پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘املاک’

رأی شماره ۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه برخورداری اشخاص از حقوق مالکانه در تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

  مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۵۷۵  پنج‌شنبه،۲ خرداد ۱۳۹۲  سال شصت و نه شماره ۱۹۸۷۰  رأی شماره ۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه برخورداری اشخاص از حقوق مالکانه در تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها  شماره هـ/۸۸/۱۰۰۴           […]

دادنامه شماره 87/209 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری با موضوع عوارض تفکيک املاک

  تاریخ: 02 تیر 1387 ——————————————————————————– کلاسه پرونده: 599/86 ——————————————————————————– شماره دادنامه: 87/209 ——————————————————————————– موضوع رأی: ابطال مصوبه 11/8/84 شوراي اسلامي شهر اصفهان  ——————————————————————————– شاکی: حميدرضا نشاط  ——————————————————————————– مقدمه : شاکي در دادخواست تقديمي خود معنون داشته است، شوراي اسلامي شهر اصفهان در جلسه علني مورخ 11/8/84 اقدام به تصويب لايحه پيشنهادي شهرداري اصفهان (لايحه […]

سوال درخصوص:در خصوص نسخ قوانین معارض با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب

  ۲۹۲ شماره پرونده ۱۴۴ـ ۱۹۲ ـ ۹۰ سؤال ـ  احتراماً، پیرو استعلام شماره ۸۶۷۰۰/۹۴ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۷ و عطف به نظریه شماره ۵۷۷۳/۸۷ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ آن مرجع محترم در خصوص نسخ قوانین معارض با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای […]

دادنامه شماره ۲۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور پروانه ساختمان برای املاک و اراضی فاقد سند مالکیت رسمی

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۵۰۳   سه‌شنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۱  سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۸۵ رأی شماره ۲۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یکصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۸/۳۳۶۷۶/۸۸ ـ ۲۳/۲/۱۳۸۸ شماره هـ/۸۸/۳۴۳                                                                          ۵/۷/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: […]

دادنامه شماره 102 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع تعيين تکليف وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها

شماره هـ/91/203                                         7/3/1391 تاريخ دادنامه: 25/2/1391      شماره دادنامه: 102      کلاسه پرونده: 91/203 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست‌کننده: آقاي محسن ملکي موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش کار: آقاي محسن ملکي به موجب دادخواستي اعلام کرده است که: احتراماً به استـحضار مي‌رساند با […]

املاک واقع در طرح ها و متقاضیان تفکیک و افراز

املاک واقع در طرح ها و متقاضیان تفکیک و افراز    ● مقدمه:‌  در یک جامعه زنده و قانونمند، دستگاه قانونگذار، مراجع قضایی و آراء دادگاها و نظرات حقوقدانان؛ مهم در نوآوری و شکوفای حقوق فردی و اجتماعی است. بنابر این حقوق همیشه به نیاز‌های تازه مردم پاسخ مثبت داده و در چهار چوب نظم […]