پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘تقسیط بدهی’

رأی شماره۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۹۷ یکشنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۳۱ رأی شماره۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره ۷ ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ علنی فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۱ مبنی بر دریافت […]

رأی شماره۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت کارمزد در تقسیط بدهی های افراد

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۹۶ شنبه،۲۰ شهریور ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۳۰ رأی شماره۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ـ۴۱۴ـ۱۶۰ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال […]

رأی شماره‌های ۳۶۷ـ۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت کارمزد در تقسیط بدهی های افراد

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۹۷ یکشنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۳۱ رأی شماره‌های ۳۶۷ـ۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۱۸ و شقهای الف، ب، ج، د آیین‌نامه تقسیط و تعرفه عوارض و لایحه درآمدی شهرداری قروه مصوب شورای اسلامی شهرستان قروه و ابطال […]

رأی شماره ۱۷۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت کارمزدتقسیط بدهی

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۷۵۳ پنج‌شنبه،۲۳ بهمن ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۷۳  رأی شماره ۱۷۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت کارمزد برای تقسیط بدهی اشخاص و اخذ تأخیر تأدیه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط توسط شهرداری غیرقانونی است شماره ۹۲/۳۰۲             […]