پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘مجازات‌های جایگزین حبس’

حبس زیر سه ماه ممنوع است

درنگی بر رای وحدت رویه دیوان عالی کشور پیرامون مجازات‌های جایگزین حبس حبس زیر سه ماه ممنوع است گروه حقوقی-شاهرخ صالحی کرهرودی: دیوان عالی کشور در حالی با صدور رای وحدت رویه شماره 764 دادگاه‌های کشور را مکلف به صدور حکم مجازات جایگزین حبس، در جرایم عمدی با مجازات زیر سه ماه حبس و جرایم […]

بررسی به کارگیری مجازات‌های جایگزین حبس

  با نگاهی به تاریخچه بوجود آمدن مجازات حبس و موارد به کارگیری آن به وضوح می‌توان دریافت که حبس از آن دسته مجازات‌هایی است که از قدیم الایام تا به امروز به شکل‌های مختلفی اجرا می‌شود که در این سیر علیرغم توسعه موارد بکارگیری آن شاهد تغییرات و تحولاتی در اوضاع و شرایط استفاده […]