پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘اعاده دادرسی’

اعاده دادرسی یک امتیاز استثنایی برای تامین عدالت

  بررسی یکی از روش های فوق العاده اعتراض به آرا در گفت و گو با کارشناسان  اعاده دادرسی یک امتیاز استثنایی برای تامین عدالت دکتر محمدمهدی توکلی، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه طرق اعتراض به آرای دادگاه‌ها را به دو دسته تقسیم می کند: 1. روش‌های عادی شکایت از رای و 2. روش‌های فوق‌العاده. […]

اعاده دادرسی اطاله دادرسی یا احقاق حق

  کاظم مهدي‌پور اعاده دادرسی اطاله دادرسی یا احقاق حق طبیعی است که عدالت اقتضا می‌کند که محکومیت آن فرد باید نقض شود و بی‌گناه از مجازات رهایی یابد ولی اعاده دادرسی‌هایی نباید مورد پذیرش واقع شوند که مردم برای هر حکمی به رئیس قوه قضاییه پناه می‌برند و خلاف بین شرع با حکم را […]