Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

دادنامه شماره 87/236 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری با موضوع کمیسیون ماده 100(احداث بنای زائد بر تراکم مجاز)

 
تاریخ: 16 تیر 1387
——————————————————————————–
کلاسه پرونده: 176/87
——————————————————————————–
شماره دادنامه: 87/236
——————————————————————————–
موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 بدوي و 12 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
——————————————————————————–
شاکی: آقاي جهانبخش منصوريان.
——————————————————————————–
مقدمه: الف- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/3155 و 83/3156 موضوع شکایت آقای مهدی منصوریار به طرفیت شهرداری کرج در اعتراض به رأی شماره 2718 مورخ 16/12/1381 کمیسیون ماده صد به شرح دادنامه‎های شماره 3789 و 3790 مورخ 15/12/1383 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه رأی فوق براساس مقررات قانونی صادر گردیده است و شاکی دلیل موجهی که موجب نقض رأی فوق‎الذکر گردد ارائه ننموده است، لهذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎نماید. ب- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/225 موضوع تجدیدنظر خواهی آقای مهدی منصوریار با وکالت محمد پیشنماز آملی به طرفیت شهرداری کرج در اعتراض به دادنامه 3789 و 3790 مورخ 15/12/1383 شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 1392 مورخ 30/8/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اوراق پرونده متشکله در شهرداری و کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری و اینکه شاکی نیز به شرح لایحه مضبوط در صفحات 172 و 177 پرونده شهرداری مطالب فوق الاشاره درباره پرداخت مبلغ 000/425/3 ریال را طی چک شماره 685252 و از بابت 40 درصد افزایش تراکم اعلام نموده است، ولی کمیسیون معترض‎عنه درباره مراتب مذکور بررسی ننموده و اظهارنظر نکرده است، علیهذا قبل از آنکه پرونده آماده و معد رسیدگی باشد، منجر به صدور حکم در کمیسیون ماده صد و صدور رأی شماره 2718 مورخ 29/8/1381 گردیده است و این امر بر خلاف موازین قانون و اصول مسلم پذیرفته شده در دادرسی و رأی وحدت رویه شماره 119 مورخ 24/12/1368 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد. علیهذا با پذیرش تجدیدنظر خواهی و ضمن نقض دادنامه‎های تجدیدنظر خواسته شعبه بیستم دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و طرح مجدد در کمیسیون همعرض را صادر و اعلام می‎دارد. ج- شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2710 موضوع شکایت جهانبخش منصوریان به طرفیت شهرداری منطقـه 7 رجائی شهر
کرج به خواسته اعتراض به رأی شماره 2120 مورخ 24/8/1384 کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه 1435 مورخ 5/9/1385 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه تنها مرجع قانونی جهت ازدیاد تراکم کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می‎باشد، مراتب درخواست مالک طی نامه‎ای کتباً به استحضار مسکن و شهرسازی رسیده و مجدداً مالک طی نامه دیگری در مورخ 27/3/1385 وارده به شماره 6045 مورخ 27/3/1380 دبیرخانه شهرداری برگه 78 پرونده ملکی، شخصاً تقاضای صدور پروانه بر مبنای 25%+60 را نموده و بر همین مبنا پروانه ساختمانی صادر شده و عوارض قانونی مربوطه اخذ گردیده است. علیهذا با توجه به مجموع محتویات پرونده و با عنایت به اینکه ملاک محاسبه تخلفات پروانه ساختمانی صادره می‎باشد و شاکی از پروانه ساختمانی صادره تخلف نموده و با عنایت به اینکه رأی مورد اعتراض شاکی فاقد ایرادات شکلی و قانونی می‎باشد و با توجه به مواد 11 و 14 و 18 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‎نماید. د- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/48 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای جهانبخش منصوریان به طرفیت شهرداری منطقه 7 رجائی شهر کرج به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 1435 مورخ 5/9/1385 صادره از شعبه 27 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 1755 مورخ 9/5/1386 چنین رأی صادر نموده است، به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 مجلس شورای اسلامی مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی می‎باشد. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته در تاریخ 30/10/1385 ابلاغ و تقاضای تجدیدنظر خواهی در تاریخ 26/11/1385 و خارج از مهلت قانونی تسلیم شده است لذا قرار رد دادخواست مزبور صادر و اعلام می‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
مستنبط از حکم مقـرر در مـاده 100 قانون شهرداری و تبصره‎های آن، الزام مالکین اراضـی واقع در محـدوده
شهرها و حریم قانونی آنها به اخذ پروانه ساختمان برای هرگونه عملیات ساختمانی و عمرانی و انجام آن با رعایت مندرجات پروانه صادره از طرف شهرداری براساس مقررات مربوط است. بنابراین احداث بنای زائد بر تراکم مجاز به ادعای موافقت شفاهی شهرداری و بدون صدور مجوز از مراجع ذیصلاح رافع مسئولیت مالک در زمینه تخلف از مندرجات پروانه صادره نیست و دادنامه شماره 1435 مورخ 5/9/1385 شعبه 27 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./ 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد 
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=3250

برچسب ها:, , , , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما