پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘برائت’

درج حکم برائت در روزنامه در صورت وارد شدن خسارت معنوی

معاون حقوقی قوه قضاییه مزایای آیین نامه جبران خسارت ناشی از بازداشت را تشریح کرد درج حکم برائت در روزنامه در صورت وارد شدن خسارت معنوی اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر […]

بررسی نهاد ارفاقی تعویق صدور حکم در قانون مجازات

  بررسی نهاد ارفاقی تعویق صدور حکم در قانون مجازات     تعويق در لغت به معناي عقب انداختن کار و در اصطلاح حقوقي، به معناي عقب ‌انداختن صدور حکم است. بر اساس نهاد ارفاقی تعويق صدور حکم، علی‌رغم شرایط و اوضاع و احوالي خاص و با وجود عناصر مجرمانه، صدور حکم به تعويق می‌افتد. […]

رضایت و برائت بیمار و پزشک

  چکیده   رضایت و برائت دو مسئله مهمی است که در مکتب تربیتی اسلام و نیز در جوامع بشری جایگاه خاصی داشته و کاربرد آن در ابعاد مختلف از جمله مسئله پزشکی قابل توجه می‌باشد که در این مجموعه از سه منظر یا سه نگاه (نگاه الهی، مصلحی و تخصصی) توجه شده. رضایت و […]

درآمدی بر اصل برائت در حقوق کیفری (2)

  بخش دوم مبانی اصل برائت   آنچه در این جا مورد بحث است این است که چرا قانونگذار اصل را بر برائت گذارده است. اصولی در این خصوص  وجود دارد که بر گرفته از فقه امامیه، عقل و منطق است که در ذیل مورد اشاره قرار خواهد گرفت.   1- قاعده درأ   یکی […]

آثار حقوقی ابراء و برائت ذمه مدیون

آثار حقوقی ابراء و برائت ذمه مدیون   ابراء در لغت به معنای خلاص شدن آمده و در اصطلاح حقوقی نیز ماده 289 قانون مدنی ابراء را این چنین تعریف کرده است: ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف‌نظر کند. قانون مدنی ایران، ابراء را یکی از اسباب سقوط […]

رضايت بيمار برائت پزشک

  مفهوم برائت پزشك: منظور از برائت پزشک، اينکه در چه زماني پزشک نسبت به عوارض اقدام درماني که انجام مي‌دهد مسووليت ندارد. براي پاسخ به اين مساله چند حالت در نظر گرفته و نسبت به هر وضعيت، مساله برائت پزشک توضيح داده مي‌شود.  مورد اول: زماني که بيمار از درمان‌هاي پزشک نتيجه مطلوب نمي‌گيرد […]

درآمدی بر اصل برائت در حقوق کیفری (3)

  بخش سوم وپایانی آثار اصل برائت   با پذیرش اصل برائت و احترام به آن، آثار مختلفی بر این اصل مهم مترتب می‌شود که در عالم حقوق خصوصاً حقوق جزا این آثار بیش از سایر موارد نمایان‌تر خواند شد. آنچه مسلم است تصریح این اصل در قوانین و مقررات شکلی و ماهوی اعم از […]

درآمدی بر اصل برائت در حقوق کیفری (1)

بخش اول     چکیده   یکی از اصول بنیادی و اساسی حقوق افراد در جامعه اصل برائت است که در مسائل مختلف فقهی، حقوقی و کیفری نقش به سزایی را در توجه یا عدم توجه تکلیف به شخص ایفا می‌کند. قلمروی اجرایی این اصل با توجه به اهمیت و ارزش بالای آن محدود به […]