پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘استفتائات مراجع تقليددرمورد ايدز’

استفتائات مراجع تقليددرمورد ايدز

اگر كسي ديگري را عمداً به بيماري ايدز مبتلا نمايد چنانچه شخص مبتلا شده در اثر آن بيماري فوت كند مجازات سرايت دهنده چيست ؟ در اين خصوص از مراجع تقليد استفتائاتي شده است كه ذيلاً سؤال و جواب هاي مربوطه ذكر خواهد شد. سؤال: با توجه به اينكه بيماري «ايدز» از جمله بيماري هائي […]