Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

يك رای:معیوب بودن مهمات یا عدم رعایت تشریفات در انهدام و تخریب ..

تاریخ رسیدگی: 3 بهمن 1384

شماره دادنامه: 751/31

تـجــــــدیــــــدنـــظــــــر خـــــواهـــــان: 1- ســـــربـــــاز <محمدحسین- ز> 2- استوار <والح- ح> 3- استوار یکم <سعید – الف>

تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 80- 27 شـهـریـور 1384 صـادر شـده از شـعـبه اول دادگاه نظامی یک استان…

مرجع رسیدگی: شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور

هیئت شعبه آقایان: … رئیس … – مستشار

خلاصه جریان پرونده

1-سرباز وظیفه <محمدحسین- ز> 2- استوار یکم <والح – ح> 3- استوار یکم <سعید – الف> به اتهام ردیف اول اخفا و ردیف‌های دوم و سوم شرکت در اتلاف مهمات تحت تعقیب دادسرای نظامی استان… قرار گرفته است.

بدین توضیح ردیف اول 19 تیر فشنگ جنگی از انواع مختلف از میدان تیر خارج و در کیف خود در آسایشگاه مخفی نموده که در بازرسی از وی کشف شده است. در پی تحقیق مأموران راجع به کیفیت برداشتن فشنگ‌ها از میدان نیز مشخص شده در عملیات تیراندازی کارکنان زن و مرد پایور حدود 250 تیر فشنگ که سهمیه زنان و مردان شرکت کننده در تیراندازی بوده و به عللی شلیک نشده یا به علت معیوب بودن گیر کرده، توسط سربازان و افسر تیر و اسلحه‌دار (ردیف‌های دوم و سوم) شلیک شده است. حـفـاظـت و اطـلاعـات در بـررسـی میزان موجودی اسلحه‌خانه به مورد چشمگیری از کسری مهمات برخورد نکرده است، ستاد مذکور اعلام داشته چـنـانچه فشنگ‌ها معیوب باشد باید تحویل پشتیبانی گردد تا  از سوی کـارشـنـاس تـخـریـب، تخریب شود؛ زیرا تیراندازی با آنها مـوجـب صـدمـه بـه سـلاح‌ها خواهد شد. (موردی از عیب و نقص سلاح‌ها گزارش نشده است.)

شعبه اول دادگاه نظامی یک استان… عهده‌دار رسیدگی شده است. متهم ردیف اول نیز به عمل ارتکابی اقرار کرده است. متهمان ردیف‌های دوم و سوم اظهار داشته‌اند فشنگ‌ها جزو آمار تیراندازی بوده که باید از سوی پرسنل شرکت کننده شلیک می‌شد.

به علت معیوب بودن در واقع به این طریق آنها را از بین برده‌اند و ردیف دوم اظهار داشته آمار مهمات وی بررسی شده و کسری نداشته است.

دادگاه در خاتمه رسیدگی با توجه به اقرار متهمان، گزارش یگان خدمتی، کشف فشنگ از وسایل ردیف اول، ملاحظه پاسخ یگان در مقررات مربوط به جمع‌آوری و انهدام فشنگ‌های معیوب و اظهارات ردیف سوم مبنی بر این‌که صرفاً چند تیر فشنگ به معنی واقعی معیوب بوده و مابقی تاریخ گذشته بوده با تغییر عنوان عمل سوم به معاونت بزهکاری آنان را احراز کرده و به استناد مواد 80 و 93 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و ماده 726 قانون مجازات اسلامی و رعایت مواد 4، 5 و 9 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و اعـمـال کـیـفیات تخفیف دهنده، ردیف اول را به پرداخت 10 میلیون ریال جــزای نـقــدی، ردیـف دوم را  بـه 2 سـال محرومیت از ترفیع و ردیف سوم را به 6 ‌ماه محرومیت از ترفیع و ضبط فشنگ‌های کشف شده از اولی محکوم کرده است. متهمان با پرداخت هزینه دادرسی به دادنامه صادرشده اعتراض کرده‌اند، پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

هیئت شعبه در تاریخ  مذکور تشکیل  شد. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را بر اساس موازین شرعی و قــانـونـی مـی‌نـمـایـم، نـسـبـت بـه دادنـامـه شـمـاره 84/80 تجدیدنظرخواسته، مشاوره کرده و چنین رأی می‌دهد.

رأی

نظر به این‌که در بررسی آمار مهمات ردیف دوم فاقد کسری در آمار موجودی بوده و فشنگ‌های مورد بحث باید در میدان تیر به مصرف می‌رسیده، خواه سالم بوده باشند و زنان کارمند از شلیک تیرخودداری کرده و دیگران آنان را شلیک کرده باشند یا معیوب بوده و تشریفات مقرر در انهدام و تخریب آنها رعایت نشده باشند، بر عمل متهمان اتلاف مهمات (مهمات غیرقابل استفاده به طریق اولی یا فقدان عنصر معنوی در فرض اول) صدق نمی‌کند و موضوع در حدود آیین‌نامه انضباطی قابل پیگیری است. از این رو دادنامه را در مورد ردیف‌های دوم و سوم به علت جرم نبودن عمل نقض بلا ارجاع می‌نماید.درخصوص ردیف اول با توجه به این‌که از ناحیه وی اعتراض مؤثری نشده، دادنامه از لحاظ انطباق با قانون و رعایت اصول دادرسی بلااشکال است، بنابراین، اعتراض وی را مردود اعلام، دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام می‌نماید.

رئیس شعبه 31 دیوان عالی کشور

مستشار شعبه 31 دیوان عالی کشور 

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/8702/Default.aspx

برچسب ها:

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما