پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘اسلامي’

با توجه به اين كه ماده (22) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري، صدور قرار تعليق تعقيب …

  پرسش 3- با توجه به اين كه ماده (22) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري، صدور قرار تعليق تعقيب را در خصوص جنحه هاي باب دوم قانون مجازات عمومي مجاز ندانسته است و از طرفي قانون مجازات عمومي به موجب مقررات ماده ( 729) قانون مجازات اسلامي نسخ شده است، آيا در حال […]

مفهوم قطع نخاع و شلل

  ديدگاه هاي فقهي و قضايي     مفهوم قطع نخاع و شلل سوال:  1. منظور از قطع تمام نخاع چيست؟ 2. منظور از فلج شدن دو پا چيست؟ آيا منظور عدم توانايي بر حرکت است؟ در مورد فردي که توان حرکت ندارد ولي حس دارد و فردي که حس و حرکت او به صورت توأم […]

عمل كشنده و آلت قتاله

شاپور اسماعيليان هرچند در سلسله يادداشت‌هاي مربوط به انواع قتل، به عنصر رواني قتل پرداختيم و درخصوص قتل عمدي نيز سابقا به شرايط اين عنصر اشاره شد، اما به نظر مي‌رسيد به لحاظ اهميت اين موضوع ذيلا بايد به نكات ديگري نيز اشاره شود: ۱ – خلاصه بحث درباره مصداق‌هاي قتل عمدي مذكور در ماده […]

شرحي بر مواد 637 و 638 قانون مجازات اسلامي در ارتباط با جرايم و اعمال منافي

نويسنده : مطلب شکرزاده، رئيس شعبه ششم دادگاه عمومي- حقوقي اردبيل- قسمت اول : سرآغاز: اجتماعات بشري داراي طبايع مختلف و طرز تفکر و آداب و رسوم گوناگون هستند. همان‌گونه که زيبايي و زشتي مفاهيمي نسبي‌اند، به همان ترتيب هم بسيارند اعمالي که نسبت به زمان‌ها و مکان‌هاي مختلف نسبي هستند. گاهي برخي رسوم و […]

آلت قتاله، از قانون اسبق تا لايحه جديد

    بر اساس بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي که متخذ از منابع فقهي است، «قصد انجام عمل نوعا کشنده» ضابطه دوم قتل عمدي در حقوق کيفري ايران است. با وجود اين، رويه قضايي که به خصوص در آراي شعب ديوان عالي کشور متجلي است، حاکي از آن است که دادگاه‌ها و شعب […]

بررسي دلايل تاخير در حاکميت يافتن قانون جديد مجازات اسلامي (در گفت وگو با کارشناسان بررسی شد)

  قانون مهم ترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، قانونگذار را ملزم به تدوین قانون مجازات می کند. قانون مجازات اسلامی فعلی، قرار بود بعد از پایان دوران آزمایشی خود درانتهای سال 90 با قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین […]

ديدگاه اساتيد دانشگاه در خصوص قانون جديد مجازات اسلامي

قانون مجازات اسلامي قانوني مادر براي حقوق جزاي ايران است. قضات مراجع قضايي بدون در نظر گرفتن اين قاموس نمي توانند در خصوص مجازات مجرمان رأي صادر کنند و مجازات ها را اجرا نمايند. هم اکنون قانون مجازات اسلامي در آستانه تغيير قرار دارد و به زودي قانون فعلي جاي خود را به قانون جديد […]