پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘بررسى فقهى ابزارهاى مالى مشتقّه‏’

بررسى فقهى ابزارهاى مالى مشتقّه‏

مجيد رضايى(1) چكيده: كاركرد اوراق مشتقّه در بازار بورس و گسترش آن، سبب لزوم بررسى صحّت و سقم آن از ديد فقه اسلامى شده است. قراردادهاى آتى به معامله دين به دين و كالى به كالى و تفاوت آن با بيع كلّى به كلّى ارتباط دارد. قرارداد آتى، صورت‏هاى گوناگونى دارد و بر اساس پذيرش […]