرار مي‌گويند. معمولاً محل نگهداري اين دو دسته از زنداني‌ها با هم فرق مي‌كند، دسته اول در زندان يعني محلي كه در آن محكوماني كه حكم آنان قطعي شده و دسته دوم در بازداشتگاه‌ نگهداري مي‌شوند. بازداشتگاه محل نگهداري متهماني است كه با قرار كتبي مقام‌هاي قضايي صالح تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي مي‌شوند.
آيا تمام اشخاص محكوم به حبس در يك مكان نگهداري مي‌شوند؟

اصولاً محكومان به حبس با توجه به نوع و ميزان محكوميت، پيشينه كيفري، شخصيت، اخلاق و رفتار و براساس تصميم شوراي طبقه‌بندي در زندان‌هاي بسته يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال نگهداري مي‌شوند مگر آنكه قاضي صادركننده حكم در رأي خود محل خاصي را براي نگهداري محكوم تعيين كرده باشد.
زندان بسته چه فرقي با مراكز حرفه‌آموزي و اردوگاه دارد؟
زندان بسته مكاني است محصور و با برج‌هاي ديده‌باني در پوشش داخلي و خارجي و داراي حفاظت كامل كه در آن محكومان شب‌ها در خوابگاه‌هاي اختصاصي يا گروهي نگهداري مي‌شوند و روزها از برنامه‌هاي آموزشي و فني و حرفه‌اي و تفريحي استفاده كرده و در كارگاه‌هاي داخل زندان به كار گمارده مي‌شوند ولي مراكز حرفه‌‌آموزي و اشتغال به مكاني گفته مي‌شود كه هم مي‌تواند مانند زندان محصور و در پوشش و حفاظت كامل باشد و هم نامحصور و بدون حفاظت و يا در حالتي بينابين باشد كه در آن محكومان به طور گروهي به كار اعزام مي‌شوند و پس از پايان كار به آسايشگاه‌هاي خود بازگردانده مي‌شوند اما اردوگاه يا مراكز كاردرماني مركزي براي نگهداري متهمان و محكومان جرايم موادمخدر و اعتياد مي‌باشد.
مراكز اقدامات تأميني و تربيتي با زندان چه فرقي دارد؟
اين مراكز به مؤسساتي گفته مي‌شود كه در آنجا متهمان يا محكومان قبل و بعد يا ضمن اجراي مجازات يا مستقل از آن تا رفع حالتي كه آنها را در آينده در مظان ارتكاب جرم قرار مي‌دهد به حكم يا قرار كتبي مراجع قضايي نگهداري مي‌شوند براي نگهداري مجرميني كه دچار جنون هستند در تيمارستان يا به كارگيري افراد ولگرد در مؤسسات صنعتي و … نيز تمهيداتي انديشيده شده است.
آيا محل نگهداري مجرمين جوان نيز در زندان است؟
برابر قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 به كليه جرايم اطفال و افراد بالغ كمتر از 18سال در دادگاه‌هاي اطفال و با ترتيب و شرايطي متفاوت از رسيدگي‌هاي معمول براي بزرگسالان، رسيدگي مي‌شود. چنانچه حكم دادگاه اطفال مبني بر تحمل مجازات حبس براي اطفال باشد كانون اصلاح و تربيت مركزي است كه براي اين گونه افراد در نظر گرفته شده يعني محلي كه اطفال و نوجوانان بزهكار كمتر از 18 سال در آنجا براي اصلاح، تربيت و آموزش نگهداري مي‌شوند.
حقوق زنداني در ايام حبس:
٭ استفاده از مجله و روزنامه
٭ انجام امور مذهبي به طور آزادانه
٭ استفاده از امكانات ورزشي
٭ شركت در مسابقات فرهنگي، مذهبي و ورزشي
٭ استفاده از راديو و تلويزيون
٭ آگاهي از مقررات زندان و حقوق و تكاليف خود
٭ ملاقات و مكاتبه با بستگان و وكيل
٭ استفاده از مرخصي
٭ بهره‌مندي از تسهيلات پزشكي و دارويي
اگر زنداني براي انجام معامله رسمي يا ازدواج نياز به حضور در دفتر اسناد رسمي داشته باشد چگونه قادر به حضور خواهد بود؟
براي ازدواج و طلاق و تنظيم هر سند رسمي كه يك طرف آن محكوم به زندان باشد اجازه مقام قضايي مربوط يا قاضي ناظر زندان ضروري است و يا اين كه در صورت لزوم در مؤسسه يا زندان يكي از سردفتران رسمي حضور پيدا كرده و سند را تنظيم كند تا به حقوق محكوم يا طرف مقابل لطمه‌اي وارد نشود.
مرخصي زندانيان چگونه است و تحت چه شرايطي به آنان مرخصي داده مي‌شود؟
اصولاً در مواردي كه محكوم پس از تحمل حداقل يك ماه از محكوميت حبس با توجه به نوع جرم ارتكابي و ميزان محكوميت از شخصيت، اخلاق و رفتار مناسبي برخوردار باشد شوراي طبقه‌بندي زندان مي‌تواند با اخذ تأمين مناسب حداكثر 5 روز در هر ماه به طور پيوسته به محكوم مرخصي بدهد و حتي در صورت لزوم شورا حق دارد قبل از تحمل يك ماه حبس هم از اين اختيار استفاده كند و در صورت ضرورت اين مدت پنج روز قابل تمديد هم هست.
دسته ديگر از مرخصي‌ها، مرخصي تشويقي است كه براي محكوماني كه در مدت تحمل كيفر در زمينه‌هاي فرهنگي، آموزشي، مذهبي و … موفقيت‌هايي كسب مي‌كنند كه اين مرخصي‌ها حسب مورد ده روز، هر ماه 3 روز و 7 روز مي‌باشد. البته رئيس زندان يا مؤسسه نيز حق دارد از شوراي طبقه‌بندي زندان تقاضاي مرخصي به واسطه اعياد مذهبي و سال نو و … بنمايد.
دسته سوم در مورد اعطاي مرخصي به محكومان مالي است مانند محكومان به پرداخت مهريه يا چك و يا ديه در مورد جرايم غيرعمد. شوراي طبقه‌بندي مي‌تواند در اين خصوص حسب مورد هر ماه پانزده روز يا بيشتر به اين دسته از محكومان مرخصي بدهد و اين مرخصي‌ها را تمديد كند. علاوه‌ بر شوراي طبقه‌بندي زندان، رئيس حوزه قضايي يا دادستان و يا قاضي ناظر زندان نيز حق دارند تحت شرايط گفته شده به زندانيان مرخصي اعطا كنند.
در مورد ازدواج و فوت بستگان محكوم آيا مرخصي داده مي‌شود؟
در اين گونه موارد براي بستگان درجه اول محكوم با اخذ تأمين مناسب به مدت يك هفته به زنداني مرخصي اعطا كنند و در صورت ناتواني محكوم از معرفي وثيقه، تحت مراقبت مأمورين، محكوم به مدت ده ساعت به خارج از زندان منتقل مي‌شود.
آيا به متهمين تحت قرار هم مرخصي داده مي‌شود؟
اعطاي مرخصي به متهمان تحت قرار بازداشت موكول به موافقت قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده يا دادستان است. در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه اگر بر مبناي تشخيص پزشك قانوني محكوم داراي بيماري صعب‌العلاج باشد يا امكان معالجه او در زندان وجود نداشته باشد و يا ادامه حبس موجب تشديد بيماري يا تأخير در بهبودش باشد به پيشنهاد رئيس زندان شوراي طبقه‌بندي موظف است به مدت يك ماه به او مرخصي اعطا كند و در صورت لزوم آن را تمديد كند.

 

 

منبع:

 

http://www.iran-newspaper.com/1389/8/4/Iran/4634/Page/12/Index.htm

برچسب ها:, , , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما