پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘آپارتمان‌نشینی’

گزاره‌های فرهنگی که باید درباره آپارتمان‌نشینی بدانید

گزاره‌های فرهنگی که باید درباره آپارتمان‌نشینی بدانید؛ آیین‌نامه رعایت حال همسایه گروه حقوقی – فرزانه سادات نورمفیدی: نزدیک به چهل سال است که به دلیل رشد شهرنشینی و پیشرفت جمعیت، آپارتمان‌نشینی در شهرهای ایران رواج پیدا کرده است. زندگی آپارتمان‌نشینی اگرچه هزینه‌های تامین مسکن را کاهش داده است، مشکلات خاص خود را دارد چون شما […]

حق مالکیت درفضای آپارتمان‌نشینی

رستم حسن نژاد حق مالکیت درفضای آپارتمان‌نشینی حقوق هر مالک در قسمت‌ اختصاصی و سهم او در قسمت‌های مشترک آپارتمان را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد. در صورت انتقال قسمت‌ اختصاصی ملک به هر صورتی که باشد قسمت مشترک نیز وابسته به آن منتقل می‌شود. حقوق مالک در استفاده از ملک خود در قانون مدنی […]