پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘اجرا’

ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی

مرجع تصویب: هيات وزيران شماره ویژه نامه: ۸۶۱ چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۱۰ نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۴۳۷ شماره پرونده ۲۰۷۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۳ سؤال نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای ده روز از تاریخ […]

مراحل مختلف اجرای رای

 مراحل مختلف اجرای رای پیروزی در یک دعوا و صدور رای قاضی شیرینی خاصی دارد اما بسیاری از کسانی که این شیرینی را چشیده‌اند می‌دانند که اجرای رایی که صادر شده خود خوان دیگری از هفت‌خوان رسیدگی قضایی است. به محض اینکه رای به شخصی که محکوم شده ابلاغ می‌شود او 10 روز فرصت دارد […]

اجرای مجازات در ملاءعام؛راه بی‌فرجام

      اجرای مجازات در ملاءعام؛راه بی‌فرجام یاسر صفاکار هر چند این شیوه اجرای مجازات در دوره‌های مختلف قبل و بعد از انقلاب با شدت و ضعف مورد توجه حاکمیت‌ها بوده ولی چند سالی است که به تعداد این شیوه از مجازات افزوده شده است. تعیین حاکمیت و نوع و شکل آن از حقوق […]

بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی و اجرای مجازات در ملاء عام(8)

    بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی و اجرای مجازات در ملأعام- 8 موسوی بجنوردی: اجرای مجازات در ملأعام اهداف مورد نظر را تامین نمی کند   «در فقه ما در هیچ موردی اجرای مجازات در میدان، کوچه و خیابان تجویز نشده است. آنچه بعضی از فقها در باب حد زنا گفته‌اند، این است که […]

پیچ و خم الزام به اجرای مفاد قرارداد

در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی بررسی شد  پیچ و خم الزام به اجرای مفاد قرارداد       هر گاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد در ابتدا قرارداد را فسخ کند بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه کرده و الزام متعهد به اجرا را درخواست کند و تنها […]

اجرای قانون جدید مجازات اسلامی در محاکم قضایی

اجرای قانون جدید مجازات اسلامی در محاکم قضایی / تفاوت های قانون جدید اجرای قانون جدید مجازات اسلامی در محاکم قضایی آغاز شد و از این پس قضات بر اساس این قانون نسبت به صدور حکم برای مجرمان اقدام می کنند. این در حالیست که اجرای این قانون با استقبال حقوقدانان رو به رو شده […]

عملکرد بار دلیل و جایگاه حبس در دعاوی اعسار

  دکتر علی اکبر ریاضی  در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است که دادگاه محکومٌ علیه ممتنع از پرداخت محکومٌ به را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأديه ( یوم الدا) حبس خواهد کرد. کلمه «ممتنع» به نحو التزامی افاده داشتن و ندادن می کند، چون امتناع از پرداخت […]

پرسش: در صورتی که رای محکومیت قطعی قبلی خوانده به پرداخت محکوم به …

  پرسش: در صورتی که رای محکومیت قطعی قبلی خوانده به پرداخت محکوم به که اجرا هم گردیده، پس از اعاده دادرسی، نقض و رای بر بی‌حقی خواهان اولیه صادر شود و وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدعی باید اعاده وضع به سابق شده و مبلغ محکوم به اولیه از خواهان مسترد و به […]