Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

رأي شماره492 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صدور پروانه احداث بنا

 
رأي شماره492 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات مذكور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون مي‌باشد
شماره هـ/87/1061                                                              8/12/1389
      تاريخ: 4/11/1389      
      شماره دادنامه: 492        
      کلاسه پرونده: 87/1061
      مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
      شاكي: آقاي محمدرضا شمسي.
      موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 1 و 6 تعرفه شماره 8 مصوبات شوراي اسلامي شهر خمين بابت اخذ عوارض تفکيک يا افراز املاک به شماره 937 مورخ 11/10/1386.
      گردشکار: آقاي محمدرضا شمسي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر خمين تقديم و ابطال بندهاي يکم و ششم تعرفه شماره 8 از مصوبات آن شورا را خواستار گرديده و خلاصتاً چنين توضيح داده است که:
      1ـ اينجانب مالک مشاعي زمين هاي داراي پلاک ثبتي 42 فرعي از 63 اصلي بخش 2 خمين مي‎باشم.
      2ـ به منظور افراز ملک خود وفق ماده 154 اصلاحي قانون ثبت به اداره ثبت مراجعه نموده و نقشه‎هاي افرازي جهت اظهارنظر کتبي به شهرداري خمين ارسال گرديده و شهرداري ارائه هرگونه پاسخ و موافقت با افراز و تاييد نقشه‎هاي افرازي را منوط به پرداخت عوارض افراز طبق بندهاي يکم و ششم تعرفه شماره 8 مصوبه شماره 937 مورخ 11/10/1386 شوراي اسلامي شهر خمين نموده است.
       3ـ مصوبه مورد اعتراض مغاير صريح با اصل 47 قانون اساسي و مواد 30 و 31 قانون مدني و بر خلاف اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع اشخاص مي‎باشد.
       4ـ علي‎الاصول هرگونه افراز وتفکيک املاک مطابق مواد 154 اصلاحي قانون ثبت و 101 قانون شهرداري از وظايف و حدود صلاحيت ادارات ثبت اسناد است و تنها وظيفه شهرداري در اين خصوص صرفاً اظهارنظر کتبي در خصوص نقشه‎هاي افرازي بر اساس طرح هاي جامع تفصيلي و ديگر ضوابط شهرسازي مي‎باشد.
       5 ـ حسب ماده 101 قانون شهرداري‎ها صرفاً معابر و شوارع عمومي که در اثر تفکيک حادث مي‎شود متعلق به شهرداري مي‎باشد و شهرداري به هيچ عنوان وجهي بابت اين اراضي پرداخت نمي‎کند لذا سهم خواهي شهرداري مبني بر تملک مجاني ارضي يا اخذ وجه بابت تفکيک و افراز حسب آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‎هاي 210 مورخ 14/2/1372 و 218 مورخ 9/4/1387، فاقد وجاهت قانوني مي‎باشد. مشتکي‎عنه به موجب لايحه دفاعيه شماره 503 مورخ 7/7/1388، به طور خلاصه چنين اشعار داشته:
      1ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات وظايف و انتخاب شهرداران يکي از وظايف شوراها، تصويب لوايح برقراري و لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت است.
      2ـ حسب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مواردي که شوراهاي اسلامي حق وضع عوارض ندارند، دقيقاً مشخص شده است. لذا از آن جايي که برقراري عوارض براي افراز و تفکيک در قانون فوق‎الذکر ممنوع نشده است، اقدام شوراي اسلامي شهر مغايرتي با قانون ندارد.
      3ـ مصوبه مورد اعتراض هيچ گونه مغايرتي با حرمت مالکيت افراد يا جواز تصرف آنها در ملک خود و همچنين هيچ گونه مغايرتي با اصل 47 قانون اساسي و مواد 30 و 31 قانون مدني و اصل تسليط و مالکيت مشروع ندارد و هرگونه اعمال حقوق مالکانه بايد با رعايت موازين قانوني باشد و مصوبه مورد اعتراض به منظور جلوگيري از هرگونه بي‎نظمي و هرج و مرج و رعايت کاربري مي‎باشد.
      4ـ شهرداري مانند ساير ادارات و نهادها در قبال ارائه هرگونه خدماتي مجاز به دريافت بهاي آن خدمات مي‎باشد لذا در خصوص اظهارنظر نسبت به نقشه تفکيکي شهرداري حق دريافت بهاي خدمات ارائه شده را دارد.
      5 ـ از آن جايي که معابر و شوارع احداث‌شده در اثر تفکيک جهت دسترسي آسان اشخاص به پلاک‌هاي تفکيک‌شده مي‎باشد لذا منابع آن مستقيماً به مالکين پلاک‌هاي تفکيک‌شده مي‎رسد لذا اين شوارع و کوچه‎ها را نمي‎توان به عنوان هزينه يا عوارض تفکيک تلقي نمود.
      6 ـ آراء هيأت عمومي استنادي شکات در خصوص دريافت پنج يا ده درصد زمين به عنوان سهم شهرداري بابت افراز يا تفکيک مي‎باشد که هيأت عمومي ديوان اخذ زمين را غيرقانوني و خلاف اصل تسليط و مالکيت مشروع اعلام نمـوده است. و تاکنون هيچ گونه رأي در خصـوص اخـذ عـوارض بابت تفکيک و افراز صـادر نگرديده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعددي من جمله رأي شماره 218 مورخ 9/4/1387 اختصاص قسمتي از املاک متقاضيان تفکيک و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات تفکيک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع و مغاير احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض‎عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور آن ابطال مي‎گردد. 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري  
منبع:
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=46505

برچسب ها:, , , , , , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما