Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

ممنوعيت ازدواج با زن شوهردار و در عده

  ممنوعيت ازدواج با زن شوهردار و در عده / مهدي رهبر / ص 43 

نويسنده : مهدي رهبر

چكيده

ادله متعددنقلي وعقلي دلالت مي­كند؛ ازدواج با زن شوهردار و در عده اعم از دائم يا موقت مجاز نيست.ازدواج درعده وازدواج زن شوهردارداراي اقسام مختلفي است که مبناي اين تقسيم،علم ياجهل به موضوع وحکم مي­باشدکه درهرصورت احکام جداگانه­ايدارد.حکم اين ازدواج در صورت علم، حرمت ابدي و درصورت جهل و عدم نزديکي عقد باطل مي‌باشد. فرزند متولد از آنان درصورت علم، ولدالزنا و در صورت جهل، ولد شبهه محسوب مي‌شود. دراين مقاله ادلهحرمت چنين ازدواجي واحکام صورمختلف آن بااستفاده ازادله شرعي وقوانين موضوعه بررسي شده و پيشنهاد اصلاح 3 ماده از قانون مدني و 2 ماده از قانون مجازات اسلامي به جهت رفع ابهام و اجمال داده شده است.

 

كليد واژه

عده، زن شوهردار، عقد، طلاق،مجازات، حرمت ابدي

 

 

 

طرح مسأله

احکام فراواني در زمينه مقدمات ازدواج، نحوه همسريابي، عقد ازدواج، حقوق و تکاليف زوجين و نحوه معاشرت آن دو با يکديگر در ادله معتبر شرعي وجود دارد که حاکي از دقت نظر و اهتمام خاص شارع به اين نهاد مقدس و انساني مي­باشد. زن و مردي که قصد ازدواج دارند، علاوه بر دارا بودن شرائط مقتضي براي تحقق عقد ازدواج، بايد از موانع انعقاد عقد مبرا باشند. اين مقتضيات و موانع در شرع و قانون به تفصيل بيان شده است. در اين نوشتار شوهردار بودن و در عده بودن زن كه دو مانع از موانع نكاح مي­باشند، بررسي مي­شود. ضرورت پرداختن به اين موضوع آنگاه روشن مي­شود که به نقش خانواده سالم در تربيت انسان­هاي لايق و شايسته توجه کنيم مسلماً اگر در موانع تشکيل خانواده (خصوصاً دو مانعي که در اين نوشتار بدان­ها پرداخته مي­شود) دقت شود و اين موانع به مردم تفهيم شود موجب جلوگيري از هم پاشيده شدن خانواده­ها و لطمات روحي و عاطفي ناشي از آن خواهد شد.

1) عده

«کـلمه «عـده» به کسر عين و فتح دال مشدد، مأخوذ از کلمه عدد و جمع آن عِدد است. عدد به معني گروه، جمعيت و شمارش کردن مي‌باشد. عده آن چيزي است که شمارش مي­شود و در معني گروه و تعداد نيز بکار مي­رود. مثلاً بيان مي­شود: «اشتريتُ عد‌ة کتب» (چند کتاب خريدم)، (ابن منظور، 1405ق: ج3، ص282؛ طريحي، 1408ق: ج3، ص132). عده در اصطلاح فقهي عبارت است از: «مدتي که زن بعد از انحلال نکاح به سبب مرگ شوهر يا به خاطر اطمينان از پاکي رحمش از آبستني يا از روي تعبد شرعي در صورت يقين به پاک بودن رحم از حمل بايد انتظار بکشد و اقدام به ازدواج نکند» (بحراني، 1363: ج25، ص391؛ شهيد ثاني، 1413ق: ج9، ص231). در اين تعريف به عـلل يا حکمت­هاي عده اشاره دارد که اهم اين حکمت­ها عبارتست از: جلوگيري از اختلاط نسل؛ رعايت حرمت نکاحي که منحل شده و فراهم ساختن امکان رجوع به آن و احترام به نکاح در مورد عده وفات.

در ماده 1150 ق.م. در تعريف عده آمده: «عده عبارتست از مدتي که تا انقضاي آن زني که عقد نکاح او منحل شده نمي­تواند شوهر ديگر اختيار کند». عده به سه دليل واجب مي­شود: «جدا شدن زن و شوهر به وسيله طلاق يا فسخ يا انفساخ در ازدواج دائم و انقضاي مدت يا بخشيدن آن در ازدواج منقطع؛ مرگ شوهر؛ وطي به شبهه که مرد به گمان حليت زني با وي آميزش مي­کند» (امام خميني، 1404ق: ج2، ص334). در ماده 1157 ق.م. آمده: «مدت عده طلاق سه طهراست که از تاريخ وقوع طلاق شروع مي­شود و زن بايد سه بار دوران پاکيزگي را پشت سر بگذارد. زني که به شبهه با کسي نزديکي کند نيز بايد عده طلاق نگه دارد».

حال اين سؤال مطرح مي­شود؛ آيا طهري که در آن طلاق واقع مي­شود (طهر غير مواقعه) يکي از سه طهر است يا اين طهر محاسبه نمي­شود؟ برخي قائلند: «طهر ناقص نيز حتي اگر لحظه­اي از آن باقي مانده باشد، محاسبه مي­شود» (خوانساري، 1355ق: ج4، ص547؛ امام خميني،1404ق: ج2،‌ ص337). از ظاهر ماده 1151ق.م. نيز همين معنا مستفاد است، چون به کوتاه­ترين مدت پاکيزگي نيز طهر اطلاق مي­شود؛ لذا با آغاز سومين عادت زنانگي عده نيز پايان مي­پذيرد، زيرا شروع هر عادت نشانه گذشتن مدت طهر قبل از آن است. مبدأ عده طلاق از هنگام وقوع طلاق است، چه شوهر حاضر يا غايب باشد و چه خبر طلاق به زن برسد يا نرسد. بنابراين اگر مردي غياباً همسرش را طلاق دهد و خبر طلاق بعد از گذشت مقدار زمان عده به اطلاع زن برسد، در اين صورت عده طلاق به اتمام رسيده است. «شروع عده فسخ نيز مانند عده طلاق است» (امام خميني، 1404ق: ج2، ص303).

در ماده 1145 ق.م. آمده: «عده فسخ نكاح، بذل مدت و انقضاي مدت در ازدواج موقت دو طهر است. اما در مورد زن حامله تا زمان وضع حمل است». اين بدان معناست که آنچه در مورد زن حامل مورد توجه قرار گرفته حفظ سلامت حمل است و پيشگيري از اختلاط نسل موردنظر نيست. در ماده 1154 ق.م. بيان مي­دارد: «عده وفات چهار ماه و ده روز است، مگر اينکه زن حامله باشد که در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اينکه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود». عده وفات از زمان اعلام خبر فوت شوهر به زن شروع مي­شود، اين مبدا براي عده وفات نسبت به شروع آن از زمان فوت واقعي شوهر وجيه­تر به نظر مي­رسد. زيرا بي­خبر ماندن زن از تاريخ مرگ شوهر از زشتي اخلاقي اقدام زني که با دريافت خبر مرگ شوهر بي­درنگ به خانه بخت مي­رود نمي­کاهد و حرمت خاک شوهر و پيمان زناشوئي محفوظ نمي­ماند (ر.ک. كاتوزيان، 1382: ج1، ص522).

ماده 1156ق.م. مقرر مي­دارد: «زني که شوهر او غائب مفقودالاثر بوده و حاکم طبق شرائط، او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگه دارد» زني که بين او و شوهرش نزديکي واقع نشده، اعم از صغيره و يائسه، عده طلاق و عده فسخ نکاح ندارد، ولي عده وفات در هر مورد بايد رعايت شود.

1-1) حيطه عده

1-1-1) ازدواج در عده شامل ازدواج دائم و منقطع مي­شود چه ازدواجي که زن با مرد دوم انجام دهد و چه ازدواجي که با همسر اول داشته است. عده نيز شامل عده طلاق رجعي، بائن، عده وفات، عده وطي به شبهه، عده فسخ نکاح و دخول هم شامل قبل و دبر مي­باشد بذل و انقضاء مدت در مورد نکاح منقطع است (ر.ک. نجفي، 1367: ج29، ص428؛ طباطبايي، 1409ق: ج2، ص817؛ امام خميني، 1404ق: ج2، ص281). ترک استفصال، اطلاق و عموماتي که در ادله مربوط به ازدواج در عده وجود دارد دليل تمام موارد مذکور مي­باشد.

2-1-1) منظور از عدم جواز ازدواج در عده، اعم از عقد ازدواجي است که مـرد جـاري مي­نمايد يا وکيل منعقد مي­سازد. بنابراين اگر موکل علم به عده و حرمت داشته و فردي را وکيل براي انعقاد عقد ازدواج کند، چنين عقدي نيز باعث حرمت ابدي بين موکل و زن مي­شود. حال سؤال اين است که اگر کسي براي طفل با علم به حرمت اين کار را انجام دهد چه حکمي دارد؟ برخي معتقدند: «اگر وليّ طفل يا مجنون با علم به عده وحرمت آن براي طفل يا مجنون زني را عقد نمايد؛ چنين عقدي موجب حرمت ابدي اين زن براي طفل و مجنون نمي­شود» (نجفي، 1367: ج29، ص439؛ امام خميني، 1404ق: ج2، ص282). زيرا فعل حرام را وليّ انجام داده و از آنجا که وليّ چنين عقدي را براي خود واقع نساخته، حرمت تکليفي متوجه وي نمي­شود؛ همچنين چون طفل و مجنون شرائط عام تکليف را دارا نمي­باشند، حرمت تکليفي (حرمت ابدي) متوجه آنها نمي­شود.

3-1-1) حرمت ازدواج در عده، شامل همسر اول نمي‌شود؛ زيرا زوجه در عده مي­تواند، مجدداً با زوج اول ازدواج نمايد و نيازي به انتظار براي اتمام عده نيست، مگر در بعضي موارد که مانع شرعي وجود دارد، مثل زني که سه بار طلاق داده شده که نياز به محلل دارد يا زني که در عده طلاق رجعي است، چون در حکم زوجه است، رجوع به وي نياز به عقد جديد ندارد (ر.ک. امام خميني، 1404ق: ج2، ص253). زيرا هنوز عقد باطل نشده و انعقاد عقد جديد در عده طلاق رجعي باطل است (ر.ک. همان، ص283).

4-1-1) سؤال ديگر اينكه اگر مردي شک کند زن در عده است؛ يا اگر قرينه­اي نباشد، اصالة العدم جاري شده و ازدواج با اين زن جايز است. لذا تفحص از حال زن نيز لازم نيست و اگر شک کند، عده زن تمام شده و زن ادعا كند مدت عده تمام شده و در اين حال ادعاي زن حجت بوده و ازدواج جايز است. البته اگر زن، متهمه و غيرقابل اعتماد باشد، احوط آن است که از حال وي تفحص شود. در اين موارد اگر بعداً کشف خلاف شود؛ حکم ازدواج در عده جاري مي­شود (ر.ک. طباطبايي، 1409ق: ج2، ص819؛ امام خميني، 1404ق: ج2، ص253).

2) فقه و ازدواج با زن در عده

با استناد به منابع فقهي معلوم مي­شود، ازدواج دائم يا موقت با زني که در عده مرد ديگري است، جايز نمي­باشد.

1-2) كتاب

«… لاتعزموا عقدة النکاح حتي يبلغ الکتاب أجله»، (بقره، 235)؛ (تا عده زنان صاحب عده تمام نشده، تصميم به عقد ازدواج با آنها نگيريد). مفسرين معتقدند: «منظور از کتاب در آيه فوق «ما کتب و فرض من العدة» مي­باشد. يعني آنچه از عده بر اين زنان واجب و لازم شده است» (طباطبايي، 1417ق: ص229؛ راوندي، 1405ق: ج2، ص138؛ طبرسي، 1415ق: ج2، ص120). آيه تصريح مي­کند عزم بر ازدواج در زمان عده جايز نمي­باشد و اينکه از كلمه «عزم» براي ازدواج استفاده شده، عبارت «لاتنکحوا» نيامده، حاوي دو نکته مي­باشد:

«اول بيان مبالغه و شدت تاکيد بر جلوگيري از اين نوع ازدواج مي­باشد. گويا شارع راضي نيست که در فکر و ذهن كسي چنين تصميمي منعقد شود که در اين­ صورت به طريق أولي به انعقاد عقد در عالم خارج مخالفت کرده و به نحو أشد از آن بازداشته است. دوم تحريم عزم بر ازدواج، مستلزم تحريم ازدواج است؛ زيرا اگر ازدواج جايز بود؛ عزم برآن نيز قطعاً جايز بود. زيرا منطقي و معقول نيست، کاري جايز باشد، اما عزم برآن جايز نباشد» (نجفي، 1367: ج29، ص439).

2-2) روايات

در روايات وارده از معصومين (ع) نيز چنين ازدواجي ممنوع شده و صور مختلف و احکام هر صورت به تفصيل بيان شده است.

1-2-2) صور مختلف ازدواج در عده

1-1-2-2) عالم به عده و حرمت

اگر ازدواج با علم مرد و زن به عده و حرمت واقع شود، چه دخول انجام شود يا نشود، حرمت ابدي بين زن و مرد واقع مي­شود و بايد از هم جدا شوند. حلبي به نقل از امام صادق(ع) مي­فرمايد: «اذا تزوّج الرجل المرأة في عدتها و دخل بها لم تحل له ابداً عالماً کان أو جاهلاً و ان لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحل للإخر»، (حرعاملي، 1414ق: ج20، ص450)؛ (اگر مردي با زني در عده ازدواج کند، در صورت علم به حرمت يا جهل به آن حرمت ابدي بين زن و مرد ايجاد مي­شود و در صورت عدم ازدواج اگر عقد از روي علم واقع شود، حرمت ابدي محقق مي­شود، اما در صورت جهل به حرمت عقد، حرمت ابدي محقق نخواهد شد).

«عن اسحاق بن عمار قال قلت لابي ابراهيم(ع) بلغنا عن ابيک أن الرجل اذا تزوّج المرأة في عدتها لم تحل له ابداً فقال هذا اذا کان عالماًَ فاذا کان جاهلاً فارقها و تعتدثم يتزوجها نکاحاً جديداً»، (حر عاملي، 1414ق: ج20، ص453)؛ (اسحاق بن عمار به امام كاظم (ع) مي­گويد از قول پدرتان براي ما نقل شده: اگر مردي با زني در عده ازدواج كند، بر او حرام ابدي مي­شود. امام فرمودند: اين حکم در مورد کسي است که عالم (به حکم و موضوع) ­باشد، اما اگر جاهل بود از زن جدا مي­شود و پس از اتمام عده، زن مي­تواند با وي دوباره ازدواج کند).

2-1-2-2) جهل به عده و حرمت

جهل زن و مرد به عده و تحريم، شامل جهل به عده فقط (با علم به تحريم) و جهل به تحريم فقط (با علم به عده) نيز مي­باشد. حال اگر نزديكي صورت گيرد، حرمت ابدي بين زن و مرد ايجاد مي­شود و در صورت عدم نزديكي، حرمت ابدي محقق نشده، اما عقد ازدواج، باطل و فاسد است و بعد از اتمام عده، زن و مرد مي­توانند عقد ازدواج جديد منعقد نمايند.

«عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله (ع) قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لاتحل له ابداً؟ فقال (ع): لا اما اذا کان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلک فقلت باي الجهالتين يعذر بجهالته أن ذلک محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال(ع): إحدي الجهالتين أهون من الاخري الجهالة بأن الله حرّم ذلک عليه و ذلک بأنه لايقدر علي الاحتياط معها فقلت: و هو في الاخري معذور؟ قال(ع): نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت: فان کان احدهما متعمداً والآخر بجهل؟ فقال (ع): الذي تعمّد لايحل له أن يرجع الي صاحبه ابداً»، (همان، ص451)؛ (عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق (ع) در مورد مردي سؤال کرد که از روي جهالت با زني در عده ازدواج مي­کند. آيا زن و مرد حرام ابدي مي­شوند؟ امام فرمودند: خير اگر از روي جهالت بوده بعد از پايان عده مي­تواند با وي ازدواج کند و مردم در موارد جهالت حتي در مسائلي بزرگتر از اين مسئله معذور هستند. راوي مي­گويد: بر اساس کدام يک از دو جهالت معذور است، جهالت نسبت به حکم تحريم يا جهالت نسبت به در عده بودن زن؟ امام فرمودند: يکي از دو جهالت از ديگري آسانتر است. در جهل نسبت به حکم، قادر به احتياط نمي­باشد. راوي مي­گويد: اين فرد در جهالت ديگر معذور است؟ امام فرمودند: بله پس از اتمام عده زن، مرد مي­تواند با وي ازدواج کند. راوي مي­گويد اگر يکي از زن و مرد عامداً (واز روي علم) و ديگري از روي جهالت اقدام به چنين ازدواجي نمايند، حکمش چيست؟ امام مي­فرمايد: کسي که عمداً چنين کاري کرده هرگز حق رجوع به ديگري را ندارد.

در اين روايت حكم به صورت مطلق بيان شده و بين قبل و بعد از دخول تفصيلي قائل نشده، حال آنکه روايات متعددي از جمله روايت حلبي که در صورت اول بيان شد، قائل به تفصيل شده­اند، لذا اين روايت به عنوان مقيد باعث تقييد روايت عبدالرحمن به قبل از دخول مي­شود.

3-1-2-2) يکي عالم و ديگري جاهل به عده و حرمت

در اين صورت ممكن است جهل به عده و تحريم تعلق گيرد يا جهل به يكي از آنها باشد. در اين مورد دو نظر وجود دارد:

نظر اول:«عقد از طرف فرد جاهل صحيح و نسبت به عالم، فاسد است؛ اگرچه يک عقد بوده و قابل تبعيض نيست؛ صحت و فساد يعني اثر داشتن عقد [نسبت به فرد عالم] و عدم اثر آن [نسبت به جاهل]. فرد جاهل مي­تواند به مقتضاي اين عقد با طرف مقابل ازدواج نمايد، اما چنين ازدواجي براي فرد عالم حرام است» (علامه حلي، 1413ق: ج3، ص31). بنابراين يک عقد به دو اعتبار، دو اثر بر آن مترتب مي­شود و همين تغاير اعتباري براي تفاوت اثر کفايت مي­کند.

روايت عبدالرحمن بن­حجاج که در مورد دوم بيان شد، مي­تواند مؤيد اين نظر باشد. در انتهاي روايت امام (ع) مي­فرمايند: «کسي که از روي علم و عمد اقدام به چنين ازدواجي کرده حق مراجعه به طرف ديگر که جاهل بوده را ندارد». مفهوم جمله اين است که براي فرد جاهل حق مراجعه وجود دارد.

نظر دوم:مشهور فقهاء معتقدند: «زن و مرد، چه قبل و بعد از دخول حرام ابدي مي­شوند» (شيخ طوسي، بي­تا: ص453؛ نجفي، 1367ق: ج29، ص430؛ طباطبايي، 1409ق: ج2، ص817؛ امام خميني، 1404ق: ج2، ص281). زيرا حرمت از جانب فرد عالم مستلزم حرمت در طرف جاهل نيز مي­باشد؛ چرا كه عقد ازدواج مرکب از صحيح يا فاسد است و نمي­توان در صحت يا فساد آن تبعيض قائل شد و نسبت به يک طرف، عقد صحيح و نسبت به طرف ديگر عقد فاسد باشد. «حتي اگر براي يک طرف نيز عقد صحيح ­باشد، ثمره و فائده عملي نخواهد داشت؛ زيرا تصحيح و تنفيذ چنين عقدي از مصاديق اعانه بر اثم و عدوان بوده و زمينه را براي ارتکاب فعل حرام از طرف فرد عالم مهيا مي­کند، درحالي که طبق صريح آيه قرآن «و لاتعاونوا علي الاثم والعدوان» (مائده، 2) چنين عملي مورد نهي واقع شده است» (خوانساري، 1355ق: ج12، ص310). در نتيجه عمل به روايت عبدالرحمن بن حجاج دراين مورد، مستلزم مخالفت با کتاب الهي است و نمي­توان به روايت عمل نمود. البته از آنجا كه در مسئله دماء و فروج مبناي شارع بر احتياط است، لذا براساس تغليب جانب حرمت و فـساد که به احتياط نزديکتر مي­باشد؛ حکم به فساد عقد و حرمت بين زن و مرد مي­شود.

3-2) اجماع

فقهاي اماميه در مورد «تحريم ازدواج در عده اتفاق نظر دارند» (بحراني، 1363: ج23، ص585). اگر اجماع مدرکي معتبر نباشد، چنين اتفاقي في حد ذاته و به نحو استقلال سنديت و اعتبار ندارد؛ زيرا درباره موضوع مورد بحث آيات و روايات آمده و حکم آن بيان شده و اجماع به عنوان يک دليل لبي، وقتي معتبر است که دليل لفظي موجود نباشد. البته توجه به اتفاق نظر فقهاء در اين زمينه مي­تواند به عنوان تأکيد برآنچه در ادله لفظي بيان شده، لحاظ شود. در کتب فقهي اين موضوع به نحو اجمال يا تفصيل بيان شده كه به چند مورد اشاره مي­شود:

– «مَن عقد علي إمرأة و هي في عدتها و هو يعلم انها في عدة فرّق بينهما-و ان لم يدخل بها-و لم تحل له ابداً»،(شيخ مفيد،1410ق: ص501)؛ (هرکس با علم به اينکه زن در عده است با وي ازدواج کند، حتي در صورت عدم دخول، بر هم حرام ابدي شده و بايد از هم جدا شوند). سيد مرتضي ضمن بيان جمله مذكور ادعا مي­كند: «اين سخن از متفردات اماميه است»، (سيد مرتضي، 1415ق: ص264). شيخ طوسي پس از بيان جمله فوق مي­نويسد: «غير از فقهاي مالکي تمام فقهاي فـرقه­هاي اهل سنت با اين نظر مخالف مي­باشند» (طوسي، 1417ق: ج4، ص321). همچنين برخي از فقها بر سخن شيخ مفيد صحه گذاشته و آن­ را بيان نموده­اند (ر.ک. محقق حلي، 1409ق: ج2، ص517؛ علامه حلي، 1413ق: ج3، ص31؛ شهيد اول، 1411ق: ص165).

علامه بحراني ضمن بيان تحريم ازدواج در عده آن را مورد اتفاق فقهاء دانسته و مي­نويسد: «نصوص بسياري بر آن دلالت دارند» (بحراني، 1363: ج23، ص585). مرحوم طباطبايي مي­نويسد: «لايجوز التزويج في عدة الغير دواماً أو متعة سواء کانت عدة الطلاق بائنة أو رجعية أو عدة الوفاة أو عدة و طي الشبهة» (طباطبايي، 1409ق: ج2، ص817)؛ (ازدواج دائم يا موقت با زني که در عده ديگري است چه عده طلاق بائن، طلاق رجعي، عده وفات يا عده وطي به شبهه جايز نيست). امام خميني (ره) مي­نويسد: «در اين تحريم فرق نمي­کند، زن در عده، با همسر اولش عقد دائم يا موقت داشته است» (امام خميني، 1404ق: ج2، ص281).

4-2) قياس اولويت

در فقه مسلم است که اولاً، زن در عده طلاق رجعي در حکم زوجه است و خواستگاري از چنين زني براي اجنبي، چه به تصريح و چه به تعريض، جايز نيست. همچنين خواستگاري از زني که در عده طلاق بائن و در عده وفات شوهر مي­باشد، به تصريح[1] جايز نمي­باشد (ر.ک. طوسي، 1387: ج4، ص218؛ حلي، 1409ق: ج2، ص526؛ علامه حلي، 1413ق: ج3، ص7؛ خوانساري، 1355ق: ج4، ص277). ثانياً «نگاه کردن به زني که در عده به سر مي­برد براي ازدواج جايز نمي­باشد» (شهيد ثاني، 1413ق: ج7، ص40؛ امام خميني، 1404ق: ج2، ص245).

بنابراين اگر مقدمات ازدواج از قبيل خواستگاري و نگاه کردن به زن در حالت عده جايز نباشد؛ به طريق أولي ازدواج با چنين زني جايز نيست و اين اولويت از باب «اصالة­الظهور» اعتبار دارد (مظفر،1370: ج2، ص178). زيرا توجه به عدم جواز مقدمات ازدواج ظهور دارد در ثبوت حکم براي نفس ازدواج که به طريق أولي واجد ملاک حکم مي­باشد و اين اولويت مورد تاييد عقل و بالملازمه مورد تاييد شرع نيز مي­باشد، حتي اگر در کلام فقهاء در مورد آن بياني وجود نداشته باشد.

 

3) حکم انعقاد جنين در عده

در ماده 65 ق.م.ا. آمده است: «اگر مردي عالم به عده و حكم حرمت، با زني در عده ازدواج کند. هر دو زاني محسوب شده و حد زنا بر آنان جاري مي­شود» و «بچه­ آنان ولدالزنا محسوب مي­شود» (شيخ صدوق، 1415ق: ص328؛ حر عاملي، 1414ق: ج20، ص455). طبق قاعده فراش و ماده 1167 ق.م. طفل به زاني ملحق نمي­شود. در اين صورت زن از مرد جدا شده و بعد ازآنکه عده شوهر اول تمام شد؛ براي ازدواج دوم نيز عده طلاق نگه مي­دارد و مهرالمسماي ازدواج اول را طلبکار است و ازدواج در عده مانع اين طلب نمي­شود. زيرا طبق اصل استصحاب، مهرالمسماي عقد اول ثابت است؛ اما زن نسبت به مهرالمسماي عقد دوم هيچ حقي ندارد؛ زيرا چنين زني که از حدود شرع تجاوز کرده، باغي است و باغي[2] به دليل صريح، مستحق مهريه نيست[3] (حر عاملي، 1414ق: ج17، ص95).

اگر با جهل به عده و حكم حرمت، ازدواج در عده محقق شود، از مصاديق وطي به شبهه و فرزند «ولد شبهه» بوده و ملحق به پدر و مادر مي­شود و نسبت طفل به هر دو مشروع مي‌باشد؛ مشروط بر اينکه از تاريخ نزديکي تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه[4] نگذشته باشد.

لذا طبق نظر مشهور فقهاء «زن از مرد جدا شده و با استناد به اصل عدم تداخل[5] و قاعده تعدد، مسبب به تعدد سبب لازم است، براي هر يک از دو ازدواج يک عده کامل بگيرد» (نجفي، 1367ق: ج29، ص438). «براي ازدواج اول مستحق مهرالمسمي و نسبت به ازدواج دوم مستحق مهرالمثل يا مهرالمسمي[6]مي­باشد»(علامه حلي، 1413ق: ج3، ص31؛ محقق حلي، 1409ق: ج2، ص517).

اگر زن يا مرد جاهل به حکم و موضوع بوده و ديگري عالم باشد و ازدواج در عده واقع شود زن و مرد از هم جدا شده و طرفي که عالم بوده زاني يا زانيه محسوب شده و طفل متولد فقط به طرفي ملحق مي­شود که در اشتباه بوده، مشروط بر اينکه از تاريخ نزديکي تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد، اين طفل نسبت به طرف عالم نامشروع محسوب مي­شود، در اين حال زن بايد براي اين دو ازدواج، يک عده کامل بگيرد. نسبت به ازدواج اول مستحق مهرالمسمي و نسبت به ازدواج دوم اگر جاهل به حکم و موضوع باشد، مستحق مهرالمثل يا مهرالمسمي است و در صورت علم به حکم و موضوع، مهريه­اي به زن تعلق نمي­گيرد (ر.ک. طوسي، بي­تا: ص453).

4) فقه و ازدواج با زن شوهردار

زن شوهردار که در متون فقهي از آن به ذات بعل تعبير مي­شود، زني است که براساس عقد ازدواج دائم يا منقطع به همسري مردي درآمده است. «در وطي به شبهه اگر شبهه حکميه باشد و با اعتقاد به صحت چنين عقدي، در صورتي كه عقد نکاح بين طرفين واقع شود، عقد فاسد و موجب تحقق علقه زوجيت و عنوان ذات بعل نمي­شود» (محقق حلي، 1409ق: ج2، ص516). «البته در وطي به شبهه عده بر زن لازم است، لکن لزوم عده از باب انحلال نکاح نيست، بلکه خود في­نفسه يکي از علل موجبه براي عده مي­باشد» (محقق حلي، 1409ق: ج3، ص606؛ امام خميني، 1404ق: ج2، ص334).

ازدواج زن شوهردار با مردي ديگر از نظر شرع جايز نمي­باشد، اين ممنوعيت مستند به ادله متعدد مي­باشد:

1-4) كتاب

«والمحصنات من النساء الا ماملکت أيمانکم کتاب الله عليکم وأحل لکم ماوراء ذلکم …»، (نساء، 24)؛ (زنان شوهردار (بر شما حرام است) به جز کنيزاني که مالک آنها شده­ايد؛ اين حکم خدا بر شماست وآنچه غير اين باشد، براي شما حلال است). از امام صادق (ع) نقل شده: «عن ابي بصيرعن ابي عبدالله (ع) في المحصنات من النساء الا ما ملکت أيمانکم قال: هن ذوات الازواج» (مجلسي، 1403ق: ج100، ص340)؛ (امام صادق (ع) در مورد محصنات در آيه فوق فرمودند: منظور زنان شوهردار هستند).

2-4) روايات

رواياتي که در مورد ازدواج با زن شوهردار وجود دارد بيان مي­شود، تا از طريق اطلاق، تقييد وجمع بين روايات مختلف بتوان حکم صور مختلف آن معلوم شود.

– از امام صادق (ع) نقل شده: «التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لايتعاودان»، (حر عاملي، 1414ق: ج20، ص446)؛ (زني که شوهر دارد اگر با ديگري ازدواج کند از هم جدا مي­شوند و هرگز نمي­توانند با هم ازدواج کنند). در صحيحه عبدالرحمن بن حجاج آمده: «قال سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و هو لايعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الآخر أيراجعها؟ قال: لا حتي تنقضي عدتها»، (همان)؛ (عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق (ع) سؤال مي‌کند در مورد مردي که با زن شوهرداري ازدواج کرده و نمي­داند که اين زن شوهر دارد، سپس زوج اول، زن را طلاق مي­دهد يا فوت مي­کند، آن­گاه زوج دوم متوجه شوهردار بودن زن مي­شود؛ آيا مي­تواند به اين زن مراجعه کند و با او ازدواج کند؟ امام (ع) فرمودند: پس از پايان عده (طلاق يا فوت) مي­تواند به اين زن رجوع کند). اين روايت مختص به حالت جهل به شوهرداربودن زن بوده که مي­تواند به عنوان مقيدي براي اطلاق موثقه «اديم­بن حر» باشد.

– موثقه «اديم بن حر» قائل به حرمت ابدي بين زن و زوج دوم، چه قبل و بعد از نزديکي و چه بعد از نزديکي و با وجود علم به شوهردار بودن زن يا جهل به آن مي­باشد.

– مرفوعه «احمدبن محمد»: «ان الرجل اذا تزوج امرأة و علم أن لها زوجاً فرق بينهما و لم تحل له ابداً» (حر عاملي، 1414ق: ج20، ص449)؛ (اگر مردي با علم به اينکه زن، شوهر دارد با وي ازدواج کند، بر هم حرام ابدي مي­شوند و از هم بايد جدا ­شوند). اين روايت مخصوص صورت علم به شوهردار بودن زن است، ولي از نظر قبل و بعد از نزديکي مطلق است.

– «صـحيحه عبدالرحمن بن الحـجاج» که بيان شد، مختص به حالت جهل زوج مي­باشد، ولي از لحاظ نزديکي يا عدم نزديکي اطلاق دارد.

– «زرارة عن ابي جعفر(ع) اذا نعي الرجل الي اهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول فان الاول أحق بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل وليس للاخير أن يتزوج بها ابداً ولها المهربما استحلّ من فرجها»، (همان، ص447)؛ (زراره از امام باقر (ع) نقل مي­کند: اگر خبر فوت همسر به زن داده شود يا به او خبر دهند که همسرش او را طلاق داده و زن عده وفات يا طلاق نگه دارد، سپس با مرد ديگري ازدواج کند، آنگاه زوج اول ظاهر شود، همسر اول نسبت به مرد دوم به اين زن اولويت دارد، چه با زن نزديکي کرده باشد يا نکرده باشد، زوج دوم بر وي حرام ابدي مي­شود و به خاطر نزديکي بايد مهريه بپردازد). اين روايت نه تنها ظهور دارد، بلکه با صراحت بيان مي‌کند، زوج نسبت به شوهردار بودن زن، جهل داشته و نزديکي نيز صورت گرفته است.

با توجه به روايات فوق حکم صور مختلف ازدواج با زن شوهردار، قابل استنباط مي­باشد.

1-2-4) صور مختلف ازدواج با زن شوهردار

1-1-2-4) علم يا جهل به شوهردار بودن و نزديکي

اگر ازدواج با زن شوهردار با علم يا از روي جهل به شوهردار بودن زن واقع ­شود، حال چه قبل و بعد از نزديکي؛ اين ازدواج با علم و نزديکي همراه باشد، موجب حرمت ابدي زن بر مرد مي­شود، زيرا در اين حالت مرد، زاني محسوب شده و زنا با زن شوهردار موجب تحريم ابدي مي­شود. اين حکم از اطلاق موثقه «اديم ­بن حر» و مرفوعه «احمدبن محمد» قابل استنباط است. با توجه به اطلاق موثقه اديم ­بن حر و مرفوعه احمدبن محمد که قبل از نزديکي را نيز شامل مي­شود، اگر فردي عالماً با زن شوهردار ازدواج کند و نزديکي انجام نشود؛ حرمت ابدي حاصل مي­شود.

صحيحه عبدالرحمن­ بن حجاج و روايت زراره با هم تعارض دارند، چرا که طبق روايت عبدالرحمن در صورت جهل و نزديکي، پس از انقضاء عده، زن و مرد مي­توانند با هم ازدواج کنند؛ ولي طبق روايت زراره در چنين حالتي، حرمت ابدي بين زن و مرد ايجاد مي­شود. لذا در زمان تعارض با استناد به اطلاق موثقه «اديم ­بن حر»که مطلقاً ازدواج زن شوهردار ممنوع و حكم به حرمت ابدي بين زن و مرد در صورت جهل و نزديکي مي­شود. همچنين به صحيحه «عبدالرحمن» که شامل جهل و نزديکي يا عدم نزديکي است به علت تعارض با روايت زراره درخصوص جهل و نزديکي، عمل نمي­شود.

2-1-2-4) جهل به شوهردار بودن و عدم نزديكي

چون صحيحه عبدالرحمن حکم جهل و عدم نزديكي را به صراحت بيان کرده، باعث تقييد اطلاقات ادله مي­شود؛ لذا در اين مورد نمي­توان به اطلاق موثقه «اديم ­بن حر» استناد نمود. صاحب رياض معتقد است: «عدم تحريم در صورت جهل و عدم نزديکي، معتضد به اجماع فقهاست و اجماع باعث تقييد اطلاق ادله حکم حرمت ابدي مي­شود» (طباطبايي، 1404ق: ج2، ص100). البته اگر بتوان حکم مسئله را از اطلاق ادله نقلي بدست آورد، اجماع در اين مورد اجماع مدرکي خواهد بود که فاقد وجاهت و اعتبار مي­باشد.

بنابراين حکم زن شوهردار با حکم زن معتده يکسان است و در هر دو مورد در صورت علم، چه نزديکي حاصل شود يا نشود حرمت ابدي ايجاد مي­شود؛ در غير اين صورت، عقد باطل و زن و مرد پس از طلاق و اتمام عده مي­توانند با يکديگر ازدواج کنند. همچنين در صورت عالم بودن يك طرف و جاهل بودن طرف مقابل،همان نظري که در مورد زن معتده بيان شد، اينجا نيز قابل طرح است. بنا بر قول أصح اين صورت نيز ملحق به صورت علم طرفين مي­باشد و موجب حرمت ابدي بين زن و مرد مي­شود.

در صور مختلف ازدواج با زن شوهردارکه صحبت از علم و جهل است، علم و جهل اعم ازعلم و جهل به موضوع يا حکم مي­باشد و اين معنا از اطلاق ادله مربوط به چنين ازدواجي به دست مي­آيد. البته آنچه در روايات و کلام فقهاء به چشم مي­خورد، غالباً بيان حکم علم يا جهل به موضوع مي­باشد؛ دليل آن وضوح مطلب در مورد علم يا جهل به حکم نزد مسلمين است. روايت عبدالرحمن که در بحث مربوط به زن معتده بيان شد، نيز به عنوان مؤيدي در اينجا قابل طرح است، زيرا در اين روايت، جاهل به حکم معذورتر از جاهل به موضوع معرفي شده، بنابراين اگرمسئله جهل به موضوع بيان شود به طريق أولي حکم جهل به حکم نيز حاصل خواهد شد (ر.ک. خوئي، 1407ق: ج1، ص237).

همچنين اگر مردي با زن شوهردار ازدواج کند و بچه­اي متولد شود، در صورت علم به شوهردار بودن، بچه ولدالزنا محسوب شده و به زاني ملحق نمي­شود و در صورت جهل، طفل ملحق به پدر و مادر مي­شود؛ مشروط براينکه از تاريخ نزديکي تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد.

3-4) اجماع

عقد ازدواج با زن شوهردار به اجماع فقهاء جايز نيست و چنين عقدي باطل و غيرنافذ است. محقق حلي مي­نويسد: «لاتحلّ ذات البعل لغيره الا بعد مفارقته وانقضاء العدة اذا کانت ذات عدة»، (محقق حلي، 1409ق: ج2، ص518)؛ (زن شوهردار براي مرد ديگر حلال نيست، مگر پس از جدا شدن از شوهر و پايان يافتن عده، البته اگر از زناني باشد که داراي عده مي­باشند). محقق کرکي ضمن ابطال چنين عقدي صور مختلف آن را بيان مي­کند و حکم تکليفي هر صورت را بيان مي­نمايد (ر.ک. كركي، 1408ق: ج12، ص311). همچنين برخي ادعاي اجماع نموده­اند: «لايحل العقدعلي ذات البعل اجماعاً» (طباطبايي، 1404ق: ج2، ص100).

برخي از فقهاء «ازدواج زن شوهردار را به ازدواج زن معتده ملحق نموده و تمامي احکام و صور مربوط به ازدواج زن معتده را در مورد ازدواج زن شوهردار بيان نموده­اند» (نجفي، 1367: ج29، ص433؛ طباطبايي، 1409ق: ج2، ص820؛ امام خميني، 1404ق: ج2، ص284).

مرحوم نجفي نيز مي­نويسد: «لعله ظاهرالجميع و إن لم يتعرضوا له بالخصوص اتکالاً علي معلومية اتحاد حکمها لحکم ذات العدة الرجعية» (نجفي، 1367: ج29، ص434). اتحاد حکم زن شوهردار با زني که در عده طلاق رجعي است، مورد اتفاق تمام فقهاست گرچه برخي در اين مورد به جهت وضوح و معلوم بودن چنين اتحادي بحث نكرده­اند. مرحوم خوئي معتقدند: «بحث الحاق يا اتحاد حکم زن شوهردار با زن معتده صحيح نمي­باشد؛ زيرا حکم ازدواج با زن شوهردار و صور مختلف آن در روايات به طور مستقل بيان شده و نيازي به الحاق موضوع مشابه نيست» (خوئي، 1407ق: ج1، ص230). اين نظر وجيه مي­باشد و مؤيد آن روايات متعددي است که در ادامه بحث بيان خواهد شد.

4-4) قياس اولويت

خواستگاري از زن شوهردار به صراحت يا با کنايه حرام است و در اين مسئله هيچ اختلافي بين فقهاء وجود ندارد؛ زيرا در اين خواستگاري غير از فساد چيز ديگري وجود ندارد (ر.ک. كركي، 1408ق: ج12، ص48). حتي «نگاه کردن به زن شوهردار به قصد ازدواج با وي پس از رفع موانع جايز نيست» (شهيد ثاني، 1413ق: ج7، ص40). پيامبر اكرم مي­فرمايد (ص): «اشتدّ غضب­ الله عزّوجلّ علي امرأة ذات بعل ملأت عينها من غيرزوجها أو غيرذي محرم منها فانها إن فعلت ذلک أحبط الله کل عمل عملته»، (حرعاملي، 1414ق: ج20، ص232)؛ (خشم و غضب خداوند نسبت به زن شـوهرداري که چشـمش به غـيرشوهرش يا مردان نامحرم باشد، شدت مي­يابد و اين کار باعث مي­شود که تمام اعمالي که اين زن انجام دهد، حبط و نابود شود).

بنابراين چون خواستگاري و نگاه کردن به زن شوهردار جايز نيست و تمايل و توجه به زن شوهردار غضب الهي را تشديد مي­کند به طريق أولي عقد ازدواج مرد اجنبي با چنين زني ممنوع و غيرمجاز مي­باشد، چرا که علقه ازدواج به مراتب مستحکم­تر از خواستگاري و نگاه کردن مي­باشد. مرحوم خوانساري اولويت مذکور را به نحوي ديگر بيان مي­كنند: «اگر تصريح به خواستگاري در مورد زني که در عده مي­باشد، ممنوع است و اين ممنوعيت به دليل احترام به علقه ازدواجي مي­باشد که قبلاً وجود داشته، به طريق أولي تصريح به خواستگاري در مورد زني که شوهر دارد و علقه ازدواج آنها مستحکم است، ممنوع مي­باشد. وقتي خواستگاري از چنين زني ممنوع شد، به طريق أولي عقد ازدواج با وي نيز جايز نمي­باشد» (خوانساري، 1355ق: ج4، ص282).

5) قانون و ازدواج با زن شوهردار و در عده

قانونگذار حکم ازدواج در عده را همان حكم حرمت تکليفي بيان نموده و زني که عده­اش تمام نشده از حيث مانعيت نکاح در حکم زن شوهردار مي­باشد.

– در ماده 1050ق.م. آمده: «هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نکاح يا زني که در عده طلاق يا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح براي خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقاً برآن شخص حرام مؤبد مي­شود».

– ماده 1051ق.م. بيان مي­دارد: «حکم مذکور در ماده فوق در موردي نيز جاري است که عقد از روي جهل به تمام يا يکي از امور مذکوره فوق بوده و نزديکي هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزديکي، عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي­شود».

علت ممنوعيت عقد مذکور در ماده 1050 ق.م. شوهردار بودن يا در عده بودن زن مي­باشد؛ لذا اگر مانع ازجهت ديگري باشد و عاقد زن را عقد کند، مشمول اين ماده نمي­شود. مثلاً در ماده 1056 ق.م. آمده: «اگر کسي با پسري عمل شنيع انجام دهد، نمي­تواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند».

حال اگر لواط­کننده مادر، خواهر يا دختر اين پسر را عقد کند عقدش باطل است؛ لکن بطلان اين عقد بر اساس شوهردار يا در عده بودن زن (موضوع ماده 1050ق.م.) نمي­باشد؛ بلکه مانع اين عقد، همان عمل شنيعي است که موجب حرمت خواهر، مادر يا دختر موطوء بر واطي مي­باشد که چنين مانعي مشمول ماده 1050ق.م. نمي­شود (ر.ک. زراعت، 1382: ص491).

1-5) نقد و بررسي

1-1-5) قانون مدني

تخصيص عده به عده طلاق و وفات در مـاده 1050 ق.م. وجهي ندارد. زيرا در ماده 1150ق.م. بــه­طور مطلق وجود عده را مانع اختيار شوهر براي زن مي­داند و با لحاظ مواد 1157ـ 1151ق.م. عده شامل عده طلاق، فسخ نکاح، بذل و انقضاء مدت در نکاح موقت، عده وفات و عده وطي به شـبهه مي­شود. از آنجا كه در نکاح منقطع طلاق وجود ندارد؛ لذا عنوان عده طلاق شامل عده بذل و انقضاء مدت آن در ازدواج موقت نمي­شود. بنابراين لازم­ است در قانون از کلماتي استفاده شود که عموميت داشته و تمام مصاديق موردنظر را شامل شوند.

مثلاً در ماده 1050ق.م. آمده: «اگر کسي زني را در عده براي خود عقد کند عقد باطل است». کلمه خود در اين ماده بلا وجه است. زيرا عقد ازدواج در عده، چه براي خود يا براي ديگري، باطل است.

در ماده 1051ق.م. بيان شده: «اگر عقد از روي جهل باشد با فرض نزديکي، حرمت ابدي بين زن و مرد ايجاد مي­شود». واضح است، انعقاد عقد از روي جهالت عنواني است که مي­تواند دو مصداق داشته باشد. اول جهل زن و مرد به حکم. اين مصداق در ماده 1051ق.م. آمده. دوم يکي عالم و ديگري جاهل باشد. كه طبق نظر مشهور فقهاء زن و مرد با نزديکي يا بدون نزديکي برهم حرام ابدي مي­شوند. درحالي که در اين ماده، حرمت مقيد به بعد از نزديکي شده است. به نظر مي­رسد اگر عبارت (عقد از روي جهالت طرفين به تمام يا يکي از امور…….) جايگزين عبارت موجود در ماده 1051 ق.م. شود، مشکل مرتفع خواهد شد.

2-1-5) قانون جزا

ازدواج در عده و با زن شوهردار علاوه بر منع قانوني، جرم نيز تلقي شده و در قانون مجازات اسلامي به عنوان يکي از جرائم عليه خانواده براي آن مجازات تعزيري در نظرگرفته شده است. در ماده 643 ق.م.ا. آمده: «هرگاه کسي عالماً زن شوهردار يا زني را که در عده ديگري است، براي مردي عقد نمايد. به حبس از شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا 74 ضربه شلاق محکوم مي­شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد گرديد».

ماده 644ق.م.ا. بيان مي­دارد: «کساني که عالماً مرتکب يکي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال يا از سه تا دوازده ميليون ريال جـزاي نـقدي مـحکوم مي­شوند:

1- هر زني که در قيد زوجيت يا عده ديگري است، خود را به عقد ديگري درآورد در صورتي که منجر به مواقعه نگردد.

2- هرکسي که زن شوهردار يا زني را که در عده ديگري است، براي خود تزويج نمايد در صورتي که منتهي به مواقعه نگردد».

عنصر معنوي جرم، سوء نيت عام است که فرد از روي علم و عمد جرم را مرتکب شود؛ لذا مسئوليت کيفري دارد. جهل به موضوع رافع مسئوليت کيفري است، جهل به حکم نيز اگر از مصاديق جهل قصوري باشد، رافع مسئوليت کيفري بوده، ولي جهل تقصيري رافعيت نداشته[7]و چنين کسي در حکم عالم مي­باشد؛ البته اثر وضعي چنين نکاحي بطلان در تمام صورت­ها است.

عنصر مادي جرم، به عقد درآوردن زن شوهردار يا معتده براي خود يا ديگري است، همچنين زني که در قيد زوجيت يا عده ديگري بوده، درصورت عقد با فرد ديگر، مرتکب عمل مجرمانه مي‌شود.

اين عقد مي‌تواند توسط طرفين عقد (موضوع ماده 644ق.م.ا.) يا فرد ثالث (موضوع ماده 643 ق.م.ا.) منعقد شود. فرد ثالث به وکالت از طرفين عقد ممکن است، دفتر داشته يا دفتر نداشته باشد، همچنين فرق نمي­کند که صلاحيت رسمي عقد کردن داشته يا نداشته باشد؛ البته اداره حقوقي قوه قضائيه طي نظريه ش 8603/7-22/12/1373 بيان داشته: «اگر عاقد صلاحيت و اجازه انجام عقد را از مقامات ذي­صلاح نداشته باشد، فاقد رسميت است و از نظر کيفري قابل تعقيب است» (زراعت، 1382: ص492). اين نظريه با توجه به ماده 645 ق.م.ا. که ثبت ازدواج در دفاتر رسمي را لازم دانسته و براي عدم ثـبت آن تعـزير قرار داده، ناظر بر ثبت ازدواج است که طبق اين نظريه، ثبت ازدواج از طرف کسي که اجازه از مقـامات ذي­صلاح، ندارد جرم محسوب مي­شود. اين ماده از چند جهت داراي ابهام است:

ابهام اول، به نظر مي­رسد ماده 643 ق.م.ا. ناظر به کسي است که يکي از دفاتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي را داشته باشد، ولي اگر شخصي هر دو دفتر را داشته باشد و مرتکب اين جرم شود، مشخص نيست، تصدي کدام دفتر از وي سلب مي­شود. زيرا کلمه «دفتر» بعد از واژه­هاي دفتر «ازدواج و طلاق و اسناد رسمي» به صورت مطلق بکار رفته و ظاهراً به هر دو دفتر اشاره دارد؛ لذا لازمست قانونگذار با تصريح به اين مطلب، ابهام موجود در اين ماده را برطرف کند.

ابهام ديگر، چنانچه ايجاب و قبول توسط زوجين يا اشخاص ديگر جاري شود و دفتردار اين عقد را در دفتر خود ثبت نمايد، کداميک از اين افراد را مي­توان به استناد ماده 643ق.م.ا تحت تعقيب قرار داد؟ به نظر مي­رسد بر اساس تفسيرمضيق ماده، فقط جاري­کنندگان صيغه عقد مشمول مي­شوند و سردفتر با عنوان ديگري ممکن است تحت تعقيب قرار گيرد، مگر اينکه ادعا شود عقد نکاح يک عقد تشريفاتي است و به صرف ايجاب و قبول واقع نمي­شود، بلکه با ثبت در دفتر ازدواج، عنوان عقد پيدا مي­کند؛ که البته اين ادعا با ظاهر قانون مدني و مقررات شرعي سازگاري ندارد. محروميت از تصدي دفتر که براي دارندگان دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي اعمال مي­گردد مانع اعمال مجازات حبس يا جزاي نقدي وشلاق نيست؛ بنابراين هر دو مجازات نسبت به آنان اعمال مي­گردد. ابهام بعدي اين است که مجازات شلاق به همراه جزاي نقدي مورد حکم قرار مي­گيرد يا با مجازات حبس هم ممکن است اعمال شود، چون نحوه تدوين ماده به شکل صحيحي انجام نشده است؛ احتمال اول آن که مجازات شلاق تنها همراه با جزاي نقدي مورد حکم قرار مي­گيرد؛ چون در اين ماده حکم به دو مجازات است که بوسيله حرف «يا» از هم جدا شده­اند؛ احتمال ديگر اينکه مجازات شلاق به همراه حبس يا جزاي نقدي قابل اعمال است؛ چون جزاي نقدي بدل از حبس مي­باشد و دادگاه اختيار دارد، حکم به حبس يا جزاي نقدي بدهد و هر کدام را که انتخاب کرد با مجازات شلاق همراه مي­سازد، به نظر مي­رسد احتمال دوم با ظاهر ماده سازگارتر است.

جرم موضوع اين ماده، اختصاص به عقدکردن زن شوهردار يا معتده براي مرد ديگري دارد؛ بنابراين اگرکسي زني را که خالي از موانع نکاح است، براي مرد زن­داري عقد کند مشمول اين ماده نيست و نيز اگر زن شوهردار يا معتده براي چنين مردي عقد شود، تأثيري در جرم ندارد. به عبارت ديگر در تحقق اين جرم تفاوتي ندارد که مرد ديگرمتاهل يا مجرد باشد.

غير از موجب و قابل، افراد ديگر از قبيل شهود و … كه در مجلس عقد حضور دارند، براساس تفسير مضيق قانون، شريک در جرم محسوب نمي­شوند، گرچه به عنوان معاونت در جرم مي­توانند، تحت تعقيب قرارگيرند. طبق ماده 42 ق.م.ا. براي تحقق جرم، وجود دو عنصر علم و اطلاع لازم است. مرتکب جرم هنگام ارتکاب جرم بايد از عمل خود و جرم بودن آن آگاهي داشته باشد و در تحقق و اجرايي شدن جرم نيز مدخليت داشته باشد، به نحوي که جرم مستند به عمل همه آنها باشد. مسلماً صيغه­ عقدي که عالماً توسط موجب و قابل اجرا مي­شود به نحوي که هر دو در تحقق عقد دخالت مستقيم دارند، باعث شراکت اين دو در تحقق جرم مي­شود.

البته اين احتمال نيز مطرح است که تمامي شرکت­ کنندگان در عقد نيز شريک در جرم باشند، اما اين امر باعث تفسير موسع قانون مي­شود و با ظاهر ماده 42 ق.م.ا. مخالف است؛ زيرا ساير افراد غير از موجب و قابل در تحقق صيغه عقد که عنصر مادي جرم مي‌باشد، دخالت ندارند. در فقه نيز تحقق صيغه به ايجاب و قبول است و شرائط ديگر جزء ارکان صيغه نمي­باشند. افراد ديگر مي­توانند تحت عنوان معاون مجرم قرار گيرند؛ زيرا اين افراد خود مرتکب عمل مجرمانه نشده‌اند، ولي به يکي از صورت­هايي که در قانون پيش­بيني شده، مجرم را در ارتکاب جرم کمک مي­کنند. خواستگار و زن مورد عقد اگر به ديگري وکالت در اجراي صيغه عقد دهند از باب تحريک غير به ارتکاب جرم (بند1، ماده 43 ق.م.ا.) مي­توانند، به عنوان معاونت در جرم تحت تعقيب و مجازات قرارگيرند؛ همچنين شهود حاضر در جلسه در صورتي که حضور آنها باعث تسهيل در وقوع جرم شود، به عنوان معاون جرم محسوب مي­شوند (بند3، ماده43 ق.م.ا.).

مجازات جرم به تعدد آن متعدد مي­شود و تداخل در مجازات صورت نمي­گيرد، لذا اگر کسي زن معتده را براي يک مرد به مدت يک شبانه روز بصورت موقت عقد نمايد و پس از انقضاء اين مدت دوباره وي را براي مرد ديگري عقد نمايد؛ بدون اينکه عده نکاح موقت قبلي سپري شده باشد، مرتکب دو جرم شده است.

طبق ماده 48 ق.م.ا. هر کس به موب حکم دادگاه به مجازات تعزيري يا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجراي حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزيرگردد، دادگاه مي­تواند در صورت لزوم، مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد. زيرا شخصي که عادت به ارتکاب جرم کرده، خطر بيشتري براي جامعه دارد و از اين نظر بايد براي جلوگيري از ارتکاب مجدد جرم و همينطور با توجه به مسئوليت جزائي افزايش يافته، مجازات بيشتري را نسبت به وي اعمال شود؛ البته برخي معتقدند اگر محکوم پس از خروج از زندان يا تحمل تعزير مرتکب جرم جديدي شود، اين بدان جهت است که زندان در تأمين بعضي از هدف­هائي که براي نظام جزائي قائل بوده، يعني اصلاح حال مجرم و تربيت مجدد وي براي ورود به اجتماع با شکست مواجه بوده است و تقصير آن را نبايد با اجراي مجازات سنگين­تر به گردن مرتکب جرم قرار داد، طبق اين نظر بايد براي مرتکب جرم، مسئوليت کمتري قائل بوده يا حداقل وي را تنها به مجازات جرمي که مورد رسيدگي است، محکوم نمود (ر.ک. صانعي، 1382: ص789).

امروزه در بسياري از نظام­هاي جزائي به خاطر اينکه تشديد مجازات را از نظر ارعاب عمومي و جلوگيري از ارتکاب جرم در آينده ضروري مي­شناسند و افرادي را که براي بار دوم و دفعات بعد به ارتکاب جرم دست مي­زنند به مجازات­هاي شديدتر محکوم مي­کنند. قوانين مربوط به جرم ازدواج با زن شوهردار يا زن معتده که از آنها تحت عنوان عنصر قانوني يا رکن قانوني جرم نامبرده مي­شود، در صورتي بازدارندگي لازم دارند که عـلاوه بر جـديت و قاطعـيت و اجراي بدون اغماض، واجد ويژگي­هاي ذيل باشد:

1-2-1-5) رنج­آور و ترهيبي؛ رنج مجازات هر جرم بايد از لذت موفقيت احتمالي مجرم در ارتکاب آن بيشتر باشد تا افراد با توجه به اين واقعيت از ارتکاب جرم چشم­پوشي کنند.

2-2-1-5) رسواکننده وترذيلي؛ مجازات بايد باعث رسوائي مجرم در اذهان و افکار عمومي باشد تا بدين­وسيله افراد مجرم بالقوه و توده مردم از ترس آنکه آبرو و حيثيت اجتماعي خود را از دست ندهند، از بزهکاري خودداري کنند. البته رسوا کردن نبايد به ترتيبي باشد که مانع تحقق هدف مهمتر مجازات يعني اصلاح مجرم گردد و نبايد مانع ادامه زندگي وي به طريق معمول پس از تحمل مجازات شود.

3-2-1-5) مشخص بودن مجازات؛ قانونگذار به قاضي اين اختيار را بدهد که با توجه به مقتضيات هر دعواي جزايي و با توجه به کيفيات مخففه يا مشدده، مجازات مناسبي براي مجرم تعيين کند يا مجازات وي را معلق کند، مشخص بودن مجازات­ها وسيله تقويت اين اعتقاد در مردم است که عدالت جزايي به شکل دقيق و اصولي اجرا مي­شود.

4-2-1-5) همگاني بودن؛ همه کساني که در شرائط مشابه مرتکب جرم مي­شوند بايد به جزاي خود برسند، اين اعتقاد باعث تحقق حس عدالت شده و تعادل رواني افراد به قوت خود باقي مي­ماند، متقابلاً اگر مجازات­ها فقط در مورد طبقات خاص و به صورت تبعيض­آميز باشد، در هر يک از افراد جامعه نيازي شديد نسبت به درهم ريختن محدوديت­ها و ارتکاب جرم بوجود مي­آورد.

5-2-1-5) دوام نسبي، دوام نسبي قانون باعث مي­شود، که مردم به تدريج خود را با مقتضيات آن آشنا کنند وعادت به حفظ ورعايت قانون درآنها به وجود آيد.

6) پيشنهاد اصلاح ماده

موارد پيشنهادي براي اصلاح قوانين موضوعه به شرح ذيل بيان مي­شود:

1-6) در ماده 1050 ق.م. تخصيص عده به عده طلاق يا وفات وجهي ندارد. همچنين کلمه «خود» در اين ماده بلاوجـه است، لذا پيشنهاد مي­شود، اين ماده بدين­صورت اصلاح شود:

– «هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نکاح يا زني را که در عده است با علم به عده وحرمت نکاح براي خود يا ديگري عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخصي که عقد براي وي واقع شده، حرام مؤبد مي­شود».

2-6) با توجه به حکم موجود در ماده 1051 ق.م. که فقط موردي را شامل مي­شود که هر دو طرف جاهل باشند، اين ماده بدين صورت اصلاح ­شود:

-«حکم مذکور در ماده فوق در موردي نيز جاري است که عقد از روي جهالت طرفين به تمام يا يکي از امور مذکوره فوق بوده و نزديکي هم واقع شده باشد، در صورت جهل طرفين و عدم وقوع نزديـکي، عـقد باطل ولي حـرمت ابـدي حاصل نمي­شود».

3-6) در ماده 643 ق.م.ا. ممنوعيت تصدي دفتر در مورد کسي که داراي دفتر ازدواج، طلاق و دفتر اسناد رسمي است، مبهم مي­باشد و مشخص نشده، اين ممنوعيت تصدي به يکي از دو دفتر يا هر دو دفتر تعلق مي­گيرد. لذا پيشنهاد مي­شود ذيل ماده اين جمله اضافه شود:

– «… و در صورت دارا بودن هر دو دفتر، براي هميشه از تصدي دفتري که در آن عقد ثبت شده ممنوع خواهدگرديد».

4-6) به نظر مي­رسد جزاي نقدي مذکور در مادتين 643-644 ق.م.ا. با توجه به رشد متغيرهاي اقتصادي و افزايش درآمدها نياز به اصلاح و افزايش دارد. مناسب است بجاي پول، سکه لحاظ شود تا هر چند سال يکبار نيازي به اصلاح مقدار پول نباشد. ماده اصلاحي بصورت زير پيشنهاد مي­شود:

– «هر گاه کسي عالماً زن شوهردار يا زني که در عده ديگري است، براي مردي عقد نمايد يا کسي خود عالماً مرتکب اين اعمال شود به پرداخت 20-12 سکه طلاي تمام بهار آزادي محکوم مي‌شود».

 

 

 

منابع

× ابن بابويه قمي، (شيخ صدوق)محمدبن علي،(1415قالمقنع، قم: مؤسسه امام الهادي.

× ابن منظور،جمال­الدين محمدبن مكرم، (1405ق)،لسان العرب، چ1، بيروت:داراحياءالتراث العربي.

× بحراني، يوسف، (1363)، حدائق الناضرة،چ1، قم: جماعة المدرسين.

× حرعاملي، محمدبن حسن،(1414ق)،وسائل الشيعة،چ2،قم: مؤسسةآل البيت.

× حلي (علامه)، حسن بن يوسف بن مطهر،(1413ق)،قواعدالاحکام، چ 1، قم: مؤسسة النشر.

× حلي (محقق)، نجم­الدين، جعفربن حسن،(1409قشرايع الاسلام،چ2، تهران: انتشارات استقلال.

× خميني، روح الله،(1404ق): تحريرالوسيلة،چ1،قم: دارالکتب العلمية.

× خوئي، سيدابوالقاسم، (1407قکتاب النکاح،قم: دارالهادي.

× خوانساري، سيداحمد، (1355قجامع المدارک، چ2، تهران: مکتبة الصدوق.

× راوندي، قطب­الدين،(1405قفقه القرآن، چ2، قم: کتابخانه آيةالله مرعشي.

× زراعت، عباس، (1382شرح قانون مجازات(بخش تعزيرات-2)، چ1، تهران: انتشارات ققنوس.

× سيدمرتضي(الشريف المرتضي)، علي بن الحسين،(1415ق)، الانتصار،چ1،قم: مؤسسة النشرالاسلامي.

× صانعي،پرويز،(1382)،حقوق جزاي عمومي،چ 1، تهران: انتشارات طرح نو.

× طباطبائي، سيدعلي، (1404قرياض المسائل، قم: مؤسسة آل البيت. چاپ سنگيو.

× طباطبائي، سيدمحمدحسين،(1417قالميزان،چ3،قم: مؤسسة النشرالاسلامي.

× طباطبائي، سيدمحمدکاظم،(1409قالعروة الوثقي،چ2،بيروت: مؤسسة الاعلمي.

× طبرسي، امين­الاسلام ابوعلي، (1415قمجمع البيان،چ1،بيروت: مؤسسة الاعلمي.

× طريحي، فخرالدين، (1408قمجمع­البحرين، چ2،تهران: المکتبه المرتضويه.

× طوسي، محمدبن حسن، (1387ق)، المبسوط، تهران: المکتبة المرتضوية.

× طوسي، محمدبن حسن، (1417قالخلاف، چ1، قم: مؤسسة النشرالاسلامي.

× طوسي، محمدبن حسن، (بي­تا)،النهاية،بيروت: افست منشورات قدس قم.

× جبعي عاملي، (شهيدثاني) زين الدين علي، (1413قمسالک الافهام، چ1،قم: مؤسسة المعارف الاسلامية.

× جبعي عاملي، (شهيد اول) محمدبن مکي، (1411ق)، اللمعةالدمشقية،چ1، قم: دارالفکر.

× عکبري، (شيخ مفيد) محمدبن نعمان (1410ق)، المقنعة،چ2،قم: جماعة المدرسين.

× مجلسي، محمدباقر، (1403قبحارالانوار،چ2،بيروت: مؤسسة الوفاء.

× مظفر، محمدرضا،(1370) اصول الفقه،چ2، قم: انتشارات دفترتبليغات اسلامي حوزه علميه قم.

× نجفي، محمدحسن،(1367جواهرالکلام،چ3،تهران:دارالکتب الاسلامية.

× کاتوزيان، ناصر، (1382حقوق مدني:خانواده، چ6، تهران: انتشارات بهمن برنا.

× کرکي، علي بن الحسين،(1408ق)، جامع المقاصد، چ2، قم: مؤسسة آل البيت.

 


 


[1]– خواستگاري از چنين زناني با تعريض طبق صريح آيه قرآن بلا اشکال است «لاجناح عليکم في ماعرضتم به من خطبة النساء» (بقره، 235).

[2]– بغي به معناي فجور و زنا مي­باشد «بغت الأمة تبغي أي زنت وفي التنزيل العزيز:ماکانت امک بغياً أي ماکانت فاجرة» (ابن منظور، 1405ق: ج14، ص77).

[3]– «ان رسول الله(ص) نهي عن خصال تسعة عن مهرالبغي………» (حرعاملي، 1414ق: ج17، ص95).

[4]– در فقه بين شش ماه تا اقصي الحمل بيان شده که بيشترين مدت حمل تا يک سال نيز بيان شده لذا براي اقصي الحمل در فقه مدت دقيقي مشخص نشده است.

[5]– رواياتي چند دلالت بر تداخل عده­ها و لزوم يک عده براي موضوع مورد بحث دارند، اما اولاً توان مقابله با روايات بسياري که مستند قول مشهور است را ندارند؛ ثانياً در مقام جمع بين ادله و با توجه به قرائن موجود، مي­توان رواياتي که لزوم يک عده را بيان مي­کنند، حمل بر عدم نزديکي در ازدواج در عده کرد.

[6]– دليلي که فقها قائل به پرداخت مهرالمسمي مي­باشند، اين است که آنچه ضمن عقد ازدواج بر آن تراضي شده، مهرالمسمي است. دليل پرداخت مهرالمثل آن است که مهرالمسمي به تبع فساد و بطلان عقد از بين مي­رود و وقتي پرداخت مهرالمسمي مقدور نباشد، به مهرالمثل رجوع مي­شود. همچنين چون اين ازدواج از مصاديق وطي به شبهه است، که مهريه چنين ازدواجي همانطور که در ماده 1099ق.م. نيز تصريح شده، مهرالمثل مي­باشد. پرداخت مهرالمثل أوجه به نظر مي­رسد، زيرا تراضي طرفين به مهرالمسمي با فرض صحت عقد بوده است؛ لذا با بطلان عقد، آنچه ضمن آن شرط شده نيز از بين مي­رود.

1- در مواد قانون مجازات، اشتباه جزء عوامل رافع مسئوليت جزايي عنوان نشده است با اين وصف اگر بتوان با استدلال موجه خصوصاً با استنادبه حديث رفع، اشتباه را رافع مسئوليت دانست عدم پيش‌بيني صريح آن در مقررات قانوني مانعي درراه تاثيرآن بوجود نمي‌آورد زيرا مقررات کلي حقوق جزا حتي اگربه صورت ماده قانون درنيامده باشد، در مواردي که مفيد به حال متهم است مورد عمل قرارمي‌گيرد (ر.ک. صانعي،1382:ص539)

منبع


 

برچسب ها:, , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما