حَجْر چیست؟

  حَجْر ، از مباحث مهمِ فقه و حقوق درباره اسباب ممنوع شدن اشخاص از تصرفات مالى. واژه عربى حَجْر به معناى بازداشتن و احاطه‌كردن كسى است (ابن‌فارس؛ زمخشرى؛ فیروزآبادى، ذیل واژه) و در اصطلاح فقها به «ممنوع كردن كسى از تصرف در مال خود» (رجوع کنید به طوسى، 1387، ج 2، ص 281؛ ابن‌قدامه، […]

وصيت در قانون وفقه

  نويسنده : فرشيدگودرزي مقدمه: تعريف وصيت: وصیت از ریشه «وصی» و در لغت به معنای عهد، فرمان دادن وسفارش کردن مي باشد.ودر صورت نبودن شخص متوفي به امور او پرداختن. هر انسانی می تواند در طول زندگی خود بارها وصیت کند. این وصیت می تواند کتبی باشد یا شفاهی. نوشتن وصیت نامه هر چند […]

پرسش:فردی فوت کرده و از وی دو نفر صغیر باقی مانده است و صغار …

نشست قضایی دادگستری طبس، بهمن 87 پرسش: فردی فوت کرده و از وی دو نفر صغیر باقی مانده است و صغار نزد مادرشان زندگی می¬کنند. جد پدری صغار که ساکن شوشتر میباشد، به طبس مراجعه میکند و منزلی را که از متوفی باقی مانده و سهم صغار بوده، به مبلغ پنجاه و هشت میلیون تومان […]

وصیت نامه صحیح راهی برای كاهش اختلافات وراث

  تنظیم وصیت نامه به علایق دینی و حقوقی فرد بستگی دارد، در صورتی كه فرد مایل باشد برای امور شرعی، شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین تكلیف كند، وصیت نامه تنظیم می نماید. نوشتن وصیت نامه در بین مسلمانان امری متداول به شمار می رود. * تعریف وصیت: وصیت از ریشه'وصی' و […]

آیا گواهی حصر وراثتی که قبلا صادر شده با تقاضای ذینفع قابل اصلاح است؟

  صورت‌جلسه هم‌اندیشی قضات محترم مجتمع قضایی شهید باهنر مورخ 4/8/90 و 11/8/90 با توجه به اصلاح ماده 496 قانون مدنی (تبصره اصلاحی) که مقرر کرده زوجه استحقاق دریافت سهم خود از بهای عرصه و اعیان زوج متوفی تا زمانی که ترکه تقسیم نشده را دارد آیا گواهی حصر وراثتی که قبلا صادر شده (در […]

سوال:در اجرای حکم به فروش به جهت عدم قابلیت تقسیم ترکه…

جلسه هم‌اندیشی قضات مجتمع قضایی شهید باهنر سوال: در اجرای حکم به فروش به جهت عدم قابلیت تقسیم ترکه، چنانچه ملک موضوع فروش دارای بدهی‌هایی از قبیل بدهی مالیاتی مربوط به دارایی یا بدهی مربوط به عوارض نوسازی یا پایان کار شهرداری و یا حتی وام بانکی (مرهونه بودن ملک) باشد آیا قبل از تقسیم […]