پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘تفکيک’

دادنامه شماره 87/209 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری با موضوع عوارض تفکيک املاک

  تاریخ: 02 تیر 1387 ——————————————————————————– کلاسه پرونده: 599/86 ——————————————————————————– شماره دادنامه: 87/209 ——————————————————————————– موضوع رأی: ابطال مصوبه 11/8/84 شوراي اسلامي شهر اصفهان  ——————————————————————————– شاکی: حميدرضا نشاط  ——————————————————————————– مقدمه : شاکي در دادخواست تقديمي خود معنون داشته است، شوراي اسلامي شهر اصفهان در جلسه علني مورخ 11/8/84 اقدام به تصويب لايحه پيشنهادي شهرداري اصفهان (لايحه […]

دادنامه 276هيئت عمومي ‌ديوان عدالت اداري درخصوص تفکيک و افراز باغات و اراضي مشجر محدوده شـهـري

  تاریخ: 30 تیر 1387 کلاسه پرونده: 447/83 شماره دادنامه: 87/276 موضوع رأی: ابطال بند 2-1 دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 1/9/1374 وزارت مسکن و شهرسازي. شاکی: آقاي محمد اصلاني. مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حسب دادنامه‎های شماره 51 الی 44 مورخ 17/8/1366 با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان […]

دادنامه شماره 863 و 864 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع دريافت عوارض تفکيک اراضي

  رأي شماره 863 ـ 864 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب شوراي اسلامي گرگان 10/1/1388                                            شماره هـ/82/1003، هـ/87/378   رأي شماره 863 ـ 864 هيأت عمومي ديوان عدالت […]