Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

چگونه می‌توان نفقه را تعیین کرد؟

آشنایی با نحوه طرح دادخواست چگونه می‌توان نفقه را تعیین کرد؟

نفقه به همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني، بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به دلیل نقصان يا مرض گفته می‌شود. برای تعیین میزان نفقه، باید ملاک‌ها و معیارهایی را مورد توجه قرار داد. در حقیقت، ضابطه موجود برای تعيين ميزان نفقه، بر مبناي شئونات خانوادگي زن، عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالي مرد، است و در صورت نبود توافق میان زوجین در خصوص ميزان نفقه، دادگاه، خود میزان نفقه را تعیین می‌کند. شرايط پرداخت به محض اينكه عقد ازدواج صورت گرفت و زوجين زندگي زناشويي خود را آغاز کردند، شوهر مكلف به پرداخت نفقه است. البته زوجه در صورتي مستحق نفقه است كه از همسر خود تمكين کند و هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود. تمكين به معناي اطاعت زن از شوهر در اداي وظايف زوجيت، حسن معاشرت و سكونت در منزل شوهر است. به زني كه از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت نکند، «ناشزه» گفته می‌شود.

ترك منزل از ناحيه زوجه و تعليق نفقه زوج وظيفه دارد در حد توان، منزلي مستقل و متناسب با شئونات زوجه فراهم کند. حال اگر اين منزل از جنبه شئونات اجتماعي مطابق حال زن باشد اما به سر بردن در آن منزل موجب شود كه احتمال ضرر و زيان شرافتي يا بدني (آزار و اذيت) زوجه برود، خروج وي از منزل «نشوز و عدم اطاعت» محسوب نمي‎شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشكل به وي تعلق خواهد گرفت. قانونگذار در ماده 1114 قانون مدني، این نکته را مورد توجه قرار داده است که زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند سکونت کرده مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.

ضمانت اجراي عدم پرداخت نفقه توسط زن زني كه همسرش از پرداخت نفقه به وي خودداري مي‌كند، علاوه بر امکان طرح شکایت کیفری، مي‌تواند دادخواست حقوقي نیز ارایه دهد. در صورت طرح شکایت کیفری و رسيدگي موضوع از سوی دادگاه، مرد به پرداخت نفقه محکوم خواهد شد. در چنین شرایطی، اگر مرد از پرداخت نفقه خودداري كند، به مجازات حبس محکوم می‌شود. البته باید تاکید کرد که نفقه مربوط به زمان حال از طريق كيفري قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارایه دادخواست حقوقي قابل پرداخت است. قانونگذار در ماده ماده 642 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم می‌کند. ترک انفاق، جرم مستمر است نفقه از جمله جرایم مستمر به شمار مي‌رود؛ يعني در صورت عدم پرداخت، به دفعات قابل شكايت كيفري است. به عنوان مثال، اگر نفقه مرداد ماه پس از شكايت كيفري از شوهر اخذ شد اما او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداري كرد، زن مي‌تواند مجدداً شكايت ترك انفاق را مطرح کند. به همين لحاظ «ترك انفاق» جرم مستمر محسوب شده و با گذشت شاكي، پرونده بسته مي‌شود. نحوه ارایه دادخواست حقوقي چنانچه زني بخواهد نفقه ايام گذشته خود را طلب كند، فقط با ارایه دادخواست حقوقي مي‌تواند آن را دريافت کند. به این منظور، زوجه پس از خريد دو نسخه دادخواست، باید خواسته خود را در آنها قيد كند و چون دعواي نفقه مالي است به ميزان مبلغ مورد مطالبه، تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقديم کند. وي مي‌تواند در دادخواست خود هزينه دادرسي را نيز مطالبه كند. در صورت عدم توانايي مرد به پرداخت نفقه يا اينكه به هيچ طريقی نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرد، زن مي‌تواند دادخواست طلاق دهد.

نفقه در زمان عقد و قبل از ازدواج در مدت زمان ميان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌اي به زن تعلق نمي‌گيرد مگر اينكه زن برای شروع به زندگي اعلام آمادگي كرده باشد اما مرد از بردن همسرش به منزل مشترک خودداري کند كه در اين صورت زن مستحق دريافت نفقه خواهد بود. در چنین شرایطی، زوجه بايد بتواند ادعاي خود را ثابت کند يعني به نزديكترين مجتمع قضايي محل سكونت خود مراجعه، سه برگ اظهارنامه دريافت و آمادگي خود را اعلام کند يا اينكه چند نفر را به شهادت بگيرد و استشهاديه اي تنظيم کند. نحوه پرداخت نفقه پس از طلاق در طلاق رجعي در زمان عده (سه ماه و 10 روز پس از ثبت طلاق)، مرد بايد به همسرش نفقه بپردازد و اگر طلاق به لحاظ عدم تمكين و عدم اطاعت زوجه صادر شده باشد، نفقه‌اي به وي تعلق نمي‌گيرد. در طلاق بائن و در فسخ نكاح نيز نفقه‌اي به زن پرداخت نمي‌شود. بر اساس ماده 1109 قانون مدني، نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده برعهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد اما اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد؛ مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت. نفقه در عده وفات در عده وفات، نفقه زن در صورت مطالبه از اموال كساني كه پرداخت نفقه به عهده آنها است تأمين می‌شود. نفقه زوجه در صورت صغير بودن زوج با توجه به اينكه طفل صغير تحت ولايت پدر و پدربزرگ پدري خود است، پرداخت نفقه به عهده پدر است. در صورت فوت پدر يا حجر او، ولايتش ساقط مي‌شود و به عهده پدربزرگ پدري خواهد بود. اگر صغير ولي خاص نداشته باشد، براي وي نصب قيم مي‌شود و نفقه زوجه وي را ولي خاص و در صورت نبودن او، قيمي كه دادگاه تعيين مي‌كند نفقه را پرداخت خواهد كرد.

نفقه زوجه در صورت غايب مفقودالاثر بودن زوج در اين خصوص زوجه به دادگاه مراجعه كرده و حاكم شرع نيز از اموال غايب به قدر نفقه زوجه، میزانی را تعیین خواهد کرد. نفقه در عقد موقت در صورتي كه زني به عقد موقت مردي درآيد، نفقه به وي تعلق نمي‌گيرد مگر اينكه آنان توافق به پرداخت نفقه كرده باشند. در این خصوص قانونگذار در ماده 1113 قانون مدنی می‌گوید که در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آن كه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.

به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/11758

برچسب ها:,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما