پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘اذن ولی در ازدواج موقت و دائم دختر’

اذن ولی در ازدواج موقت و دائم دختر

اذن ولی در ازدواج موقت و دائم دختر   بر اساس مقررات قانونی، دختران نمی‌توانند بدون اذن پدر یا جد پدری اقدام به ازدواج کنند. سوالی که اغلب اوقات در این خصوص ایجاد می‌شود، آن است که چرا تمامی افراد، چه دختر و چه پسر، بعد از رسیدن به سن رشد و بلوغ، در همه […]