پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘تعزیرات’

آیا تعارضی بین مواد ۱۲۰و۱۲۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۰۶ قانون مذکور با ماده ۶۲۲ قانون تعزیرات وجود دارد یا خیر؟

مرجع تصویب: قوه قضائيه  شماره ویژه نامه: ۸۳۴ سه‌شنبه،۱ دی ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۲۲   نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه  شماره۶۰۲/۹۴/۷                                                           […]

بررسی عناوین مجرمانه جعل و تزویر در قانون تعزیرات

بررسی عناوین مجرمانه جعل و تزویر در قانون تعزیرات  راهکارهای قانونگذار برای مقابله با سندسازی و ساخت مهر و امضا     جعل در لغت به معنای «خلق كردن و دگرگون كردن» و تزویر به معنای «حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی» است. جعل و تزویر در اصطلاح حقوقی عبارت از «ساختن […]

رسیدگی به شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی

در قالب یک بسته حقوقی بررسی شد  رسیدگی به شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی     برای همه ما پیش آمده است که وقتی برای خرید به مغازه‌ای مراجعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که قیمت‌هاکالاهایش آشکارا گرانتر از دیگر همصنفانش تعیین شده است. گاهی نیز پیش می‌آید که به دلیل عادت به خرید از یک مغازه […]

بررسی جرم جعل سند و مجازات قانونی مرتكب آن

جرم جعل از جمله جرایمی است كه از دیرباز و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته‌ و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌. خبرهای صفحات حوادث روزنامه های كثیرالانتشار نشان دهنده رواج جرم جعل و استفاده از سند مجعول است. در جدیدترین این خبرها سردار سید حمید […]

آیا تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دلالت بر نسخ ضمنی تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ دارد؟

مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى  شماره ویژه نامه: ۷۸۱ سه‌شنبه،۱۹ خرداد ۱۳۹۴   سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۶۳ نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه  شماره۲۹۰۲/۹۳/۷                                                       […]

فرمول مجازات« تعدد جرم» در قانون مجازات اسلامی چگونه است؟

با نگاهی تفکیکی و تجمیعی نسبت به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات  فرمول مجازات« تعدد جرم» در قانون مجازات اسلامی چگونه است؟     تعدد جرم به ارتكاب جرایم متعدد گفته می‌شود، مشروط به اینکه متهم براي اتهامات متعدد پيشين خود به محكوميت كيفري قطعي رسيده باشد.  خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته […]

قانون جدید مجازات اسلامی، تعزیرات را به 8 گروه تقسیم کرده است

قانون جدید مجازات اسلامی، تعزیرات را به 8 گروه تقسیم کرده است؛ درجه‌بندی در مجازات‌های تعزیری     گروه حقوقی – هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. ارتکاب جرایم، برای مرتکب مجازات به دنبال خواهد داشت که این مجازات ممکن است […]