پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘بررسي علل طلاق در دادگاه‌هاي خانواده تهران-قسمت پایانی’

بررسي علل طلاق در دادگاه‌هاي خانواده تهران-قسمت پایانی

دكتر مسعوده هنريان – دکتری تخصصی مشاوره دكتر سیدجلال یونسی – دکتری روان‌شناسی بالینی چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسي علل و عوامل موثر بر طلاق در ميان زوجين مراجعه كننده به دادگاه‌هاي خانواده در شهر تهران مي‌باشد. روش پژوهش از نوع توصيفي و تحليلي است که در آن به مطالعه عوامل درگير در موضوع طلاق […]