Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

تمكين (نمونه دادخواست­ها)

 

تهيه و گردآوري از مركز پ‍ژوهش معاونت برنامه‌ريزي و توسعه قضايي دادگستري قم (اصغر كاظمي)تمکین
مقدمه
تمکین و نشوز یکی از مباحث حقوق خانواده بوده و به عنوان یكیاز شكایت‌های رایج خانوادگی است كه از سوی مردان مطرح می‌شود و یكی از شیوه‌هایی است که معمولاً همسران در شكایت‌های نفقه و تمكین علیه یكدیگر به كار می‌گیرند.این شکایت یكی ازاولین شكایت‌هایی است كه مردان هنگام بروز اختلاف در زندگی خانوادگی و زمانی كههمسر آنها زندگی مشترك خانوادگی را ترك می‌كنند، مطرح می‌كنند.
معانی و اصطلاحات تمکین و نشوز
”تمكين” در لغت به معناي مالك گردانيدن و ثابت نمودن مي باشد[1]. اما “نشوز” در لغت به معناي بالابردن و بپا خواستن است. در اصطلاح حقوقي و فقهي نشوز عبارت از “خروج زوجين ازانجام تكاليف واجبي است كه قانون­گذار بر عهده هر كدام از آنها در رابطه باديگري گذاشته است”. با اين حساب، نشوز اختصاص به زن ندارد بلكه مرد نيزممكن است در برابر زوجه خويش نسبت به انجام تكاليف واجب خود اقدامي ننمايدو از اين نظر ناشز محسوب گردد. منظور، نشوز مرد از انجام تكاليف واجب در قبال زوجه خود مي‌باشد. مرحوم صاحب جواهر نيزنشوز به معناي فقهي را در هر دو صورت يعني نشوز از طرف زن و همچنين نشوزاز طرف مرد اطلاق نموده است.[2]
همان­طور که گفته شد تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و نشوز مقابل آن است. این موضوع، وابستگی عمیق به مبحث ریاست خانواده دارد، و مبانیپذیرفته شده در آنجا روشنگر حریم این موضوع است.
از جمله آثار ریاست مرد بر خانواده،تکلیف تمکین برای زن است. تمکین داراییک معنی خاص و یک معنی عام است. تمکینبه معنی خاص آن است که زن نزدیکی جنسیبا شوهر به­طور متعارف را بپذیرد و جز درمواردی که مانع موجهی داشته باشد ازبرقراری رابطه جنسی با او سر باز نزند.
اما تمکین به معنای عام، آن است که زنوظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و ازاو در حدود قانون و عرف اطاعت کند وریاست شوهر را در خانواده بپذیرد. پس اگرشوهر توقعات نامشروع یا نامتعارفی از زنداشته باشد زن مکلف به اطاعت از او نیست. مثلاً اگر شوهر، زن را از ادای فرایض مذهبیباز دارد یا از زن بخواهد که اموالش را به اوانتقال دهد، زن می­تواند از اطاعت شوهر سرباز زند.[3]
ضمانت اجرای عدم تمکین
هرقانونی اگر فاقد ضمانت اجرای قانونی باشد، آن قانون لغو خواهد بود. پس اگرشوهر اجازه ندارد با تحکم و اجبار به حق مشروع خود برسد و برای دادگاهامکان اجرای چنین حکمی وجود ندارد، پس ضمانت اجرای حقوقی عدم تمکین زوجهچیست؟ ضمانت اجرای مستقیم عدم تمکین، محروم شدن زن از حق نفقه است.و ماده 1108 ق.م نیز محرومیت از استحقاق نفقه را ضمانت اجرای امتناع زوجه از تمکین دانسته است و در صورت ادامه چنین سوء­رفتاری ازناحیه زن و عدم امکان صلح بین آنها، چارهای غیر از طلاق نخواهد بود.[4]

 

مواد قانونی (قانون مدنی) مرتبط با تمکین:
ماده 1103: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده 1105: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
ماده 1108: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده 1114: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می­کند سکنی نماید مگر آن­که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می­تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه­ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده­ی شوهر خواهد بود.
ماده 1116: در مورد ماده­ی فوق، مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می­شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.
ماده 1085: زن می­تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این­که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1086: اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که شوهر دارد، قیام نمود دیگر نمی­تواند از حکم ماده­ی قبل استفاده نماید. معذلک حقی که برای مطالبه دارد، ساقط نمی­شود.
ماده 1127: هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
فرایند رسیدگی و طرح دعوی تمکین
مردانزمانی دادخواست تمكین می‌دهند كه همسر آنها بدون اجازه منزل را ترك كردهباشد و حاضر به بازگشت هم نباشد.معمولاً اگر پادرمیانی بزرگ‌تر‌ها مشكل عدم تمکین را حل نکرده باشد با ارسال اظهارنامه، وظایف قانونی و شرعی همسر را به وییادآوری می‌كنند. اگر باز هم این اتفاق رخ نداد، دادخواستی را با موضوعتمكین به دادگاه ارائه و در آن تلاش‌های انجام شده را قید می‌كنند وخواستار بازگشت همسر خود می‌شوند.
 
 
یك نمونه از دادخواست‌های تمكین چنین است:
«ریاست محترم دادگاه خانواده……….. با سلام و احترام؛ بهاستحضار می‌رساند اینجانب………………… طی سند رسمی عقدنامه بهشماره…………….. مورخ…………………. با خوانده دعوی سركارخانم………………………… ازدواج نموده‌ام. اكنون………سال از زمان عقد ما می‌گذرد اما خوانده بدون عذر و دلیلی موجه منزل مسكونیرا ترك كرده و در حال حاضر در………………… ساكن است. برای بازگشتوی به منزل تاكنون چند نفر از اقوام را واسطه كرده‌ام، اما این مسالهنتیجه‌ای نداده است. اظهارنامه‌های ارسالی از سوی بنده برای زوجه نیز تااین تاریخ بی‌پاسخ مانده است. با توجه به نكات یاد شده در دادگاه تقاضادارم نسبت به صدور حكم الزام به تمكین برای زوجه مساعدت فرمایید.
 با تشكرو احترام

پس از این مرحله دادگاه باتشكیل جلسه اقدام به بررسی ادعای مرد می‌كند. مردباید در جلسه اول دادگاه ثابت كند و دلایلی را بگوید كه بر اساس آن مشخصشود همسرش بدون اجازه او خانه را ترك كرده است؛ البته پیش از هر اقدامیبرای این‌كه زن نیز از این شكایت مطلع شود، باید نشانی دقیقی از محل سكونتفعلی زن به دادگاه ارائه شود تا برای زن اخطاریه جهت حضور در دادگاه ارسالشود. قاعدتاً مرد نمی‌تواند نشانی منزل خود یعنی همان منزل مشترك را بدهد چون مرد می‌گوید همسرش از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است. اگر نشانیدقیقی ارائه نشود و اخطاریه مطابق روال قانونی ارسال نشود، تشكیل جلسهدادگاه به صدور حكم منجر نخواهد شد ابلاغ باید واقعی و قانونی باشد. ابلاغ واقعی به این صورت است كه اخطاریهبه دست خود خوانده یا یكی از بستگان او داده شود یا بر در محل سكونت اوالصاق شود و ابلاغ قانونی نیز به این معنی است كه  فاصله ابلاغ تا رسیدگیبه شكایت كمتر از 5 روز نباشد؛ البته با در نظر گرفتن 2 روز ابلاغ و تشكیلجلسه، باید فاصله‌ای 7 روزه میان ابلاغ تا تشكیل جلسه دادگاه وجود داشته باشد. البته اگر در كمتر از این فاصله طرفین با حضور در جلسه دادگاه نسبت به رسیدگی به پرونده خود اعلام آمادگی كنند، منع قانونی برای رسیدگی بهپرونده وجود ندارد. با انجام دادگاه حکم بر تمکین و یا عدم تمکین صادر می­گردد.

 

دفاعیات:
هرگاه دعوا به خواسته­ی تمکین از سوی هر یک از زن یا شوهر طرح شده، خوانده می­تواند در مقابل به دفاع بپردازد و به موارد زیر استناد کند:
وجود مانع مشروع، همچون بیماری، حج واجب، روزه­ی واجب که مانع انجام وظایف زوجیت گردد.
اگر در ضمن عقد نکاح یا بعد از آن اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد زن می­تواند از سکونت در منزلی که شوهر تعیین کرده است خودداری کند مشروط بر این­که خود منزلی را تعیین و به شوهر اعلام کند.
وجود ترس ضرر بدنی، مالی و یا شرافتی برای زن به سبب سکونت در منزل شوهر.
با توجه به این­که مسکن جزء نفقه است، باید با شأن و منزلت و موقعیت اجتماعی همسر متناسب باشد و در صورت عدم تناسب، همسر می­تواند از اسکان در آن خودداری کند.
زن می­تواند تمکین خاص از شوهر را منوط به پرداخت مهریه کند. بر این اساس در صورتی­که زن اصلاً تمکین نکرده باشد می­تواند در دفاع خواستار پرداخت نفقه قبل از تمکین شود[5].
 
 

 

نمونه دادخواست­ها
 
دادخواست الزام به تمیکن (از طرف مرد)
مشخصات طرفین
نام
نام خانوادگی
شغل
آدرس:
خواهان
زوج
 
 
 
خوانده
زوجه
 
 
 
وکیل یا نماینده قانونی
 
 
 
 
تعيين خواسته و بهای آن
 
الزام خوانده به تمکین
دلایل و منضمات دادخواست
1- سند نکاحیه 2- اظهارنامه 3- گواهی گواهان
شرح دادخواست
باسمه تعالي
ریاست محترم دادگاه­های عمومی…
با سلام
احتراماً به استحضار می­رسانم در تاریخ….به موجب سند نکاحیه­ی شماره­ی… خوانده به عقد زوجیت دائم اینجانب درآمده است. اما مدتی است بدون اجازه، زندگی مشترک زناشویی را ترک و از تمکین نسبت به اینجانب خودداری می­ورزد. علی­رغم مراجعات مکرر و ارسال اظهارنامه­ی شماره­ی …. مورخ…مبنی بر دعوت به مراجعت زندگی زناشویی همچنان به نشوز خود ادامه می­دهد.
بنابراین مستند به ماده­ی 1103 و 1114 قانون مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به الزام به تمکین را استدعا دارم.
امضاء
شماره و تاریخ ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه       دادگاه عمومی          رسیدگی فرمایید.
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع­کننده
تاریخ                             امضاء
 
 

 

دادخواست الزام به تمیکن (از طرف زن)
مشخصات طرفین
نام
نام خانوادگی
شغل
آدرس:
خواهان
زوجه
 
 
 
خوانده
زوج
 
 
 
وکیل یا نماینده قانونی
 
 
 
 
تعيين خواسته و بهای آن
 
الزام خوانده به تمکین
دلایل و منضمات دادخواست
1- سند نکاحیه 2- اظهارنامه 3- گواهی گواهان
شرح دادخواست
باسمه تعالي
ریاست محترم دادگاه­های عمومی…
با سلام
احتراماً به استحضار می­رسانم در تاریخ….به موجب سند نکاحیه­ی شماره­ی… خوانده به عقد زوجیت دائم خوانده درآمده­ام. اکنون علی­رغم گذشت مدت…سال/ماه از آغاز زندگی مشترک با اینجانب خودداری می­ورزد و اینجانب را در نهایت سختی رها کرده است و علی­رغم این که بعد از ارسال اظهارنامه­ی شماره­ی …مورخ…خواستار آغاز زندگی مشترک با وی شده­ام اما همچنان از ادای وظایف زناشویی نسبت به اینجانب خودداری می­ورزد.
بنابراین مستند به ماده­ی 1103 و 1114 قانون مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به الزام به تمکین و ایفاء وظایف زناشویی را استدعا دارم.
امضاء
شماره و تاریخ ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه       دادگاه عمومی          رسیدگی فرمایید.
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع­کننده
تاریخ                             امضاء
 

 

نمونه دادنامه­ها
دادنامه (1)
خواهان: آقاي مجيد … به نشاني قم،…
خوانده: خانم اعظم … به نشاني قم، …
خواسته: الزام به تمكين
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای مجید … فرزند … به طرفیت خانم اعظم… فرزند… به خواسته الزام خوانده به تمکین و شروع زندگی مشترک با توجه به محتویات پرونده و اقاریر طرفین وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین محرز است توضیح اینکه به حسب اظهارات زوجین هنوز مواقعه بین آنها واقع نشده و خوانده غیر مدخول بها است و خوانده در پاسخ دادگاه که آیا شما از حق­الحبس خود استفاده می­کنید یا خیر و اگر استفاده نمی­کنید پس چرا حاضر به شروع زندگی مشترک و تمکین از زوج نمی­شوید، اظهار نمود من از حق­الحبس خود استفاده نمی­کنم با این حال چون شوهرم دست بزن دارد و فحاشی می­کند و به­طور کلی نمی­خواهم با شوهرم زندگی کنم و دیگر اینکه هیچ­گونه مدرکی در مورد ادعای خود که از دست شوهرش مورد سوء­معاشرت و فحاشی قرار گرفته است ارائه نداده­اند و از طرفی زوج اظهار نمودند منزل و اثاثیه منزل جهت شروع زندگی مشترک تهیه شده و آماده است تا حکم مقتضی صادر شود، بنا به مراتب دادگاه به استناد ماده 1102-1114 قانون مدنی خوانده را الزام به شروع زندگی مشترک و محکوم به تمکین از خواهان می­نماید . رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر می باشد.
 
رئیس شعبه محاکم عمومی حقوقی قم

 

دادنامه (2)
 
خواهان: آقاي حسن … به نشاني قم،
خوانده: خانم الهام­السادات …. به نشاني قم،
خواسته: الزام به تمكين
 
رأي دادگاه
در خصوص دادخواست تقديمي از سوي خواهان آقاي حسن … فرزند … متولد … شغل آزاد ساكن قم دارنده ش ملي … طرفيت خوانده خانم الهام­السادات … فرزند … ، …ساله شغل خانه­داري ساكن قم دارنده ش ش …. به­خواسته الزام خوانده به تمكين كه خواهان اظهار داشته منزل دارم، منزل مادرم سه طبقه است و اين معني مورد تصديق خوانده قرار گرفته است و خواهان در ادامه اظهار داشته مواقعه از راه ديگر صورت گرفته است. مهريه زوجه را در حال پرداخت هستم. در سال 1385 ازدواج نموده­ام و تقاضاي الزام خوانده را به تمكين نموده است خوانده در برابر دعوي اظهار داشته از سال 1385 فقط 2 ماه با هم رفت­وآمد داشتيم بعد از آن بدون دليل ديگر نيامدند، مواقعه صورت نگرفته است و من تقاضاي نفقه و مهريه كردم از حق حبس استفاده نموده­ام پي­درپي دادخواست ازدواج مجدد و طلاق به­دادگاه داده است هدف ايشان قصد آزار و اذيت است و نمي­خواهد رفت­وآمد كند و بعد از چهار سال آمده است، تا حالا كجا بوده؟ و تا من حق خود را كامل نگيرم و شرائطم را قبول نكند تمكين نمي­كنم به­دليل اين­كه به اين آقا اعتماد و اطمينان ندارم حرف ايشان را قبول ندارم با عنايت به جامع اوراق پرونده احراز علقه زوجيت شرعي و قانوني، ملاحظه محتويات كه حكايت از انجام گرفتن مواقعه دارد اظهارات خواهان نحوه دفاع خوانده ساير قرائن و امارات خواسته موجه تشخيص و مستنداً به مواد 1102 – 1103 – 1104 – 1114 قانون مدني خوانده محكوم به تمكين در برابر خواهان نسبت به وظائف ناشي از امر زوجيت مي­گردد رأي حضوي و پس از ابلاغ به مدت بيست روز قابل اعتراض و رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان قم است.
 
رئيس شعبه … محاكم عمومي حقوقي قم
 
 
 
 
نام محقق: آقای اصغر کاظمی
 


[1]– مجمع البحرين ج ۶ ذيل واژه نشز.
[2]– نجفي اصفهاني، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام، ج ۳۱ ص ۲۰۰ به بعد.
[3]– صفایی، سیدحسن، امامی، اسدا…، حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، 1371، ج1، ص173.
[4]– محمدی، مرتضی، تمکین؛ قدرت زنان یا خشونت مردان ، مجلهکتاب زنان، شماره 23.
 
[5]– موسوی­مقدم، محمد، راهنمای دعاوی خانوادگی ، قم، دادگستری کل استان قم، 53.
منبع:
دادگستری کل استان قم،

 

برچسب ها:, , , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما