Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

دادنامه شماره 863 و 864 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع دريافت عوارض تفکيک اراضي

 
رأي شماره 863 ـ 864 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب شوراي اسلامي گرگان
10/1/1388                                            شماره هـ/82/1003، هـ/87/378 
 رأي شماره 863 ـ 864 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب شوراي اسلامي گرگان  
     
     
         تاريخ: 18/12/1387                  
         شماره دادنامه: 863، 864              
         كلاسه پرونده: 82/1003، 87/378        
         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
         شاكي: آقاي مهدي به‎آبادي و محمد خسروي.
       موضوع شکايت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب شوراي اسلامي گرگان.
         گردشکار: شکات به شرح دادخواسـت‌هاي تقديمي اعـلام داشته است، با توجـه به مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان کليه زمينهايي که بدون اخذ مجوز از شهرداري برخلاف ماده 100 و101 قانون شهرداري تفکيک شده باشد، شهرداري مکلف است از مالک يا مالکين بعدي براي يک بار مبلغي را به عنوان عام‌المنفعه دريافت نمايد. لذا بر اين اساس شهرداري گرگان براساس دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب يکصد و چهل و دومين جلسه رسمي شوراي شهر گرگان مورخ 27/11/1379 که به شهرداري گرگان در مورخ 8/12/1379 ابلاغ شده است، در کليه موارد مراجعه شهروندان به شهرداري، براي اخذ کليه مجوزها اعم از اخذ پروانه ساختمان، اخذ عدم خلاف و مجوز ديوارکشي و… در محدوده شهر، ابتدا تقاضاي وجه قابل توجهي از قيمت روز ملک را، که بعضاً حدود 20درصد ارزش عرصه ملک نيز مي‎شود را به عنوان عام‌المنفعه و عوارض تفکيک غيرمجاز به استناد قسمت (الف) و (ب) بند 2 مصوبه شوراي شهر گرگان به اجبار اخذ مي‎نمايد و در صورت عدم پرداخت آن از هرگونه اقدامي خودداري مي‎نمايد. با توجه به اينکه ماده 71 قانون شوراها اشعار مي‎دارد، شوراهاي اسلامي شهر و دهستان مي‎توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تامين بخشي از هزينه‎هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين‎نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد، آيا عام‌المنفعه هم جزو عوارض محسوب مي‎شود؟ با توجه به اينکه به دلايل ذيل اخذ اين وجه خلاف موازين شرعي و قانوني مي‎باشد. اولاً، قانون شوراها درسال 1375 مصوب شده و مصوبه شوراي شهر گرگان در انتهاي سال 1379 صادر شده ولي در قسمت (الف) و (ب) بند 2 مصوبه مذکور، صراحتاً در مورد زمينهايي است که از سال1359 تا 1367 و از سال1367 تاکنون که فاقد… بوده‎اند، عوارض اعلام نموده که اين عوارض اعلامي بابت تفکيک غيرمجاز، مربـوط به زمينهاي، سالها قبل از تصويب قانون شوراها و تصويب مصـوبه مذکور که تفکيک شده‎اند، مي‎باشد.  لذا به استناد اصل 169 قانون اساسي و ماده 11 قانون مجازات اسلامي و ماده 4 قانون مدني، شوراي مذکور اختيار قانوني وضع اين چنين عوارضي، براي زمينهايي که سالها قبل از قانون شوراها و تصويب مصوبه مذکور تفکيک شده‎اند، نداشته است و اين امر خلاف موازين شرعي مي‎باشد. ثانياً، با عنايت به اينکه اخذ وجه اجباري شهرداري، از شهروندان گرگاني به استناد مصوبه مذکور، بعضاً حدود 20درصـد مبلغ کـل قيمت عرصـه ملک مي‎باشد و با عنايت به احکام بيع در قانون مدني که خريد و فروش املاک بايستي اختياري و در کمال آزادي و رغبت انجام پذيرد و در غير اين صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و اينکه در موازين اسلام و قوانين جاري اخذ اجباري نداريم، لذا مصوبه مذکور بر خلاف اصل 22 و 47 قانون اساسي و ماده 30 و 32 قانون مدني، خلاف موازين شرعي و قانوني صادر شده، مضاف بر اينکه، قانون اساسي دريافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوين قانون و مقررات خاص در اين زمينه مي‎داند. نظر به اينکه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهيلات و خدمات دولتي، اختصاص به قوه مقننه و يا ماذون از قبل قانونگذار دارد، لهذا دستورالعمل مورد بحث در يک اقدام تقنيني که در صلاحيت خاص مجلس نمايندگان منتخب مردم است، مبادرت به وضع قانون،گام نهادن در فراتر از حدود اختيار مقام واضع نموده است. در حالي که توجيه شرعي و قانوني وحقوقي نخواهد داشت و اصلاً وصول مبالغ مذکور عنوان عوارض ندارد، چرا که از شمول بند 16 ماده 71 قانون شوراهـا خارج است. لذا با عنايـت به موارد فوق‎الذکر و با عنايـت به اصل 170 قانون اساسي، درخواست رسيدگي به موضوع و ابطال مصوبه غير قانوني و غير شرعي شوراي اسلامي شهر گرگان در خصوص عام‌المنفعه و استرداد مبالغ دريافتي تحت عام‌المنفعه را دارم». رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان در پاسخ به شکايت مذکور مبني بر ابطال دستورالعمل فوق‎الذکر طي نامه شماره 7/13945/85 مورخ 5/2/1385 اعلام داشته است، به استناد ماده 100 و 101 قانون شهرداريها، مالکين اراضي و املاک واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفکيک اراضي و شروع ساختمان، از شهرداري پروانه اخذ نمايند و اداره ثبت و دادگاه‎ها مکلفند در موقع تقاضاي تفکيک اراضي محدوده شهر و حريم آن محل، تفکيک را طبق نقشه‎اي انجام دهند که قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد. ولي عملاً با تصويب برخي قوانين از جمله ماده 147 قانون اصلاحي ثبت که مشکل صدور سنـد مالکيت را مرتفع نموده تفسير و بهره‎برداري و اجراي نادرست و ناصواب آن براي تمام شهرداريها مشکل بنيادين بوجود آورده و افراد فرصت‌طلب با قطعه‌بندي نمودن زمينهاي سطح شهر به صورت غيرمجاز و مخالف با ضوابط تفکيک و همچنين مخالف با ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي، سود کلان و سرشار برده و شهرداري را مواجه با هزينه‎هاي سرسام‌آور در اجراي طرحهايي اعم از احداث يا تعريض معابر و تملک طرحهائي از قبيل فضاي سبز و خدمات عمومي و… مي‎نمايد و اين هزينه‎ها، فشار مضاعفي براي مردم شهر متحمل مي‎سازد و جبران آن از طريق عامه مردم شهر نيز عادلانه مي‎باشد. شهرداري گرگان با توجه به بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداري در مورخ 10/10/1379 لايحه‎اي به شورا تقديم که اين لايحه پس از بررسي و اصلاح در کميسيون اداري، مالي و حقوقي شورا حسب وظايف قانوني در صد و چهل ‌و دومين جلسه رسمي و علني مورخ 29/11/1379 شوراي اسلامي تصويب و دستورالعمل نحوه اخذ عوارض تفکيک صادر و به موجب ماده 78 نسخه‎اي از تصويب‎نامه به فرمانداري گرگان ارسال شد و شهرداري نيز با رعايت تبصره ذيل ماده 77 و ماده 80 قانون شوراها مصوب 1375 پس از گذشت ده روز مهلت قانوني و عدم اعتراض از طرف مراجع صالحه (فرمانداري ـ استانداري) اقدام به اخذ عوارض تصويب شده، نموده است. شهردار گرگان در خصوص شکايت شاکي مبني بر ابطال مصوبه مورد شکايت طي نامه شماره 9/109570 مورخ 23/10/1386 اعلام داشته‎اند، شهرداري به استناد بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 براي زمينهائي که فاقد نقشه تفکيکي مصوب شهرداري بوده‌اند عوارض خاص تفکيک‌هاي غيرمجاز وضع و پس از تصويب شوراي اسلامي گرگان و با رعايت تبصره ذيل ماده 77 و ماده 78 قانون مذکور اقدام به اخذ عوارض تفکيک براساس قيمت منطقه‌اي نموده است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان  علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
         الف ـ در خصوص اعتراض شاکيان نسبت به دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان از حيث ادعاي مغايرت آن با احکام شرع نظريه شماره 22819/30/86 مورخ 8/7/1386 فقهاي محترم شوراي نگهبان عيناً نقل مي‎شود. « نظر به اينکه با ملاحظه مصوبه ارسالي شوراي شهر گرگان به شهرداري محل معلوم مي‎شود که مبالغ مصوب و مأخوذه به اسم عام‌المنفعه، عوارضي است که شوراي شهر تصويب نموده است بنابراين در صورتي که اين تصويب خلاف موازين قانوني نباشد، خلاف موازين شرع تشخيص داده نمي‎شود.» ب ـ به موجب ماده 101 قانون شهرداري « اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضاي تفکيک اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفکيک را طبق نقشه‎اي انجام دهند که قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد. نقشه‎اي که مالک براي تفکيک زمين خود تهيه مي‎نمايد و براي تصويب  به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي‎کند بايد حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تکليف قطعي آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتي که در موعد مذکور شهرداري تصميم خود را به مالک اعلام ننمايد مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه‎هايي که مالک ارائه مي‎نمايد، عمل تفکيک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومي که در اثر تفکيک اراضي احداث مي‎شود متعلقه به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان به صاحبان آن وجهي پرداخت نخواهد کرد.» با عنايت به اينکه اظهارنظر پيرامون نقشه‎هاي تفکيک اراضي به شرح ماده فوق‎الذکر از جمله وظايف شهرداري مي‎باشد و وضع قاعده آمره مبني بر دريافت عوارضي تحت عنوان عام‌المنفعه بابت موافقت با تفکيک اراضي واقع در محدوده شهر به شرح دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب صدوچهل‌ودومين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان مورخ 29/11/1379 انطباقي با اختيارات مقرر در بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 ندارد، بنابراين مصوبه مذکور مغاير حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر گرگان تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.
                                                        
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور   
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=43927

برچسب ها:, , , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما