Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

دادنامه شماره 8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تقاضای ابطال مجوز شهرداري مبني بر تغيير كاربري ملك …

رأي شماره 8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص دادخواست تقاضاي ابطال مجوز شهرداري مبني بر تغيير كاربري ملك، طرف شكايت قراردادن مالك صحيح نمي‌باشد
23/4/1389                                                       شماره هـ/89/11 
 رأي شماره 8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص دادخواست تقاضاي ابطال مجوز شهرداري مبني بر تغيير كاربري ملك، طرف شكايت قراردادن مالك صحيح نمي‌باشد
       تاريخ: 30/1/1389            
       شماره دادنامه: 8        
       کلاسه پرونده: 89/11 
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاکي: آقاي مهران اعتمادي.
       موضوع شكايت و خواسته: اعلام‌تعارض آراء صادره از شعب 28 ديوان عدالت اداري.
       گردشکار: الف ـ شعبه بيست وهشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1273 و 457 موضوع شکايت آقاي حسين احمدي‌قصرعاصمي، به طرفيت شهرداري شيراز منطقه 4 و به خواسته ابطال پروانه ساختماني و عدم برخورد با تخلف پيشروي غير طي به شرح دادنامه شماره 3364ـ3363 مورخ 21/12/1387 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: نظر به اينکه اساساً ابطال پروانه ساختماني مي‎بايست به طرفيت مالک ساختمان و همچنين مرجع صادرکننده آن مطرح گردد و تا زماني که پروانه ساختماني مورد نظر شاکي توسط مراجع ذي‎صلاح ابطال نگردد، تخريب پيش‌آمدگي ساختمان احداث‌شده فاقد وجاهت قانوني است که نظريه شماره 420/7 مورخ 24/1/1361 اداره کل حقوقي قوه قضائيه نيز بر اين امر تصريح نموده است، بنابراين در وضعيت فعلي شکايت معنونه قابليت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه بيست و هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1788 موضوع شکايت آقاي سيدجواد واقفي‌کيا به‌طرفيت 1ـ شهرداري‌شيراز 2ـ فرح ميرزاهاشمي و به خواسته ابطال مجوز شماره 23/7361 مورخ 6/12/1382 صادره از شهرداري دال بر تغيير کاربري ملک طي دادنامه شماره 1181 مورخ 20/5/1387 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: اولاً، ذينفع‌بودن شاکي به عنوان مالک احد از واحد آپارتمان‌هايي که شهرداري براي مالک طبقه تحتاني مجوز تبديل واحد مسکوني به تجاري صادر نموده در فرض ورود يا عدم ورود هرگونه خسارت احتمالي محرز بوده و طبق قانون شهرداريها ـ ذينفع، حق اعتراض به تصميمات اتخاذ‌شده در حالي که موجب اضرار به وي باشد را داشته و شکايت وي قابليت استماع را دارد. ثانياً، شهرداري در لايحه دفاعيه اشاره نموده که در طرح ساختاري راهبردي شهر شيراز صدور مجوز تجاري در محور مورد نظر تجويز گرديده است و به همين علت شهرداري با تبديل واحد مسکوني طبقه تحتاني به تجاري موافقت نموده است از آن جائي که کاربري املاک در طرح تفصيلي مشخص‌گرديده و شهرداري مکلف به اجراي مفاد طرح تفصيلي مصوب بوده که هرگونه تغيير در آن مي‎بايست به تصويب مراجع ذي‎صلاح برسد و استناد به طرح ساختاري راهبردي براي تغيير کاربري املاک علي‎الخصوص در ساختمان هايي که داراي واحدهاي متعدد با مالکين مختلف مي‎باشد، صحيح نبوده، هرگونه تغيير در کاربري ملک منوط به موافقت تمامي مالکين واحدهاي آپارتماني مي‎باشد نظر به مراتب معنونه شکايت مطروحه را وارد تشخيص داده وحکم به ابطال مجوز تغيير کاربري شماره 23/7361 مورخ 6/12/1382 صادر و اعلام مي‎گردد. ضمناً شکايت شاکي عليه خانم فرح ميرزاهاشمي به لحاظ اين که طبق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري صلاحيت ديوان در رسيدگي به شکايات مردم عليه واحدهاي دولتي احصاء گرديده قابل استماع نبود، قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
       اولاً، تعارض آراء محرز است. ثانياً، حسب ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، شعب ديوان صرفاً به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‎ها و سازمانها و موسسات و شرکت‌هاي دولتي و شهرداري ها و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها رسيدگي مي‎نمايد. همچنين طبق ماده 30 قانون مذکور در صورتي که محتواي شکايت و دادخواست تقديمي به ديوان حاوي مطلبي عليه شخص ثالث نيز باشد، مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود. لذا دادنامه شماره1181 مورخ20/5/1387 شعبه بيست وهشتم ديوان که رسيدگي به شکايت با خواسته ابطال مجوز صادره از شهرداري مبني بر تغييرکاربري ملک را به صرف تقديم دادخواسـت به طرفيت شهـرداري کافي دانـسته و به استنـاد ماده 13 قـانون فـوق‎الذکـر 
رسيدگي به شکايت عليه مالک ملک را به عنوان شخص حقيقي، خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري اعلام و مبادرت به صدور قرار عدم استماع نموده است، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي‎گردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
  
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري   
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=46035

برچسب ها:, , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما